Pejlepunkter fra landsmøde for aktive i Danske Naturister

Møde mellem lokalforeningerne og landsbestyrelsen i Aalborg den 22. juni 2013

Lørdag den 22. juni 2013 mødtes repræsentanter fra alle lokalforeninger og Danske Naturisters landsbestyrelse i Aalborg til en drøftelse af en række væsentlige emner for videreudviklingen af Danske Naturister. En væsentlig del af mødet gik med at lokalforeningerne orienterede om deres aktiviteter.

Blandt eksemplerne på hvad der sker lokalt kan nævnes:

 • DN Nord har arrangeret en række naturistpicnics i parker i Aallborg i sommer
 • DN Trekanten har forøget deres deltagerantal til svømning med 50 % bl.a. ved at satse på saunagus ved hver svømning
 • DN Esbjerg er allerede i gang med at arrangere vinterferie i sommerhus i begyndelsen af 2014
 • DN Århus vil lave et weekendarrangement på Kysing Camping denne sommer
 • DN Durup overvejer at skifte navn til DN Vestjylland
 • DN Sjælland laver petanqueaktiviteter på Solbakken Camping
 • DN København arbejder på et kulturnat-arrangement i Frederiksberg svømmehal til oktober
 • DN i Frederiksberg Svømmehal arbejder med en ide om at lave all inklusiv wellness, ’1-2-3′ kulturarrangementer bestående af kultur – spisning – kurbad og et nyt tiltag NøgenUdspring.
 • DN Tysmosen har højsæson nu. Der bliver snart indviet et shelter, hvor man kan overnatte på pladsen og man er i gang med prøverne på et teaterstykke. Der er gode muligheder for at bruge Tysmosens faciliteter til DN arrangementer ikke mindst i starten eller slutningen af sæsonen.

Der var enighed om at det var en rigtig godt at få de gode historier fra lokalforeningerne. Som Søren Kristensen fra DN i Frederiksberg udtrykte det: ”Det er anekdoterne der kommer omkring aktiviteterne som gør at man forstår hvad det virkelig handler om”.

Landsforeningen orienterede bl.a. om den glædelige udvikling man kan se ved at flere konventionelle campingpladser bliver positive i forhold til at indrette dele af campingpladsen til nøgencamping, eller have nøgencamping i bestemte perioder. Landsforeningen arbejder med at indstifte en ‘nøgenkulturpris’, der skal være rettet ud over den traditionelle naturistmiljø. Landsforeningen arbejder med at modernisere generalforsamlingen, således den kan blive mere aktivitetspræget. Der blev også givet en status på de seneste møder i INF. Thomas Asferg fra Århus syntes at vi skulle gøre mere aktivt opmærksom på, at alle DN-medlemmer automatisk får INF-pas.

Der var en drøftelse af Årsskriftet. Kim Bindesbøll fra DN Nord sagde: ”Det er en fin reklame for foreningen.” Der var tilfredshed med, at årsskriftet var blevet prissat, således at man kunne se, at det har en værdi. En række lokalforeninger havde uddelt det til medlemmer og til biblioteker og lignende. Andre havde ikke nået det inden deres primære aktiviteter stoppede før sommerferien.

Der var en længere drøftelse af økonomien i Danske Naturister. Det er en styrke for DN, at vi har centraliseret beslutningskompetence og økonomi, så længe naturismen i Danmark er i en opbygningsperiode. DNs største udfordring er ikke økonomien men aktive mennesker, der har tid, lyst og evne til at skabe og drive større projekter. Vi skal have pengene derhen hvor de arbejder aktivt, og de skal ikke ligge skjult i forskellige kasser. Der var enighed om, at der var fornuftig at lave en samlet analyse af økonomien i Dansk Naturister og lokalforeningerne. Denne interne analyse skal bl.a. bruges til som beslutningsgrundlag for at se, om vi har en fornuftig fordeling af indtægter og udgifter i den samlede organisation.

Der var enighed om at vi skulle give den standardsamarbejdsaftale, der findes mellem DN Land og lokalforeningerne et grundigt serviceeftersyn. Der blev nedsat en arbejdsgruppe med Troels Norup Panild fra DN Land, Ingerlise Klingenberg fra DN Aarhus og Finn Thomsen fra DN Sjælland, der laver et forslag frem til næste generalforsamling i DN Land.

DN land laver koncept for samarbejdsaftaler med kommercielle partnere som f.eks. kommercielt drevne campingpladser og svømmehaller. Landsforeningen inddrager lokalforeningerne, når der indgås samarbejdsaftale med en aktør i lokalforeningens område.

DN arbejder bl.a. sammen med Friluftsrådet på at give mulighed for nøgent friluftsliv uden for naturistcampingpladser og strandene. Der etableres også et shelter på Tysmosen, hvor man kan overnatte og i september indvies et sted, hvor man kan vandre nøgen i Nordsjælland. Der har også været arbejdet med en vandresti i Esbjerg-området, men der mangler frivillige, der har lyst til at være foregangsmænd til at bruge stien. Landsbestyrelsen opfordrede lokalforeningerne til at gå ind i projekter om mulighed for mere nøgent friluftsliv.

DN Land orienterede om at man gerne vil gennemføre flere synlige sommeraktiviteter i 2014, hvor planlægningen skal i gang straks efter sommeren i 2013. Konkret drejer det sig om at vi gerne vil rundt med en mobilsauna til danske musikfestivaler og at vi gerne vil rundt en uge på danske strande. Bestyrelsen vil efter sommerferien komme med en idéskitse, og søge efter projektledere til de to projekter. Thomas Asferg vil gerne stå for at Danske Naturister deltager i Folkemødet på Bornholm næste år. DN Land er positiv over for ideen og vil drøfte rammerne nærmere med Thomas. Der arbejdes på en ø-tur i forsommeren 2014 til Ærø. DN-Tysmosen og Leslie fra Ærø står som tovholdere for arrangementet.

Der var et stort ønske fra lokalforeningerne om, at Winkas – vores medlemssystem – bliver mere praktisk i forhold til lokalforeningernes behov for at kunne kommunikere direkte med medlemmerne. DN Land vil undersøge, hvad man kan gøre inden for rammerne er af det nuværende Winkas. Derudover har Jens Rasmussen haft drøftelser med direktøren for Winkas om den næste version af Winkas.

DN Nord havde spurgt til om DN Land kan stille kompetencer til rådighed for lokalforeningerne og havde konkret peget på behov på grafikerområdet og på regnskabsområdet. DN Land vil gerne skabe kontakter til vores samarbejdspartnere, men nævnte, at det ikke i alle tilfælde kan ske på frivillig basis, men vil have karakter af ydelser som lokalforeningen må betale for.

Der var enighed om at det var en god ide at permanentgøre faste møder mellem landsforeningen og lokalforeningerne. En fremtidig mødestruktur kan komme til at se således ud:

 1. Foråret: Årsmøde med den formelle generalforsamling, med workshops f.eks. om erfaringer med lokale aktiviteter og med sociale arrangementer. Stedet går på skift rundt i landet.
 2. Efteråret: Møde mellem landsforeningen og lokalforeningerne. Et dagsmøde evt. kombineret med socialt arrangement. Afholdes på fast sted midt i Danmark.

Landsbestyrelsen vil komme med et forslag til en fordeling af udgifterne ved gennemførelsen af møderne mellem landsbestyrelsen og lokalforeningerne.

Af: Troels N. Panild, næstformand Danske Naturisters landsbestyrelse
troels@naturister.dk

Om Danske Naturister

Danske Naturister er Danmarks største naturistforening med omkring 1200 medlemmer. Foreningens hjemmeside er www.naturister.dk hvor alle kan finde uddybende information om naturisme og foreningens aktiviteter
Dette indlæg blev udgivet i Om naturisme. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

Disse HTML koder og attributter er tilladte: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>