Opråb! Nøgen Ungdom…

Af: Maria Kvist og Uffe Lindberg.

 

 

Pænt goddag. Vi hedder Maria og Uffe, og vi vil gerne smide tøjet og præsentere os selv. Og så vil vi gerne præsentere dig for en god idé.

Vi har begge oplevet, at når vi fortæller folk at vi er medlem af foreningen Danske Naturister, møder vi oftest én af følgende to reaktioner; “Jamen, er det ikke det der med gamle nøgne mennesker på camping?” eller “Jamen, du er da ikke ligefrem en vandhund?”
Og vi er helt sikkert ikke de eneste unge, der møder de reaktioner, når vi endelig springer ud og fortæller det? Tiden går, og man bliver vant til det, men efterhånden har vi fået lyst til at gøre op med de forestillinger, at vand og camping og en ældre aldersgruppe er lig med naturisme, for det er absolut ikke hele sandheden! Ikke for os, i hvert fald.

Sådan som vi ser det, er mange flere situationer forbundet med nøgenheden. Traditionelt set kalder vi det bare ikke naturisme; heller ikke når vi ligger halvnøgne, kun iført trusser, i vores egen afskærmede have, eller går nøgne rundt for åbne vinduer efter et bad, bare fordi det er en lækker følelse at lufttørre. Eller når vi føler lysten til at smide tøjet en varm sommerdag. Det kaldes ikke naturisme, og det er ikke noget folk taler om. De gør det bare. Men vi vil gerne tale om det.

Desværre er det ikke nemt at overbevise andre om at naturisme er andet end vand og camping, for det fylder forholdsmæssigt meget i folks bevidsthed – både hos naturister og ikke-naturister. Det får sådan en som Maria, der ikke kan lide vand til at blive hjemme, og det får sådan en som Uffe, der ikke gider campere til at holde sig til sin egen altan eller stue. Derfor har vi faktisk ikke andet “naturist-netværk” end de tre-seks mennesker vi har lært at kende på nettet.

Det, vi nu mener, vi har brug for, er at overbevise unge mennesker – naturister såvel som ikke-naturister – om, at naturisme er et lidt støvet og stillestående begreb, men at nøgenheden kan eksistere og blomstre på så mange andre måder. Det er et spørgsmål om modet til at tænke lidt skævt. For vi kan jo alle lide at være nøgne… Nej, lad os omformulere, Vi ELSKER at være nøgne – unge som gamle. Og hvis det er det, vi har lyst til, kan vi så ikke være det uanset hvilken aktivitet vi samles om? Og behøver der overhovedet være en specifik aktivitet? Vi skal være kreative og tænke frit fra leveren, for så længe aktiviteten i sig selv ikke fordrer nøgenheden, kan vi jo lave hvad som helst.

Vi kan allerede nu afsløre, at vi arbejder ganske målrettet på at gøre det muligt for os unge at mødes en weekend til sommer for at diskutere naturismen; og måske i virkeligheden sætte begrebet på spil. Og de helt konkrete mål er dels at få skabt et styrket netværk blandt unge, Danske Unge Naturister (DUN), og at få formuleret en række realiserbare ideer til aktiviteter, happenings, informationsdeling, og hvad der ellers skal til. Alt dette til gavn for foreningen, men især til gavn for den nøgne ungdom. Der kommer mere specifik info, så snart det er på plads, men vi vil bare(!) på det nøgneste opfordre dig, unge mednaturist, til at deltage – både til arrangementet til sommer OG i debatten i det hele taget!

Lad os sammen få DUN op at køre igen, lad os blive almindeligt kendte for noget positivt hos unge danske, og lad os med debat og kreativitet sætte skub i det nøgne samvær.

Uffe

Maria

Udgivet i Om naturisme | 4 kommentarer

Naturistkonference på vej…

Naturistkonference på vej…
af: Troels Norup Panild, Næstformand i Danske Naturister

Danske Naturister arbejder på at arrangere en naturistkonference. Til konferencen inviterer Danske Naturister repræsentanter fra alle organiserede naturistforeninger i Danmark, hvad enten det er fra DN og lokalforeninger under DN, fra Dansk Naturist Union (DNU) og campingpladserne, der er medlem af DNU og også de campingpladser, der ikke er medlem af nogle af de to hovedorganisationer.

Formålet med konferencen er at skabe fælles forståelse for, hvilke udfordringer og muligheder naturismen i Danmark står overfor. De områder, som vi mere konkret arbejder med at få belyst på konferencen er:

 • Lyst og motivation til at engagere sig i frivilligt foreningsarbejde.
  En del tyder på at den traditionelle danske foreningskultur er under pres – ikke mindst i storbyerne. For mange virker formen gammeldags og tung og væsensforskellig fra hvad man oplever på de sociale medier. Det synes at være et generelt problem at rekruttere tilstrækkeligt med aktive, der har lyst, tid og evner til at drive foreningsarbejdet.
 • Danskernes syn på krop og nøgenhed.
  Det traditionelle danske frisind synes at være under pres. Mediebilledet er domineret af amerikanske produkter, der har et tydeligt ambivalent forhold til kroppe og nøgenhed, på en gang både puritansk og seksualiserende. Naturister kæmper i dag ikke bare mod en traditionel blufærdighed, men i lige så høj grad mod forestillinger om de perfekte kroppe. Men billedet er ikke entydigt. Wellness-bølgen og vinterbadningens stigende popularitet viser et potentiale for, at naturismen kan komme i kontakt med nye grupper.
 • Fremtiden for camping som ferieform.
  Hovedvægten i dansk naturisme har traditionelt været på campingpladser i Danmark. Hvordan tegner mulighederne sig for denne ferieform? Er kravene til faciliteter og tilbud stigende som man kender det fra tekstilcampingpladser og fra de store naturistcampingpladser i Sydeuropa, eller er der tværtimod en basis for at drive en slags ”back to basic” campingpladser? Har naturcampingpladserne en rolle at spille i udviklingen af den samlede danske naturisme, eller er deres rolle udelukkende knyttet til pladsernes nuværende medlemmer?
 • Hvorfor er så mange naturister tavse om at de er naturister?
  Hvilke teknikker kan man bruge for at få flere naturister til at fortælle deres omgivelser om, at de er naturister, og på den måde udbrede kendskabet til naturismen?
 • Hvad kan vi lære af de internationale erfaringer?
  Den organiserede naturisme i Danmark er svag sammenlignet med lande som Tyskland, Holland og Frankrig. Hvis vores organisationsprocent var som i Holland, ville vi være 20.000 organiserede naturister og ikke de 2.000 vi er i dag. Hvad kan vi lære fra de andre lande? Kan vi bruge INF (den internationale naturistføderation) til noget og i givet fald til hvad?

Konferencens form vil være en blanding af inspirationsoplæg og workshops om centrale problemstillinger.

Vi satser på at afholde konferencen den 27. eller 28. oktober i Kolding, men der vil komme meget mere information i løbet af foråret på vores hjemmeside, ligesom der inden sommerferien vil blive sendt egentlige invitationer ud.

Jeg modtager her på bloggen meget gerne respons på vores planer og lige så gerne flere gode input til emner og temaer til selve konferencen.

MVH
Troels Norup Panild
Næstformand, Danske Naturister
info@naturister.dk

Udgivet i Om naturisme | En kommentar

Naturismen bør være mere rummelig

Naturisme bør IKKE være ekskluderende!
Naturismen bør være mere rummelig!
af: Kim Øverup

Det er blevet helt almindeligt at definere sig selv ud fra hvad man IKKE er. De fleste mennesker kan opremse lange lister om hvad de i hvert fald IKKE vil forbindes med. Det er også meget nemmere at tage afstand og forbehold til noget end at tilslutte sig helhjertet. Et forsigtighedsprincip, kan man vel kalde det.

Angsten for at blive forbundet med noget som man ikke vil forbindes med eller slet ikke kan lide, vinder således over lysten til blot at præsentere sig som den man er! Tydelig afgrænsning, javel, men hvad er der indeni?

Denne kortslutning hersker også i vores mad- og fødevarekultur. Overalt ser man talrige eksempler på madvarer med tydelige oplysninger om, hvad der IKKE er i: indeholder ikke pesticider, ingen kunstige farvestoffer, ingen gluten, ingen dit og dat o.s.v. Det siger sig selv, at uanset hvor omfattende en sådan ”omvendt varedeklaration” måtte være, så vil den altid være ufuldstændig…

Enhver kan se, at der ville mangle noget, hvis en cykelhandler kun blev omtalt som et sted, hvor man i hvert fald IKKE kan få fisk?! Det hjælper ingenlunde på forståelsen hvis vi så også fortæller at man heller IKKE kan betale med MasterCard dette sted. Vi bliver heller IKKE meget klogere, hvis vi får at vide, at indehaveren alligevel selv ofte spiser fisk og faktisk også har et MasterCard i sin egen pung… Det stimulerer blot forvirringen.

I naturistmiljøet opleves denne kortslutning også. Når naturister skal fortælle andre om hvad naturisme er, så vælger rigtig mange at starte med at fortælle hvad det IKKE er. Eksempler: Naturisme har IKKE noget som helst med sex at gøre. Naturister er IKKE ekshibitionister. Naturister er IKKE helsefanatikere. Naturisme er IKKE det samme som nudisme for naturister er IKKE nøgne når det IKKE er naturligt.

Lad os tage den sidste først: Er ”naturligt” da en objektiv størrelse, som alle er enige om betydningen af? Nej, det kan man absolut ikke sige! Ikke engang blandt naturister hersker der enighed om hvornår noget er naturligt. Det er forskelligt fra menneske til menneske og måske netop her, hvor hunden ligger begravet hvad angår de indbyrdes stridigheder i miljøet om, hvor og hvordan naturismen skal eller bør udvikle sig.

Jeg har mødt naturister, som finder det meget naturligt at være nøgne på den samme campingplads år efter år, men som finder det unaturligt at fortælle familie og venner om det. Andre naturister finder strandlivet naturligt for nøgenhed men væmmes direkte ved snakken om nøgenhed i parker. Nogle finder det helt OK at være nøgne på en naturistplads, men uhørt at være nøgen på en offentlig strand. Tanken om vandreture uden tøj kan få visse naturister helt op i det røde felt. Nogle finder det helt naturligt at nævne at de også kan lide at køre motorcykel eller lave mad og som selv væmmes ved at høre når andre naturister oplyser at de også er tatoverede, swingere eller piercede. Nogle er kun naturister i udlandet langt fra DK og ville finde det meget unaturligt at være nøgen på vores breddegrader. Rigtig mange elsker at bade nøgne på stranden, men ville aldrig sætte sine ben i en svømmehal til naturistsvømning. Sådan er der så meget og jeg kunne remse endnu flere eksempler op.

Et af de almindeligste (men også sjoveste) standpunkter, som mange naturister insisterer på – bevidst eller ubevidst – er kravet om, at der skal være vand i nærheden før naturisme giver mening, bliver naturligt og dermed acceptabelt for dem. Er du sådan en naturist? Det er også OK…!

Det bærende element i naturismen er for mig rummeligheden og accept af forskellighed. Jeg under nemlig ALLE muligheden for at være naturister helt på deres betingelser, hvis blot de også kan give rum til og respekt for, at andre kan være naturister præcis som de nu har lyst. Der går ikke skår af min trivsel ved at tillade andre at mene noget andet end mig. Jeg bliver først sur, når nogen skal fortælle mig, hvad JEG bør mene, hvis det skal være ”rigtigt”!

Selv er jeg mest sommernaturist og stimuleres ikke voldsomt af indendørs klorsvømning i vinterhalvåret (men sauna er skønt!) – men det er ikke så væsentligt hvordan man praktiserer sin egen naturisme og nøgenhed…

Det vigtigste er holdningerne bag og respekten for andre!

Så…når naturister f.eks. kører i hak og samme rille med smøren om at der ALTID er nogen der vil forbinde sex og naturisme, må jeg bare sige…øhh, nå!? Det er nemlig faktisk KUN fra andre naturister jeg oplever nødvendigheden af igen og igen at fremhæve netop dét som et faktum. Andre mennesker er ofte blot nysgerrige på, hvad naturisme egentlig ER for noget.

Danske Naturister skriver meget fint på hjemmesiden:
Vi lægger ikke mere vægt på en form for naturisme end på en anden…”
Jeg er meget enig og heldigvis er stort set hele teksten på hjemmesiden, om hvad naturisme ER, båret af en positiv og favnende tone.

Naturisme er IKKE nogen statisk størrelse, men rettere bare et godt udgangspunkt. Naturisme er en proces for alle og på ingen måde en færdig simpel pakkeløsning. Vi må og skal for alt i verden IKKE være billedet på en defensiv forening i stilstand, men langt hellere være en udadvendt, levende og dynamisk bevægelse med mange forskellige aktiviteter.

Så lad os dog bruge 2012 til at fortælle om naturisme i al sin mangfoldighed. Nu har vi længe nok fortalt den samme historie igen og igen om hvad det IKKE er. Hvis vi hopper ud af rillen og mener noget med alle vores fine ord som rummelighed, tolerance, trivsel, velvære, naturlighed, accept af forskellighed og retten til at se ud som vi gør – så er det på tide at vi for alvor også viser disse fine værdier frem på en åben palet, hvor vi giver ALLE mennesker retten til at vælge selv. Såvel naturister som alle andre omkring os!

Lad os være inkluderende i stedet for konstant afgrænsende. Lad os gøre naturismen til en forståelig mulighed for de mange i stedet for kun en lille klub for alle os, der ved bedre.

Lad os tage ja-hatten på og kæmpe bredt for at øge forståelsen, både sammen og hos hinanden. Måske skal vi også til at lytte lidt mere, såvel til hinanden som til alle dem med langt mere tøj på? Lad os vise tillid og forvente at få det samme igen! Lad os drømme i stedet for at dømme.
Lad os bruge ordet ”ikke” med varsomhed i 2012 og årene fremover..
…ikke ?! ;-)

Godt nøgent nytår til alle !
/Kim Øverup
- Danske Naturister, kommunikationskoordinator
info@naturister.dk

Udgivet i Om naturisme | 14 kommentarer

Naturismen i Danmark skal styrkes.

Af: Thomas Frisendal

Danmark har pt. ca. 2.000 organiserede naturister. Og det er for lidt. Læs det tidligere blogindlæg om naturismen i Holland. Fulgte vi samme mønster som i Holland, så skulle vi være 20.000 organiserede naturister i Danmark!

Traditionelt – og siden år 2000 – har der været to landsdækkende naturistorganisationer i Danmark.

Danske Naturister (DN, os) organiserer primært de naturister, der mødes på strandene når vejret er til det, og også de naturister, der mødes til indendørs naturistsvømning om vinteren. Dette sker i svømmehaller pt. 6 steder i landet (og der er flere på vej). Wellnes-arrangementer med spa, sauna osv. er et tilløbsstykke i den sidste kategori. Danske Naturister har godt 1000 medlemmer. Selvom det var Danske Naturister, der udviklede svømmehals- og kurbadsarrangementerne i Danmark, så har også en del campinginteresserede fundet vej til os. Enten som medlemmer eller gennem de samarbejdsaftaler, vi har med 5 campingpladser i Danmark. Danske Naturister er i øvrigt udgiver af den internetbaserede www.strandguide.dk, som med beskrivelser af mere end 100 strande på både dansk, tysk og engelsk er den autoritative guide til strandlivet for naturister i Danmark.

  

Dansk Naturist Union (DNU) organiserer primært naturister, som er medlemmer af en naturistcampingplads i Danmark. DNU er den danske repræsentant for det Internationale Naturist Forbund (INF). INF’s medlemskort har traditionelt givet en række fordele i udlandet, og derfor har ca. 200 naturister valgt at være individuelle medlemmer af DNU, selv om de ikke er medlemmer på de naturistcampingpladser, som er tilknyttet DNU.

Situationen for naturistcampingpladserne i Danmark er broget:

- Bøjden (på Fyn) er medlem af DNU
- Kysing (ved Odder) er ikke medlem af DNU men har en samarbejdsaftale med Danske Naturister
- Lyngbo (Henne i Vestjylland) er medlem af DNU
- Lillebælt (på Fyn) er medlem af DNU og har en samarbejdssaftale med Danske Naturister
- Nordjylland (i Aalborg) er medlem af DNU og har en samarbejdssaftale med Danske Naturister
- Solbakken (Hornsherred) er ikke medlem af DNU men har en samarbejdsaftale med Danske Naturister
- Tysmosen (ved Ballerup nordvest for København) er medlem af DNU men har meldt sig ud per 31/12-2012 og har en partnerskabsaftale med Danske Naturister
- Vedsølejren (ved Viborg) er medlem af DNU

Så ud af de 8 pladser i alt er 3 udelukkende medlemmer af Dansk Naturist Union, mens 2 udelukkende samarbejder med Danske Naturister. De sidste 3 har “et ben i begge lejre”, dog er Tysmosen som nævnt på vej ud af DNU. Såvidt vi kan se, er der ca. 600 enheder (som det hedder i campingverdenen) på de 8 pladser. Heraf har ca. 40 % (målt i antal enheder) valgt udelukkende at samarbejde med Danske Naturister og yderligere ca. 30 % samarbejder med begge organisationer. Vi er åbne for begge samarbejdsformer med naturistcampingpladserne.

Danske Naturister mener, at det er vigtigt, at der samarbejdes på tværs af de to organisationer. Det kan kun fremme alle naturisters interesse, at vi koordinerer vores indsats. Derfor tog vi kontakt til DNU for ca. 1 år siden og har holdt nogle møder med repræsentanter for DNU’s forretningsudvalg. DNU deltog med en repræsentant på vores generalforsamling i marts 2011 og vi deltog med 2 repræsentanter på DNU’s årsmøde 2011.

På længere sigt kunne målet være en fusion af de to organisationer, men da det er en ret kompliceret proces, har Danske Naturister foreslået DNU en række konkrete samarbejdsprojekter for at få en stærkere naturistprofil i Danmark, for løse nogle praktiske problemer og for at opbygge tillid mellem de to organisationer:

- Udarbejdelse af en fælles brochure, der beskriver alle typer af aktiviteter på en samlet måde. Målgrupperne er bl.a. biblioteker, turistbureauer og download fra nettet.
– Fælles nyhedsbreve til medlemmerne i begge organisationer. DN har en kommunikationskoordinator, som gør dette allerede, og det vil være relativt enkelt at udbrede det også til DNU’s medlemmer
– Koordinering af hjemmesiderne
– Evt. bistand til vedligeholdelse af hjemmesiderne (muligheden for fælles webmaster?)
– Ensrette medlemsfordele (rabatter, INF og meget andet), så dobbelt medlemsskab (som der er en del af) kan undgås.
– Interessegruppe for folk med interesse for naturistcamping i udlandet
– Naturistkonference i marts 2012, der skal profilere hele naturismen i Danmark, bl.a. baseret på en fælles spørgeskemaundersøgelse
– Samarbejde om kommunikation og pressemeddelelser
– Muligheder for rationaliseringer af administration osv.
– Samarbejde om det internationale, herunder kommunikation med INF.

På den korte bane (frem til 2012′s generalforsamling i Danske Naturister og årsmødet i DNU) er det specielt brochuren og medlemskonferencen samt gerne også det internationale, som vi mener rent konkret kan gennemføres med en fornuftig indsats og til gavn for begge organisationer.

I skrivende stund er den eneste konkrete samarbejdsmulighed et forslag fra DNU om, at der udarbejdes en fælles tekst, der beskriver naturismen i Danmark og de to organisationer. Den skal lægges på begge hjemmesider, og der skal naturligvis linkes på kryds.

Danske Naturister arbejder videre med den planlagte naturistkonference, der formentlig afholdes i Kolding den 18. marts 2012. Vi vil invitere bl.a. INF og sandsynligvis også en af de andre europæiske organisationer, ligesom vi vil invitere bredt i det danske naturistmiljø.

Vi har senest foreslået, at man kunne afholde et fælles møde mellem Danske Naturister og Dansk Naturist Union, hvor INF også deltager, med det formål at få fjernet evt. uenigheder og misforståelser mellem Danske Naturister og DNU.

Bare hilsner

Danske Naturister

 


Udgivet i Om naturisme | 6 kommentarer

Hvad kan vi lære af Hollands naturister?

Af: Jens Rasmussen

Danske Naturister besøgte Hollands naturistorganisation NFN.

I overraskende godt sensommervejr var hele bestyrelsen for Danske Naturister på tur til Holland over en weekend lige i starten af oktober måned. Formålet var at møde repræsentanter for den hollandske naturistorganisation NFN (Naturisten Federatie Nederland) og at få tid sammen til at komme noget mere i dybden med diskussioner af fremtidsvisioner end et bestyrelsesmøde lige giver mulighed for.

NFNs hovedkvarter i Amersfoort

Fredag eftermiddag, den 30. september, mødte vi op hos NFN i Amersfoort. Det tog desværre sin tid at komme frem i fredagsmyldretiden, men vi nåede det og havde et par særdeles udbytterige timer hos de imødekommende værter. Masser af inspirationen tog vi med os herfra og drøftede på resten af turen. Mere herom kan du læse nedenfor.

Uden mad og drikke...

Efter afskeden med NFN-repræsentanterne tog vi til Naturistenpark Flevo-Natuur i Zeewolde, godt 25 km derfra. En stor plads, hvor vi blev indlogeret i ?re velvoksne hytter. Vi havde på forhånd bestilt bord og aftensmad i deres restaurant, hvor vi spiste sammen både fredag og lørdag aften. Morgenmaden lørdag og søndag blev købt i deres marked og indtaget ved hytterne. Vejret var godt, så vi var heldige at kunne sidde in natura og nyde morgensolen.

Bestyrelsen for Danske Naturister

Om søndagen tog vi de godt 60 km retur via Amsterdam, hvor vi nåede en ?n solskinstur rundt i byens mange kanaler. Herefter var det afsted til Shippol Lufthavn med toget, og om aftenen landede vi igen planmæssigt i Danmark, 7 i øst og 2 i vest. Jeg er ikke i tvivl om, at vi efter denne tur kender hinanden noget bedre, med hvad deraf følger af lettere kommuni-kation og indbyrdes forståelse.

Der blev også tid til et par petanquekampe

Hele turen forløb i pragtfuldt varmt solskinsvejr og konstante spændende drøftelser på kryds og tværs omkring naturisme og Danske Naturisters opgaver!

Solskinsmøde

 

 

 

Hovedpunkter fra mødet med NFN

Jeg vil i det følgende forsøge at sammenfatte vore noter og diskussioner fra NFN-besøget, og relatere det til Vision 2015, som blev bragt i Naturisten # 6 fra maj 2010. Visionsplanen fra 2010 udstikker overordnede rammer for arbejdet med at udbrede naturismen i Danmark.

Nederlandene har 16.677.469 indbyggere [kilde: Wikipedia]. Det spændende er, at NFN har 63.500 medlemmer, for det betyder, at 3,8 promille af alle hollændere er medlemmer af NFN, og dermed burde vi, med det samme forholdstal, have over 20.000 medlemmer. Det gav stof til eftertanke!

I NFN er ikke alle dog direkte medlemmer, da man har en struktur med repræsentation af underforeninger, hvilket tæller 14.000 personer, og de resterende 49.500 er direkte medlemmer af NFN.

NFN regner med, at der er omkring to millioner mennesker, som ynder “nude recreation”. En lov fra 1986 tillader nøgenhed på stranden, i skoven og andre steder hvor det er “passende”. Loven betød i øvrigt, at nøgne borgere i værste fald kan idømmes en bøde, hvor de førhen kunne risikere at blive stemplet som sexforbrydere.

Åbenhed og udadvendthed giver resultater. NFN har således med succes kørt en kampagne, hvor man brugte kendte navne med et glimt i øjet – forestil dig teksten: “Helle ville hellere være nøgen” eller “385 KMD-ansatte er naturister” (mit eget hypotetiske eksempel). Udgangspunktet var, at 1 ud af 8 hollændere er naturister.

Udveksling af billeder var en konkret idé, der blev bragt på banen. Ligesom British Naturism (BN) og DN har de nemlig svært ved at skaffe billeder til medlemsbladet. Mange ønsker ikke at blive genkendt af en nabo eller kollega. Mit forslag er derfor, at vi opretter en billedbank eller lignende, hvor foreningerne gensidigt kan udveksle billeder. Hertil kræves blot et seriøst netværk af modeller og fotografer.

Danske Naturisters Vision for 2015

Herunder  først målsætningerne og derunder min tanker og kommentarer til hvert punkt…

Danske Naturister arbejder frem mod 2015  for:

A. at et ?ertal af befolkningen opfatter naturisme som et normalt livsstils-valg
Det kan være lidt svært at måle. Min egen opfattelse er dog, at hvis man ser bort fra tv-reklamer, reality-show og andet pop, så er der faktisk en ægte anerkendelse af naturisme som valg af livsstil. Barrieren ligger mest i os selv. Ved at fokusere på, hvad andre dog må tænke, fremmaner vi ofte grundløse forestillinger. Flere gange har jeg i hvert fald hørt venner give udtryk for, at det er et modigt valg, som de ønskede, at de selv turde træffe. Jeg vil gerne være med til at fremme, at et DN-medlemskab er lige så naturligt at tale om som medlemskab af den lokale badmintonklub.

Endvidere kan foredrag være med til at åbne omverdenens øjne; ?ere af vore medlemmer har allerede fortalt omverdenen om naturist-aktiviteter.

B. at antallet af naturister øges væsentligt, også i de yngre årgange
På bl.a. Kulturnatten 2010 kunne vi se en interesse i naturismen fra mange yngre mennesker. Det er jo også især børnefamilier, typisk omkring de 30 år, der har en stor fordel af naturisme i praksis. Landets forskellige tilbud giver børnefamilierne en mulighed for at klæde om sammen, uden kunstig opdeling. Denne fordel skal vi lægge betydelig vægt på.

C. at mulighederne for naturisme udbredes til andre dele af det offentlige rum (udover strandene og svømmehallerne)
Når vi er kommet nærmere opfyldelsen af punkt A, kan jeg forestille mig, at nøgenhed i offentlige sammenhænge bliver mere normalt. Fra min egen bopæl skal jeg ikke langt for at ?nde eksempler på dette: So?ebadet på Christianshavn har eksempelvis gæster, der foretrækker at trække i badetøj, samtidig med, at vi andre kan være fri, uden at nogen føler ubehag. Badehuset på Christiania har også nøgenheden som den naturlige norm. Om jeg en dag kan gå nøgen ud på gaden? Det sker nok ikke særlig snart, men solbadning i parker burde være en mulighed, der kunne etableres uden de store problemer. Måske skulle et par af 70′ernes unge på banen og fortælle om den tids normer og visioner?

D. at offentlige myndigheder (fx kommunerne) tager hensyn til naturisterne i deres planlægning og i deres tilbud til befolkningen
Et ?nt langsigtet mål, men vi er desværre stadig langtfra er medlemmer nok til at fylde noget væsentligt i debatten om den offentlige planlægning.

E. at fremme den mellemfolkelige kontakt mellem naturister, herunder at Danmark bliver kendt som et godt turistmål for naturister
I forlængelse af NFN-besøget har vi talt meget om turisme og kendskabet til andre landes muligheder. Vi er godt på vej, og der er skabt kontakter til svenske, norske, britiske, canadiske og hollandske naturister – og sikkert ?ere endnu. Disse bånd skal styrkes. Vi vil klart opfordre til, at medlemmerne kontakter turistbureauer, rejsecentre osv. i udlandet. På denne måde bliver det tydeligt, at naturisterne er en købedygtig og seriøs gruppe. Ture til andre lande i forskelligt regi har allerede været hverdag i mange år. Om det er Therme-ture til Tyskland eller private rejser til Spanien eller Kroatien, så kan det internationale udsyn være med til at forme vores holdning til naturismen i Danmark. At se hvordan det fungerer i udlandet kan være en inspiration til hvordan vi skal agere i hjemlandet. NFN var meget interesseret i vores strandguide, og vi formidler al mulig information, der kan være til nytte, så hollandske naturister i endnu højere grad kan opleve Danmark.

F. at natur- og miljøhensyn indgår aktivt i dansk naturisme
Thomas F. omtalte ved besøget, at man på strandguiden opfordrer gæster på strandene til at holde naturen ren. Samarbejde med andre organisationer kan være en andet indgang til at komme mere i kontakt med naturen og andre brugere heraf.

G. at Danske Naturister udvikler foreningens aktiviteter til nye områder
En stor opfordring til at komme med indlæg til nyhedsbrevet, så vi kan diskutere, hvor naturismen bør bevæge sig hen. Et eksempel, som NFN også nævnte, er World Naked Bike Ride, som de ikke of?cielt har deltaget i. DN har haft samme holdning. Men derfor kan medlemmerne naturligvis deltage i privat regi. Foreningens aktiviteter kan sagtens udvides, men det kræver aktiv medlemsdeltagelse, og naturligvis skal der være en fornuftig og bred opbakning i foreningen, så vi ikke knopskyder i for mange retninger.

H. at Danske Naturister systematisk arbejder med at motivere ?ere til at blive aktive i DN
Arbejde er i gang på at forenkle processen, når medlemmer gerne vil stable en aktivitet på benene. Det har desværre været sådan, at man som initiativtager bliver mødt med noget, der minder om mistro. Naturligvis skal der være styr på budgetmidler, men det må være et mål, at aktive medlemmer kan koncentrere sig om at lave den bedst mulige aktivitet, og medlemmer, der har kompetencer på områder som økonomi og skriftlig formidling vil så kunne hjælpe med disse områder. Tiltro til initiativtageres sunde fornuft vil fremover præge processen langt mere. Så kom gerne på banen og præg din egen forening. Og er der noget, der burde være anderledes, så tøv ikke med at kontakte et bestyrelsesmedlem direkte. DN er en medlemsforening!

Mit mål: 20 i 20

Besøget i NFN og den efterfølgende diskussion i bestyrelsen fyldte mig med glæde og visioner. Jeg har længe tænkt over, hvad der kendetegner udmærkede foreninger som Danske Ølentusiaster og FDM, da man jo heller ikke behøver en forening for at drikke øl eller eje en bil. Svaret har jeg ikke, men jeg ved, at vi ikke bør stagnere på 1.000 medlemmer. Vi har potentiale til langt mere. Derfor tør jeg godt dele min entusiasme og den tanke, at DN skal vokse sig til en stærk og udadvendt organisation.
Jeg ønsker, at vi i år 2020 har rundet de 20.000 medlemmer!

Læs igen ovenfor, hvordan det ser ud i Holland – og de har ikke særlige forudsætninger og fordele, som vi ikke har i Danmark: vejret er det samme, og befolkningens holdning er nogenlunde sammenlignelig. Naturligvis har de en professionelt drevet hovedforening med 9 ansatte, der bl.a. har marketing-baggrund. Jeg ser ingen grund til, at vi ikke kan udvikle os i den retning. Og vi vil gerne lære af såvel briter som hollændere, så det er igen kun vore egne begrænsninger, der forhindrer os i at komme langt videre og bredere ud.

Konklusion

Dette er mit beskedne forsøg som formand på at tydeliggøre diskussionerne i bestyrelsen om den retning, som tjener dansk naturisme bedst muligt, helst sat i et internationalt perspektiv. Jeg håber, at denne artikel, blandt andre kilder, har øget din lyst til at indgå i en visionær debat og drømme om et DN, der ikke kæmper for at fastholde tusind medlemmer som en stille minoritet, men som glad og stolt styrer mod de 20.000 aktive naturister, og endnu ?ere sympatisører, som fordomsfrit opfatter naturismen som et forståeligt livsstilsvalg!

Skriv gerne en kommentar eller et indspark!
På gensyn til generalforsamlingen, om ikke før.

Med venlig hilsen
Jens Rasmussen
Konstitueret formand for Danske Naturister
jra@naturister.dk

Udgivet i Om naturisme, Rejser | 10 kommentarer