Årsskrift 2013 er på vej

Årsskrift 2013
Glæd dig til årets udgivelse fra Danske Naturister.

Udkast til forsiden på Årsskrift 2013Danske Naturisters bestyrelse har besluttet at udgive et årsskrift, som beretter om om alle de tiltag og aktiviteter, der er i Danmark for os mennesker, som ynder at tilbringe fritiden og en del af livet uden unødvendig påklædning. Meningen er, at vi vil formidle et bredt og alsidigt billede af mulighederne for at være sig selv – eller i samvær med andre – uden tøj!

Mange medlemmer har udtrykt glæde over Nyhedsbrevet, som hver måned via mail fortæller om alt hvad der aktuelt rører sig i det nøgne miljø.
Samtidig er det et savn, at ‘Naturisten’, det fine trykte blad, som kom et par gange om året, ikke længere findes. Årsskriftet er tænkt som et tiltag, der forener det elektroniske og trykte, og vi ser meget frem til resultatet.

Kim Øverup har fået til opgave at være redaktør af årsskriftet, og Kim samler trådene, hvilket også indebærer kontakt til mulige annoncører og samarbejdspartnere. Vi sætter spot på vores nærmeste alliancer med annonce, artikler og omtale i årsskriftet, og såvel private som erhvervsdrivende, som vil udleje feriebolig, kan få en annonce i årsskriftet. Læs mere om annoncering her > >

Udover artiklerne fra forskellige selvstændige aktive bidragydere vil der også være ti meget forskellige korte portrætter af personer, som har hver sit afslappede personlige forhold til nøgenhed. Vi har fået journaliststuderende Henriette Jakobsen til at lave interviews med disse personer og disse interviews gemmer sig rundt omkring i bladet.

Årsskrift 2013 bliver trykt i farve på 20 flot opsatte A4-sider og vi håber at have bladet ‘på gaden’ medio maj. Vi forventer at kunne formidle bladet ud til alle medlemmer og samarbejdspartnere i løbet af 2013. Bladet vil også kunne bestilles individuelt igennem webshoppen, hvor medlemmer naturligvis kun skal betale for porto+forsendelse.

Med venlig hilsen
Jens Rasmussen
- formand for Danske Naturister
jra@naturister.dk

Udgivet i Om naturisme | Skriv en kommentar

Online blog fra GF søndag d. 3. marts 2013

Kom til GFVi vil selvfølgelig allerhelst se alle vores medlemmer personligt til vores generalforsamling
søndag d. 3. marts kl. 12 i København

OnlinebloggingMen hvis du ikke deltager, vil du her kunne følge årets landsmøde i Danske Naturister.
Læs dagsorden lige her > > 

Vi blogger online fra kl. 12-15:30

11:46: Bestyrelsen er ved at gøre klar til åbning af GF kl 12

Bestyrelsen gør klarKl 12:06: Jens Rasmussen, formand, byder velkommen. Praktisk info om rammer og faciliteter. Der indleveres nogle fuldmagter ud over de fremmødte. Bestyrelsen foreslår Troels Panild som dirigent. Og Laila Qvant vælges som referent. 2 stemmetællere bliver valgt.

Kl. 12:10: GF er lovligt indvarslet, fastslår dirigenten.

Kl. 12:11: Jens Rasmussen indleder sin beretning om året der gik. Jens giver dermed ordet til Thomas Frisendal, der tager fat i bl.a. INF. Medlemsskab af INF er vores væsentligste bedrift i 2012. Thomas gennemgår historikken der førte til optagelse. Se Thomas Frisendals præsentation

Kl. 12:18: Thomas fortæller om INFs struktur og vores deltagelse i INFs Verdenskongres i Koversada (se andet tidligere blogindlæg) i efteråret 2012. Thomas fremhæver certificeringsmulighed for INF-pladser. Fremadrettet bør vi også slå mere på hvad vi gør frem for hvad vi er, flere lande bakker op omkring dette ønskede skift i kommunikationen.
INF skelner ikke mellem naturisme og nudisme – begreberne er ens set i INF optik.
Der er en del censur på nettet – det er problematisk at bar hud sættes i kasse med sex og krænkelse. INF er obs på problemet.

Kl. 12:23: Vi snakkede fint og uformelt med DNUs repræsentant i Koversada. Thomas fremhæver Hollands professionelle tilgang og ‘markedsanalyser’/grundige undersøgelser.
I Holland taler man mest om ‘nøgen rekreation’ (nude recreation) – begrebet er ikke så godt på dansk. Holland arbejder meget målrettet og vi kan lære og overføre meget af deres arbejde.

SONY DSCKl. 12:32: Thomas taler om INFs forsøg på at mægle mellem DN og DNU – at lave en løftestang for samarbejde for Danmark. Vi har intet hørt fra DNU efter Koversada.
Thomas viser eksempler på diskrimination af DNs medlemmer hos DNU, bl.a. på Vedsølejren og NF Nordjylland. Klare overtrædelser iflg. INFs vedtægter. Vi har naturligvis klaget officielt. Selv DNUs egen hjemmeside diskriminerer DNs INF-medlemmer.
Vi mener ikke at DNU varetager deres rolle som ordinært medlem af INF på en betryggende måde. Det har vi gjort INF opmærksom på i brev november 2012.
DNU svarer ikke på INFs henvendelser, ved vi.

Kl. 12:38: Thomas snakker om vores Strandguide - det ser fint ud og vi oplever ikke store problemer med mærkelige kommentarer og swingerhensigter på hjemmesiden. Vi er på vej med ny strand på Ærø. Mere herom senere.

Kl. 12:41: Thomas giver ordet tilbage til Jens Rasmussen. Øvrige aktiviteter: Nyhedsbreve fremhæves som et væsentligt tiltag for øget kommunikation. NudeBook er blevet et medlemsorienteret forum. FaceBook giver også stor opmærksomhed med den censurrisiko som dog er til stede dér. Vimeo er vores videokanal, som giver ekstra bevågenhed og synlighed af aktiviteter. Twitter bruger vi også.
Organisatorisk: Kim Øverup er nu Nyhedsredaktør i hele 2013. Det lykkedes ikke at fastholde Søren Kristensen som Organisationskoordinator/Fundraiser, hvilket Jens beklager og han fremhæver tilfredshed med Sørens hidtidige ansættelse. Peter Klingenberg er nu blevet ansat som medlemsadministrator og bogholder. Peter overtager alle Bjarkes opgaver og en del af Sørens opgaver. Vi forsøger at beskrive ansættelsesvilkår og opgaver mere specifikt og tydeligt.

Kl. 12:46: Partnerskaber. Jens viser og beskriver mulighederne for samarbejde med DN. Jens fremhæver samarbejdsaftalen med Kysing fra årets start. Og senest at Tysmosen nu er egentlig lokalforening under DN med navnet DN Tysmosen. Lars Heisel får ordet senere.
Lokalforeningerne: Jens har haft snak med lokalforeningsformænd og Jens gennemgår forskellige aktiviteter. Jens fremhæver vore naturistkonference i oktober og giver ordet til Troels Panild.

Kl. 12:52: Troels fremhæver vores udenlandske gæstetalere på konferencen som et væsentligt tegn på succes. Campingrådet var også repræsenteret som gav åbning for at skabe rum til naturisme på eksisterende traditionelle campings og Friluftsrådet var meget åbne for snak om nøgenvandrestier m.m. Det var en vellykket konference med bred repræsentation fra hele landet. Kim Bindesbølls fine oplæg lagde sig i god tråd med tankerne om at lægge mere vægt på hvad vi gør i stedet for hvad vi er.

Kl. 12:55: Jens fremhæver at foreningen Sex & Samfund nu skriver fint om naturisme på deres hjemmeside. Vi bidrog med billeder. En flot husstandsomdelt folder på hele Frederiksberg er også værd at fremhæve.
Vi vil gerne lave tiltag der sætter medlemmerne i stand til at få hjælp til nye initiativer – også økonomisk. Der er ønsker om en styrket indsats med en task force der kan tage rundt i landet og give råd. Ian Lykkegaard får ordet.

Kl. 12:58: Ian fortæller om indsatsgruppen, som kalder sig Uden Facade. Center for kropskultur. Forsøg på at skille sig ud og skabe egne resultater uden -ismer og nøgendiktat. Ian nævner Bar-o-maten som et kommende projekt.

Peter Klingenberg fortællerKl. 13:00: Peter Klingenberg fortæller om medlemsudvikling og analyser af medlemstal. Vi har fået udviklet nogle analyser af vores medlemsskare.
Se Medlemsanalysen her > > >   

Kl. 13:07: Vi oplever positiv medlemsstigning. 1120 medlemmer pr. 31/12 2012
Der er lidt spørgsmål til de såkaldt passive medlemmer. Hvad gør vi for at fastholde disse? Der snakkes om mulighed for at lokalforeningerne får adgang til medlemskartotek så man kan tage kontakt lokalt med passive medlemmer? Hvad med dem der ikke er medlem af lokalforening? Det fremhæves at alle bør insistere på at vores medlemmer SKAL have deres medlemskort med.
Vi har trods alt medlemsfremgang, hvilket adskiller os både nationalt og internationalt. Det bør opprioriteres hvis vi skal nå ’20 i 20′-visionen. Landsbestyrelsen mener at der bør sættes ind over for især de yngre aldergrupper med nye aktiviteter og understreger den nyligt nedsatte task force som en kile til nye medlemsskaber.

Kl. 13:15: Vi bruger en del værktøjer på at synliggøre os bredt, fremhæver Jens Rasmussen. Peter Klingenberg foreslår at vi rent teknisk ændrer på tilmeldingsprocedure, så det bliver mere oplagt at vælge lokalforening til.

Kl. 13:17: Leslie fra Ærø får ordet og takker for DNs flotte effektive kommunikation. Leslie taler om egentlig nøgenbaderstrand på Ærø og der foreligger nu tanker om at skabe en aktivgruppe eller egentlig lokalforening til at understøtte dette. Dialogen fortsætter.

Kl. 13:19: Henrik Hansen fra Tysmosen fremhæver at det stadig er følsomt at blive medlem af DN kontra DNU.

Kl. 13:20: Kjeld Karbæk, DN Holbæk, mener at vi skal hverve lokale medlemmer uden lokalforeningstilknytning. Det skal gøres mere synligt og oplagt, hvilket bekræftes af andre tilstedeværende. Det koster ikke mere at blive medlem af lokalforening. Vi kan synliggøre dette i nyhedsbrevet.

Kl 13:24: Beretning afrundes og der er pause til kl. 13:50.

Kl. 13:52: GF genoptages og der udbedes spørgsmål til beretning. Martin Duekilde spørger til hvor hensigtsmæssig en egentlig klage over DNU er? Bør vi ikke bare oversvømme INF med positiv info om alt det VI gør? Thomas F. svarer

Kl. 13:54: Thomas F. forsøger at navigere i flere lag, både i praksis og politisk. Der er en situationsbestemt manøvrering – det tager tid. Vi leverer skam allerede en del information til INF. Men politisk er processen igang og vi må væbne os med tålmod.
Der spørges til vores uformelle snak med DNUs repræsentant i Kroatien. DNUs forretningsudvalg har blokeret al videre dialog. Vi holder fortsat døren åben.

Kl. 13:59: Søren Kristensen komplimenterer beretningen og især Thomas F.s arbejde for vores medlemsskab af INF. Søren ærgrer sig over at vi er så få idag – kun DN Århus er repræsenteret af alle lokalforeninger vest for Storebælt. Bestyrelsen bør informere mere om den løbende proces ud over nyhedsbrevet og især internt fra bestyrelsens arbejde.
Søren refererer fra forløbet på DN KBHs GF, hvor den tidligere formand Kim Christoffersen valgte at forlade bestyrelsen efter samtale med Jens Rasmussen.

Kl. 14:03: Jens Rasmussen tager ønsket om øget information til efterretning. Hvad angår Kim C.s beslutning om at fratræde, så ærgrer det Jens og han finder ikke at Kim C på nogen måde skulle kritiseres for sit arbejde.

Kl. 14:06: Søren får ordet og synes at beslutningen om at der nu skal laves årsskrift skulle have været synliggjort meget tidligere til alle.
Søren beder bestyrelsen undersøge regler for tidsbegrænset ansættelse.
Hvad med Kurbadet i Kolding – hvad vil bestyrelsen gøre for at udvikle dette tilbud?

Kl. 14:08: Jens Rasmussen svarer, at Kolding bør udvikles. Landsbestyrelsen bør gå aktivt ind i udviklingen af tilbudet.

Kl. 14:09: Thomas Asferg efterlyser bestyrelsens referater på hjemmesiden og tilslutter sig kritikken af manglende information.

Kl. 14:10: Laila Qvant fremhæver at det er utroligt problematisk hvis vi lægger kurbadstilbud på samme dato! Kolding ER et problem. Opfordring til langt bedre koordinering.

Nogle af deltagerne på årets GF Kl. 14:12: Ikke flere spørgsmål. Beretningen bliver enstemmigt vedtaget (31 fremmødte medlemmer)

Kl. 14:12: Bjarke gennemgår regnskabet 2012

Kl. 14:23: Enkelte forskellige uddybende afklarende spørgsmål til regnskab og tilhørende præciseringer.

Kl. 14:24: Søren Kristensen beder om at regnskabet fremadrettet sammenholdes med det foregående budget. Kurbadet i Kolding fremhæves som en drastisk indtægtsnedgang. Store forskelle eksempelvis med budget og faktiske tal på vores Naturistkonference.
Troels Panild svarer, at vi er igang med en omlægning af regnskabet, som gør det svært at sammenligne budget og regnskab direkte. Mette Duekilde spørger til tilskud fra Kulturstyrelsen.  Vi er glade for tilskud og Søren fremhæver at vi skal være meget opmærksomme på krav og forpligtelser i denne forbindelse, hvis vi vil fastholde dette tilskud.

Kl. 14:32: Regnskabet godkendes enstemmigt. Næste punkt Budget 2013-2014

Kl. 14:36: Troels Panild gennemgår det fremlagte budget. Spørgsmål: Hvad med at afsætte flere midler til pr og ting der understøtter visionen om ’20 i 20′? Vi bør have budget tidligere for at kunne forberede sig inden GF. Hvordan med økonomisk udbygning af vores samarbejdsaftaler, både med pladser og lokalforeninger. Noget der sender klart signal og skaber belæg for nye initiativer.

Kl. 14:42: Jens Rasmussen svarer at vi skal blive mere styrende og præcise på konkrete projekter. Det er svært at sætte eksakte tal på hensigtserklæringer. Ingerlise Klingenberg savner store linjer – en pulje til udvikling!
Søren Kristensen fastslår, at det kun er meningsfuldt at fremlægge regnskab hvis det kan sammenholdes med budget.

Kl. 14:47: Troels P. siger at budget skal være realistisk i.f.t. forventninger frem for ønsketænkning. Vægt på nøgtern vurdering af forbrug. Hvis vi planlægger konkret vil det indgå i budgettet. Vi har ikke aktuelt pr-projekter.
Ingerlise Klingenberg mener at vi bør vedtage et budget og ikke blot tage til efterretning.
Helge Bøgegaard siger at budget er en tilkendegivelse.
Jens Rasmussen henviser til senere Aktivitetsredegørelse.
Søren K. siger at vedtægterne mangler en revision.
Troels Panild tager alle kommentarer til inspiration. Punktet lukkes.

Kl. 14:52: Bestyrelsen indstiller at vi fastholder kontingentet uændret. Thomas Asferg foreslår at den lokalforeningsmæssige andel af det samlede kontingent kunne øges. Så pengene kan komme ud at arbejde. Bestyrelsen ønsker at lave en kontingentanalyse.
Kontingent fastholdes uændret med enstemmig tilslutning.

Kl. 14:55: Indkomne forslag. Forslag til vedtægtændring fra Troels Jørgensen
T
roels Panild redegør for bestyrelsens indstilling og der spørges til årsag. Efter drøftelser forkastes forslaget med 1 blank og resten imod.

Lars HeiselKl 15:02: Lars Heisel får ordet og fortæller om Tysmosens udvikling og at de nu er blevet lokalforening. Lars redegør for historikken og fremhæver med tak en masse engagerede mennesker i Danske Naturister som har gjort det muligt. DN Tysmosen slår fast, at de vil gøre deres for at nyudvikle på den nuværende platform, så der ses frem til forår og sommer. Vidensdeling er væsentligt. Tysmosen holder en masse arrangementer og flere og flere DN-medlemmer finder vej til pladsen – det har banet vejen. Derfor var de ikke i tvivl om at blive lokalafdeling. Der er store krav til drift af plads med flere store udfordringer undervejs – det har været op ad bakke. DN har været med til at finde løsninger og tro på fremtiden. Lars taler bredt og varmt om udviklingen af naturisme i Danmark. Tysmosen opsagde medlemsskabet af DNU, da de intet udbytte havde af den tilknytning. Tysmosen vil være med fremme i front, og sikre nye landvindinger.
Lars høster stort bifald.

Kl. 15:10: Valg til bestyrelsen. Troels Panild siger på bestyrelsens vegne tak til Bjarke Andersen efter flere års stor indsats som kasserer for foreningen. Nu er en stor del af den daglige bogføring jo lagt hos Peter Klingenberg, så derfor er rollen i bestyrelsen mener de overordnede linjer som overordnet økonomisk ansvarlig. Bjarne Elmstrøm, DN Århus, stiller op og vælges enstemmigt.
Thomas Frisendal og Uffe Lund er på valg og genvælges uden modkandidater.
Bestyrelsessuppleanter: Ian Lykkegaard genopstiller og Martin Vilmann tilbyder sig som suppleant. Begge indklappes.
Finn Knudsen genvælges som revisor og revisorsuppleant blev Helge Bøgegaard

Kl. 15:18: Fremlæggelse af handlingsplan /aktiviter: Se Handlingsplan for Danske Naturister. Jens Rasmussen gennemgår handlingsplanen.
+ et punkt 8:

Udvikling af strategiplan

Vi skal i 2013 udarbejde et forslag til fremtidige strategier for DN’s udvikling. Planen skal berøre centrale emner som DN’s positionering og markedsføring (blandt andet med inspiration fra de hollandske tiltag), medlemstilbud, samarbejdsformer, medlemsudvikling og værdigrundlag (med udgangspunkt i INF’s værdier). Arbejdet gennemføres som en kombination af en arbejdsgruppe, der mødes på forskellige campingpladser, og et internet-baseret forum.

Thomas Asferg efterlyser forudgående orientering af lokalforeningerne, f.eks. omkring udvikling af vandrestier. Søren efterspørger styrkelse af samarbejde mellem lokalforeningerne. Bestyrelsen indføjer ambitionen i punkt 2 af handlingsplanen.
Thomas A. beder om formandsmøder til gensidig koordinering. Også taget til efterretning.

Kl. 15:27: Martin Villman efterlyser meget større tilslutning på gf. Hvorfor er der ikke mindst een repræsentant fra hver lokalforening på landsforeningens gf? Ingerlise Klingenberg synes at årets gf har været usædvanligt dårligt markedsført. Søren K. efterlyser at de jyske lokalforeninger også viser interesse og sender folk til gf med transporttilskud – lige som DN KBH og DN Holbæk gjorde, da der sidste år var lands-gf i Kolding.
Thomas A.: Hvorfor kommer bilag til gf så sent ud? – det er ikke rimeligt.
Ingerlise K. : Kunne man skaffe mikrofoner til GF så alle nemt kan høre?

Kl. 15:37: Søren K. fremhæver Frederiksberg Puljen og opfordrer til at nye ideer søger tilskud fra de kr. 50.000 som er sat af til dette formål.

Kl. 15:37: Troels Panild runder af og medgiver at mange ting kunne gøres bedre. Men vi er stadig frivillige og det sætter nogle begrænsninger. Tak for god gf  og husk at der er svømning i Frederiksberg Svømmehal her kl. 16:15. Alle opfordres til at deltage.

/BLOG -KØ

Udgivet i Om naturisme | 3 kommentarer

Naturismens tid er forbi

af: Kim Bindesbøll Andersen
En af de gennemgående pointer fra efterårets konference kan formuleres:
”Ismernes tid er forbi. Mennesker identificerer sig ikke længere ud fra generaliserende massebetegnelser, men sammensætter deres identitet individuelt ud fra enkeltstående holdninger og de aktiviteter de engagerer sig i.”
Sagt på en anden måde: Folk camperer gerne, men kalder sig ikke campister – og folk bryder gerne med den dominerende blufærdighedskultur og afprøver nøgenaktiviter, men de kalder sig ikke naturister. Naturist-begrebet er derfor en unødvendig klods om benet på os, fordi ingen identificerer sig med begrebet. I stedet for at fortælle direkte om vores kropspolitiske holdninger, så forsøger vi at beskrive et ukendt begreb. Det er opskriften på dårlig kommunikation, lav folkelig tilslutning og et sekterisk image.
Der er grund til at overveje hvor meget nytte vi har af naturist-begrebet.
- -
Nedenstående artikel beskriver fint problematikken omkring naturist-begrebet.
Oversat fra NURBA, Urban Naturisme And Body Freedom.
**************************************************************************
Lad os slå naturist-begrebet ihjel
Fordi vi ikke har brug for det. Fordi det kun forhindrer fremskridt. Fordi historien har vist os, at det oprindelige formål med naturist-begrebet har udspillet sin rolle, og har påvirket samfundet så meget som det kunne. Så lad os komme videre. Lad os ikke sætte etiketter på os selv som putter os i kasser. Er du bøsse? Kan hele din identitet beskrives ved det at være tiltrukket af personer af samme køn? Kan du se det? Etiketter er for dumt. Det samme er tilfældet med naturisme. Hvis hele din identitet og personlighed kan beskrives med dét at være nøgen og intet andet betyder noget for dig, så bør du lige slappe af et øjeblik. Der findes i virkeligheden ingen mennesker hvis hele identitet kan beskrives med en etikette.
 
Så vi behøver ikke etiketten ”nudist” eller ”naturist”. Men hvordan forhindrer de fremskridt? Fordi det at opdele os i forskellige grupper i sin grundnatur er ekskluderende. Så snart du trækker en streg mellem dig selv og andre, så udelukker du dig selv fra deres gruppe, og du udelukker dem fra din gruppe. Selv hvis du ønsker at bevare en etikette er du nødt til at ændre den. Det er aldrig sket at en gruppe har overlevet ved at forbeholde medlemskab til dem der stod på den oprindelige medlemsliste. Tænk hvis det kun var hvide mennesker der måtte kalde sig kristne. Eller tænk, hvis hvide, heteroseksuelle, overklassekvinder var de eneste der havde lov til at være feminister. Så ville de grupper være uddøde nu. Fremskridt kan ikke ske gennem udelukkelse. Hvad angår naturist-begrebet, så er den udelukkede gruppe omtrent hele befolkningen, da næsten ingen kalder sig naturister – og hvem gavner det?
 
Så hvorfor skal vi slå naturist-begrebet ihjel? Fordi alle har brug for en bredere opfattelse af deres krop og alle bør have retten til at føle sig godt tilpas med deres egen krop, uden at skulle være medlem af en eller anden sær sekt. Kan vi ikke bare alle sammen fokusere på at udbrede nyttig information om nøgenkultur, og droppe målet om at presse folk ind i naturist-kulten? Vi kan bevare det uselviske mål om bare at være fordomsfri mennesker, der bekymrer sig om folks selvværd og trivsel.
 
Måske “slå naturist-begrebet ihjel” lyder en smule barskt. Men det gavner ikke nogen noget som helst at klamre sig til principperne i en bevægelse, der mere eller mindre har udspillet sin rolle så langt det var muligt ud fra bevægelsens nuværende tilstand.
Lad os nu bare smide tøjet – eller ej – for det gør ikke noget.
*******************************************************
Lad os bare se det i øjnene: De sidste 70 år har vi forsøgt at erstatte nudist-begrebet med naturist- begrebet. Journalister og andre høflige mennesker har de sidste 10 år lært at kalde os naturister. Men i den brede befolkning bliver vi stadig kaldt nudister, et begreb der altid bruges om ”de andre”. Vi må indrømme at navnelegen er slået fejl.
Lad os i stedet begynde at brug ord som folk forstår, så vi ikke snakker sort og folk føler sig fremmede overfor os og vores holdninger. På forsiden af www.naturister.dk og på siden der forklarer nærmere om nøgenkultur har vi gjort forsøget og stort set udfaset naturist-begrebet. Se selv – det er lettere end man skulle tro.
Herunder forslag til ‘naturistisk-dansk’ ordbog du selv kan afprøve i dit sprog:
Naturist = menneske
Naturistsvømning = nøgensvømning
Naturiststrand = nøgenbadestrand
Naturistcamping = nøgencamping
Naturisme = nøgenkultur, social nøgenhed, almindelig nøgenhed
Naturistkurbad = nøgenwellness
* * *
I Aalborg er vi nu begyndt at sige tingene ligeud: Vi kalder det for nøgenkurbad – når vi er nøgne til kurbad, nøgensvømning – når vi svømmer nøgne og nøgen-picnic, når vi holder picnic uden tøj i en park. Det er forfriskende – prøv selv! Vi tror at det på langt sigt kan være med til at gøre nøgenkultur til en folkelig bevægelse.
Lad ikke ord være en barriere for nøgenkulturen i Danmark!
Nude – the new normal
Med venlig nytårshilsen
Kim Bindesbøll Andersen
- medstifter af Danske Naturister, tidligere landsformand og nuværende formand for DN Nord
kim@naturister.dk
Udgivet i Om naturisme | 4 kommentarer

Resultater og observationer fra Naturistkonference 2012

Af: Jens Rasmussen, formand Danske Naturister
 

Det er med stor glæde, jeg ser tilbage på en vellykket konference. Der var et flot fremmøde, som også omfattede talere udefra.

For det første var International Naturist Federation (INF) repræsenteret. En naturlig følge af den aktive rolle vi i Danske Naturister har taget. Mick Ayers (INFs Vicepræsident) talte om de meget forskellige situationer i medlemslandene. I mit stille sind kunne jeg glæde mig over, at Danmark er i en ret gunstig situation. På trods af de seneste års tiltagende bornerthed og afstandtagen fra det frisind, der i 70′erne gjorde os verdensberømte.

Naturisten Federatie Nederland (NFN) var også repræsenteret. Igen en følge af det besøg, vi aflagde i Holland for et års tid siden. Henk Jan Kamerbeek (NFNs direktør) holdt en veloplagt præsentation, hvor han fortalte om baggrunden for deres succes. Den skal bl.a. findes i en kommerciel og udogmatisk tilgang til markedsføring. Og hertil en professionel organisation med ansatte – et eksempel vi i Danske Naturister har fulgt, omend vi kun er ved begyndelsen. Henk Jan havde et fint billede med et slot, som man må bevæge sig ud af, hvis man skal i kontakt med den øvrige verden.

Campingrådet kom også til orde > > , og heldigvis var ledelsen fra vigtige danske naturistcampingpladser til stede, og jeg er ikke i tvivl om, at der blev drøftet spændende planer i pauserne og om aftenen efter selve konferencen.

Friluftsrådet, som Danske Naturister længe har været medlem af, var også inviteret og kom med en meget imødekommende og interessant præsentation: de er yderst lydhøre, så det er bare op til os at komme med bud på, hvordan man også kan have gavn af friluftslivet uden tøj på. Der blev anvist, hvordan man kan engagere sig lokalt i en af de 23 lokale kredse.

  

Formiddagens konklusion var bestemt, at vi fik vist os som en levende organisation over for Friluftsrådet og Campingrådet.

I pauserne kom Søren, fundraiser for Danske Naturister, med en opfordring: I forlængelse af, at SKAT har godkendt vores ansøgning om at blive accepteret som gaveberettiget i h.t. ligningslovens § 8A, er det nu muligt at give foreningen en gave. Opfordringen lød på enten et kontant beløb eller en årligt tilbagevendende overførsel. Mange tog i dagens løb imod denne opfordring og donerede beløb af forskellig størrelse. Det er antal gavegivere, der er vigtigt, og beløbets størrelse er mindre vigtigt. Dog skal der helst være dækning for hvad det koster at bogføre beløbet… Vi takker mange gange for de modtagne gaver!

Om eftermiddagen, efter en yderst lækker frokost fra den righoldige buffet, vistes filmen “My daughter the teenage nudist“. Herefter overtog Kim Bindesbøll (tidligere formand for DN land, nu formand for DN Nord) podiet og gulvet med en provokerende og nytænkende tilgang til det begreb, vi bærer i vores navn: naturisme. Pointerne var især: er det virkelig en “isme”? Hvor farlig er nøgenhed? Langt de fleste naturister kalder sig ikke naturister. I dag definerer man sig selv gennem hvad man gør, ikke hvad man er, og de faste etiketter har derfor mistet betydning.

Efter dette tankevækkende indlæg var det tid til at engagere deltagerne mere direkte. Dette skete via et gruppearbejde, hvor syv temaer var lagt op, med tilhørende spørgsmål. De mange tanker kan ses i detaljer på dette link > >  hvor budskaberne fra plancherne er noteret.

Der kom mange idéer frem, herunder:
Camping:
Dannelse af netværk mellem DN-campingpladser
Møde mellem alle danske naturistcampingpladser (en campingplads kan stå som indbyder)
Naturistafsnit på konventionelle campingpladser (Campingrådet er positivt stemt)
Mulighed for at pladserne bliver certificeret i forhold til INF. Danske Naturister kunne skrive rundt til campingpladserne og foreslå, at de blev det.
Friluft:
Naturiststier tæt på storbyerne
Nøgenstrande ved storbyer
Generelt:
Befolkningsundersøgelse om erfaringer med naturisme og holdninger til nøgenhed og naturisme
Diskussion af naturisme-begrebet (men lad ikke diskussionen af et enkelt ord fylde for meget)
Udbredelse af kendskab til naturisme/nøgenhed via video på nettet fx Vimeo/YouTube.

Næste konference?
Endnu har vi ikke planlagt en konference, men med en velorganiseret, velbesøgt og inspirerende konference i bakspejlet kunne det jo være oplagt at overveje endnu en konference i 2014. Overordnet kunne det være en konference, hvor vi brugte formiddag til at fortælle om tre cases, hvor vi har gjort noget nyt der er lykkedes og gerne sammen med en ekstern partner, således at både Danske Naturister og den eksterne partner fortæller om projektet. Eftermiddagen kunne dreje sig om de nye initiativer, vi gerne vil udvikle.

En afsluttende kommentar – måske din?
Udviklingen afhænger i høj grad af dig som medlem. Både aktiv indsats og økonomisk støtte er afgørende for at nærme os målet om “20 i 20″, og konferencen har i min optik været et startskud.
Det er stadig muligt at kommentere på den blog, der blev oprettet til konferencen:
http://blog.naturister.dk/direkte-blog-fra-naturistkonference-27-oktober-2012/

Med venlig hilsen
Jens Rasmussen
jra@naturister.dk 

Udgivet i Om naturisme | Skriv en kommentar

Direkte blog fra Naturistkonference 27. oktober 2012

Her kan du følge dagens forløb på Hotel Nyborg Strand direkte online, hvor over 60 naturister er samlet for at drøfte naturisme.

 

Bloggen starter kl. ca. 10 og opdateres hele tiden igennem dagen...

Kl. 9:53: Vi afventer de sidste deltagere og der gøres klar til konferencestart. Her er dagens program:

Program for Naturistkonference den 27. oktober 2012 på Nyborg Strand

10.00 – 10.15: Jens Rasmussen, DNs formand, byder velkommen
10.15 – 10.45: Velkomst fra Mick Ayers, vicepræsident i INF
10.45 – 11.45: Learning from the best. The Dutch experience. Oplæg af Henk Jan Kamerbeek, Direktør, Naturisten Federatie Nederland
11.45 – 12.30: Perspektiver for camping i Danmark. Naturistcampingpladsernes placering heri. Oplæg fra Campingrådets direktør Poul Fejer Christiansen
12.30 – 12.45: Friluftsrådet og friluftslivet. Mette Bindesbøll Nørregaard, Friluftsrådet
12.45 – 13.00: Hurtige spørgsmål til de fire første oplægsholdere
13.00 – 14.00: Frokost
14.00 – 15.00: Visning af den engelske ungdomsnaturistfilm My Daughter The Teenage Nudist
15.00 – 15.30: Hvilke redskaber kan vi som naturistorganisation give vores medlemmer for at
de i højere grad kan optræde som ambassadører for naturismen? Oplæg ved Kim
Bindesbøll Andersen, tidligere formand for DN
15.30 – 16.30: Gruppearbejde inden for 7 tematiske grupper

1. Camping naturisme 1
2. Camping naturisme 2
3. Strandnaturisme
4. Wellness naturisme
5. Naturisme og internationalt samarbejde
6. Unge og naturismen
7. Naturismen i samspil med det øvrige samfund
16.30 – 17.00: Opsamling på gruppearbejdet i form af en udstilling, hvor man går rundt og ser på hinandens hovedbudskaber skrevet ned på plancher
17.00 – 17.30: Ordet er frit. Afslutningsdiskussion om hvordan vi videreudvikler naturismen. Vedtagelse af en udtalelse
17.30 – 17.40: Lukning af konference
17.40 – 18.30: Omklædning, socialt samvær
18.30 – ?: Middag og hygge

Kl. 10:08: Jens Rasmussen byder velkommen og åbner konferencen. Gæsteoplægsholdere præsenteres og dagen skitseres. Foreningens visioner tegnes op og Søren Kristensen får ordet for at fortælle om den nye mulighed for at kunne give gavebidrag til foreningen.
Kl. 10:14: Søren fortæller at bidrag går til foreningens udviklingsfond og opfordrer til at alle fremmødte støtter med et beskedent bidrag.
Kl. 10:15: Mick Ayers, vicepræcidenten for INF, dagens første gæsteoplægsholder, får ordet. Mick fortæller om hvad INF er og den internationale forenings historie. Mick skitserer målet og visionerne for det internationale samarbejde set fra INFs side.
Kl. 14:20 Mick fortæller at der er 4,5 million medlemmer af INF i hele verden p.t. – altså folk med INF-kort. Der er store forskelle på rettighederne fra land til land. Han fortæller om forskellige begreber som nudisme og naturisme og om den aldersbetingede udfordring der er i medlemsskaren generelt.
Kl. 10:24: Mick fortæller om hvilke udfordringer naturismen har og om at der er en stigende interesse fra de store nationale turistbureauer for at afsøge nye kundegrupper (herunder naturister) og markeder. INF ønsker at udvikle et certifikat for gode steder og arrangementer for naturister, der klart understøtter INFs definition af naturisme.
Kl 10:27: INF ønsker medlemsbidrag om arrangementer og ideer til fælles inspiration mellem landene. Der er ingen simple løsninger – vi skal bruge dét der virker for os og lade andre gribe det anderledes an – også ud fra kulturelle forskelle. Tolerance er nøgleordet.
Kl. 10:31: Mick Ayers runder af og tilbyder al sin assistance og ønsker os en fortsat god konference. Er der spørgsmål?
Kl. 10:32: Troels Panild (næstformand DN) spørger om Micks syn på kulturelle forskelle som Japan, Korea, Kina, Asien sammenlignet med Europa? Har naturisme overhovedet muligheden for at få fodfæste dér? Mick siger at der skam findes naturistforeninger også i disse lande, f.eks. i Thailand. Der er f.eks. tiltag der prøver at frigøre Thailands dårlige image som sexland til en mere afslappet feriemulighed også for naturister. Naturisme passer også meget bedre i forsøget på at udvikle en mere bæredygtig turisme, da vi ikke søger kæmpehoteller men mere diskrete og afslappede steder uden stort slid på miljøet. Det passer godt til behovet for bedre miljøbeskyttelse. DK bør også udvikle turismen mere for naturister. Alle steder bør udnytte deres særlige muligheder og kulturelle rum!
Kl. 10:39: En anden spørger om det ikke er målet at gøre os selv overflødig som forening? Mick svarer: Vi er stadig en minoritet. Der er brug for aktiv målrettet indsats for afslappet naturisme og nøgenhed. Hvis vi ikke holder fast, så mister vi rettigheder. Visse steder bliver naturisme modarbejdet meget aktivt. Vi må og skal gøre vores foreninger stærkere og skarpe i holdninger og synlighed. Ikke kun for vores egen skyld men for det samlede billede af naturisme i verden. Vi skal holde målet klart og være vedholdende.
10:43: Bifald til Mick Ayers og ny taler gør klar.

10:45: Nyt oplæg af Henk Jan Kamerbeek, Direktøren for Hollands NFN.
Holland har de bedste naturister, siger han med et smil. Han fortæller om foreningens ca. 50-årige historie. Holland arbejder meget professionelt med mange ansatte. Henk Jan fortæller om strukturen. Holland har mange underorganisationer. I Holland langt bedre kønsfordeling i bestyrelsen. Holland har 9 ansatte. Nu ialt ca. 65.000 medlemmer ialt. Henk ser NFN som ‘en borg’ men vil gerne udvikle en anden drøm.
Henk viser eksempler fra deres hjemmeside www.nfn.nl
Der arbejdes i Belgien med vandreture i skove – det arbejdes der også med i Holland. Henk viser deres naturistblad “UIT” – som kan ses i konferencens pause.
Kl. 10:57: Henk fortæller om udgivelse af bøger og rejseguides. NFN deltager i rejsemesser og viser naturistmuligheder for rejselystne hollændere. Men folk søger nu oftere rejseinfo på nettet. NFN annoncerer offentligt og bredt om nøgenhed og foreningen. Kæmpe billboards og masser af omtale og diskussioner/debat i offentligheden. Der afholdes en gang årligt “Åbent Hus” på naturistpladser også for påklædte som bare vil få indblik og mere af vide om naturisme. NFN er også synlige på strandene med info og materiale – men sommeren har de sidste 2 år været elendig så det har været svært at være synlige nok dér.
Kl. 11:01: NFN har udarbejdet et INF-godkendt ‘certifikat’ der kan tildeles steder og foreninger som særlig blåstempling for høj kvalitet. Henk fortæller om seksuelle problemer på offentlige strande og arbejdet for at modarbejde tendensen.
NFN har også haft succes med at leje et stort badeland for en hel dag, hvilket gav 1000 gæster i januar. Det bliver gentaget. Henk viser eksempler på deres mange foldere og info-materiale.
Kl. 11:05: NFN forsøger at fastholde et ungdomssekretariat, men det er svært at fastholde og udvikle. Der arbejdes med det.
Henk slår fast at online medier som FaceBook og Twitter er stærkt nødvendige som platform for information.
Kl. 11:07: Henk fortæller om markedsundersøgelser om holdninger til nøgenhed. I Holland er der 1,9 million indbyggere der godt kan lide at være nøgne på ferier eller camping – begrebet kaldes ‘nude recreation’. Men der er jo ‘kun’ 65.000 organiserede medlemmer. Noget må gøres! Analyse af hvem der er medlemmer og hvem der ikke er medlemmer og hvilke holdninger disse har, har gjort NFN klogere på mange ting.
Kl. 11:13: NFN vil være en platform i stedet for en borg. Der arbejdes med at udvikle et helt nyt begreb – en ny definition i stedet for naturisme eller nudisme? Man vil gerne fange flere ved at undgå en fastlås -isme-definition. Måske “Naturelle” (Natureller?, på dansk) en slags ‘naturisme light’
Kl. 11:17: Der arbejdes med nye steder for rum til nøgenhed – væk fra alfarvej.
Skal vi blive i borgen eller skal vi udvikle drømmen om en bredere platform? Henk runder af og beder om spørgsmål?
Kl. 11:20: Der spørges til årsagen til faldende medlemstal? Er det ‘naturlige årsager’ – at de gamle dør? Henk svarer delvist. Men det handler lige så meget om at der skal være udbytte af et medlemskab, ikke kun rabatmuligheder.
Kl. 11:21: Nyt spørgsmål: NFN har en ‘lobbyist’ ansat? Hvad laver denne person primært?
Henk fortæller at denne arbejder primært for at fastholde de mange nøgenstrande i Holland som åbne og med kvalitet. Lobbyisten er i dialog med kommuner og offentlige myndigheder om dette.
Kl. 11:24: Jens Rasmussen (DNs formand) spørger om -isme-definitionen virkelig er et væsentligt problem? Ja, svarer Henk – det viser deres undersøgelse klart. Vi tænker meget over det i Holland, siger Henk.
Kl. 11:26: Nyt spørgsmål om ord og definitioner. Henk forklarer at ord betyder noget forskelligt for os alle og at der er nogle forforståelser der låser begrebet fast. Handler det ikke mere om indhold, spørges der? Jo, også det, siger Henk.
Kl. 11:29: Birte fra Solbakken Camping spørger til problemet med at få unge i familier til at følge naturismens idealer – også som gæster på pladserne. Hun oplever at hollandske familier der besøger Solbakken er mere glade for nøgenhed hele familien. Hvad gør I?
Henk siger at problemet er det samme i hele verden og at ingen bør beordres til nøgenhed.
Kl. 11:29: Hvad er problemet med de unge, spørges der? Henk siger at de unge simpelthen ikke har tid til at sætte af til at arbejde målrettet med at organisere og tænke frem. Unge er også mere individuelle frem for de ældre naturister, der er mere fællesskabsorienterede. Unge vil være nøgne når det passer dem og ikke når det bliver dem tilbudt.
Kl. 11:34: Der stilles forslag om at kalde alle naturistpladser for “Edens Have” og dermed omgå alle problemer med ordet naturisme. Henk føler ikke at det nødvendigvis er et brugbart begreb, men vil tænke over det. Stort bifald og pause i konferencen.

Kl. 11:52: Poul Fejer Christiansen, formand for Campingrådet, introduceres og får ordet.
PFC siger tak for invitationen og fortæller at han har glædet sig til i dag. Camping og naturisme hænger jo sammen på flere måder, siger han. Camp-isme er et lidt dødt begreb og han mener også at -ismebegrebet er noget forældet. Camping er ingen trosretning men blot en ferie- og fritidsform – lidt lige som naturister.
Camping har forandret sig meget de seneste 10 år, fortæller han. Det går faktisk meget godt generelt. Nu fokus på udvikling, kvalitet og image frem for ‘kolonihavepræg’. Camping i dag er mere mobilitet frem for fast ophold.
Kl. 11:59: Kvalitet frem for alt – det har løftet indtrykket af camping i dag og bedret situationen og interessen. I DK 2012 er der nu 140.000 campingvogne (kun 100.000 i år 2000). Også stor stigning i familietelte – flere familier i det hele taget.
Antallet af overnatninger har steget indtil 2011 men markant fald i 2012 p.g.a. omkostningsniveauet i DK. Antallet af udenlandske overnatninger i DK er faldet med 1 mill. siden år 2000 – DK er for dyrt – det skal vi forholde os til.
Campinggæster bliver faktisk yngre gennemsnitligt i de seneste år – flere unge familier – positiv udvikling! Aktiviteter sammen med børn er afgørende for campingtilbuddet. Større beboelsesenheder er populære frem for det simple telt.
Kl. 12:08: Flere vil også bare leje en campingvogn eller mobilhome – nem adgang ønskes – det skal være let at være campinggæst. Større fleksibilitet og bekvemmelighed skal integreres. Der skal være liv og tilbud i nærhed af campingpladser. Oplevelser og mere luksus.
Kl. 12:19: Kortere ophold frem for lange ferier. Fremtidens campinggæst tager ikke kun på camping, men også på charterferie, storbyferie eller lejer feriehus fra tid til anden. Familiehygge, afslapning og naturoplevelser vil dog fortsat være nøglebegreber for campinggæster i fremtiden. Pris er vigtigt for udenlandske turister – miljøhensyn er stadig mere underordnet for turister udefra. Udlændinge sydfra vælge oftere vælge andre nordiske lande p.g.a. vores høje prisniveau. Tyske og hollandske turister sætter pris på cykelmuligheder og har ofte cykler med på taget af bilen. Booking via nettet skal fungere nemt og ubesværet. Autocampere er i stor stigning. Muligheder for at udleje fastliggeres vogne kunne være en god mulighed for at tiltrække nye gæster.
Kl. 12:32: PFC skitserer nye idéer for naturister og naturistpladser. Campingrådet arbejder for at sommerhusudlejningsregler også kan komme til at gælde for fastliggende campister der gerne vil udleje deres campingvogne. Også idé for naturistpladser. Flere tilbud på pladserne trækker også nye gæster til p.g.a. de gode historier! Tænk i pakkeløsninger, samarbejde på tværs med andre lokale seværdigheder, færgeforbindelser o.s.v.
Tyskerne har tradition for nøgenhed (FKK) – sats på markedsføring i Tyskland. Giv specialtilbud og inviter tyske journalister for naturistblade m.m. – vis både plads og omkringliggende seværdigheder frem! Gør plads for autocampere på pladserne – der er stor vækst i tyske autocampister. Der er stort potentiale for camping – også i fremtiden.
Kl. 12:37: PFC runder af og høster bifald.
Spørgsmål: Er der planer om at oprette flere naturistpladser i DK? PFC svarer nej – initiativet skal komme fra jer naturister. Men man vil gerne hjælpe fra Campingrådet.
Nyt spørgsmål omkring autocampister og medfølgende cykler. Der skal bedre koordinering med andre organisationer som f.eks. Cyklistforbundet og Friluftrådet.
Nyt spørgsmål: Kan man mon på eksisterende pladser give rum til naturisme på udvalgte tidspunkter og områder? PFC er meget positiv og vil gerne gå videre med idéen.
Nyt bifald!

Kl. 12:45: Ny oplægsholder Mette B. Nørregaard fra Friluftsrådet (som DN er medlem af). Siger tak for invitation og fortæller om Friluftsrådet – samt hvad man som underorganisation (DN er medlem af Friluftsrådet) kan få udbytte af som medlem. Friluftsrådet har omkring 90 medlemsorganisationer. Mette fortæller om projekter i 2012 og forskellige mærkningsordninger (f.eks. Blå Flag). Friluftrådet administrerer og fordeler Tips- og Lottopuljer til projekter for blandt andet medlemsorganisationer. Mange søger tilskud – omkring 1200 ansøgninger årligt og 2/3 får faktisk bevilget tilskud. Mette fortæller om de mange forskellige medlemsorganisationer der spænder vidt i størrelse og interesser. Danske Naturister kan bruge Friluftsrådet til politiske og konkrete projekter samt tilskud muligheder. Friluftsrådet har forstået at naturister ønsker vandrestier i skove og naturområder, hvilket de ikke umiddelbart havde haft evne til at forestille sig, men Friluftsrådet er efter overvejelse ganske positive. Der er vel ikke stor forskel på ridestier, skovcykelstier og så naturistvandrestier. Friluftsliv uden tøj skal der også være plads til. Initiativet skal komme fra os med konkrete forslag.
Kl. 12:56: MBN runder af og høster bifald. Spørgsmål?
Kl. 12:57: Spørgsmål fra Solbakken om det med at søge som campingplads til projekter, der oplever at det er besværligt både at være en forening og en campingplads. Rådet fra Mette er at ringe ind og få vejledning – der er gode muligheder.
Kl. 12:59: Hvordan med Skov- og Naturstyrelsen? Er der imødekommenhed i.f.t. naturistmuligheder, tror du? MBN svarer at det bør der bestemt være.
Kl. 13:00: Nyt spørgsmål: Det er lovligt at bade på alle strande i DK. Kan Friluftsrådet hjælpe med at sikre retten til naturistaktiviteter i andre områder? Ja, svarer Mette. Der sigtes altid på at mange forskellige brugergrupper kan bruge fælles områder på tværs af interesser. Det gælder også naturister! Mette høster bifald.
Kl. 13:02: Frokost indtil kl 14:00 (det var god mad :-))

Kl. 14:05: Der gøres klar til at vise filmen “My Daughter The Teenage Nudist” som også kan ses på dette link > > >

Kl. 15:02: Filmen er slut og tidligere formand for DN, Kim Bindesbøll gør klar til at holde oplæg om redskaber der kan gøre vores medlemmer bedre i stand til at optræde som ambassadører for naturismen. Søren Kristensen, DNs organisationskoordinator, gentager sin opfordring til at give tilskud til foreningen med tilkendegivelser på de omdelte kort.
Kl. 15:15: Kim B. indleder sit oplæg “Udfordringer for nøgenkultur”. Kim B. vil gerne øge vores troværdighed som naturister. Kim starter med at påstå at vi bør kunne have ca. 45.000 medlemmer i DK. Hvor farlig er naturisme, spørger Kim? Han supplerer med historier fra virkeligheden. Nogle gange kan nøgenhed synes meget farlig og andre gange aldeles udramatisk. Vi er selv med til at gøre nøgenhed til et drama eller noget naturligt. Ofte er vi som naturister selv skyld i at der bliver sat alt for stort fokus på det nøgne element. Ofte ‘forventer’ vi naturister nærmest at folk skal løfte øjenbrynene forarget og bliver næsten skuffet, hvis de er ligeglade. Kim afslører nu at nøgenhed slet ikke er farligt og at det er en hemmelighed vi naturister desværre helst vil holde for os selv. Et aldeles misforstået hensyn som naturister selvhøjtideligt fastholder indædt.
Kl. 15:29: Kim B. fortæller at nu er kropspolitiske initiativer meget oppe i tiden og nævner en række forskellige eksempler. Hvorfor er der så ikke flere naturister, når nu så mange faktisk er enige i vores holdninger? Vi er i en selvforskyldt reservat-naturisme som er skarpt afgrænset og ret låst for os.
Kl. 15:34: Vi skal skabe større fleksibilitet. Etiketter passer dårligt til moderne mennesker, der trives bedre med dynamik og udvikling. Folk vil ikke låses ned i kasser de ikke kan komme ud af igen. Naturistbegrebet er en unødvendig barriere for udbredelsen af nøgenkultur, siger Kim B.
Folk deler vores holdninger til nøgenhed, men begrebet står i vejen for at de vil være ‘med i klubben’. Væk fra fokus på etiketten og snak i stedet mere om det vi gør i praksis! Naturistsvømning bør kaldes nøgensvømning, naturiststrande bør kaldes nøgenbadestrande og så videre…
Kim B. slutter af med at begrunde med et sjovt regnestykke, hvor mange medlemmer han selv tænker at vi bør kunne mønstre. Kim B. runder af og høster muntert bifald!
Kl. 15:42: DNs nuværende formand spørger til, om det ikke er en falliterklæring at naturismen har det så svært når unge mennesker gør så mange andre grænseoverskridende ting? Det handler ikke så meget om selv at være nøgen, men om at acceptere nøgenhed generelt, mener Kim B.
Kl. 15:44: Nyt spørgsmål, der går på forventningen til øget nøgenkultur. Kim B. mener at nøgenkulturen er i fremgang og at naturismen skal knytte sig bedre til dette uden at trække vores “image” ned over hovedet på folk.
Kl. 15:45: Troels Panild nævner at der er en generel faldende tendens til at organisere sig og at vi derfor måske ikke bør arbejde primært på at blive flere men at få skabt større forståelse for holdningerne.
Kl. 15:46: Kim B. runder af med at understrege at de naturistiske værdier er fine nok, men at vi skal omformulere dem, så de bliver mindre dogmatiske og lettere at forstå for alle.
Stort bifald!
Kl. 15:49: Der gøres klar til frivilligt gruppearbejde i 7 selvvalgte grupper med følgende spørgeoplæg:

Spørgsmål til gruppearbejde

1. Camping Naturisme 1
a. Hvad kan naturistcampingpladserne gøre for at tiltrække flere?
b. Hvordan kan man håndtere en situation med en stor gruppe af fastliggere, der ønsker at beholde status quo, med en målsætning om at få nye medlemmer og turister?
c. Hvad gør campingpladserne godt med hensyn til at modtage nye besøgende/medlemmer, og hvor kunne man blive bedre?

2. Camping Naturisme 2
a. Hvordan er naturistcampingpladserne integreret i lokalområderne? Kunne det blive bedre?
b. Hvilke investeringer i campingpladserne er de vigtigste i forhold til at tiltrække flere medlemmer?
c. Hvilke konkrete projekter og fælles indsatser kan campingpladserne samarbejde om?

3. Strandnaturisme
a. Vi har den juridiske ret til at bade nøgen på strandene. Hvordan kan vi understøtte, at det også er social accepteret, at der finder nøgenbadning sted?
b. Skal vi have lavet en strategi for strande tæt på de store byer (fx skiltning)? Hvordan sikrer vi, at der i nærheden af alle de store byer i Danmark er mindst en naturiststrand?
c. Hvordan gør vi det attraktivt for strandnaturister at organisere sig? Kunne man forestille sig klubber af brugere på nogle af de meget faste naturiststrande?

4. Wellness naturisme
a. Mange af DNs lokalforeninger laver forskellige former for wellness arrangementer. Hvordan kan vi gøre dem bedre?
b. Hvordan kan vi dreje nogle af mainstream wellness arrangementer i naturistretning?
c. Mange danske praktiserer naturisme i vinterbadningssammenhæng. Hvordan får vi dem til at erkende at de er naturister?

5. Naturisme og internationalt samarbejde
a. Skal DN i højere grad prøve at promovere mellemfolkeligt samarbejde ved at lave ture til andre lande med besøg på deres naturistpladser?
b. Er der behov for mere vidensformidling om naturistmuligheder i udlandet? Skal vi prøve at få flere rejsearrangører til at være aktive på det danske marked?
c. Hvordan kan vi markedsføre Danmark som naturistland?

6. Unge og naturismen
a. Hvad er de største forhindringer i at rekruttere unge til naturismen?
b. Hvorfor er der så få børn af naturister, der bliver naturister?
c. Hvilke ting i den aktuelle ungdomskultur kan man slå på, hvis man skal få flere unge til at prøve naturismen?

7. Naturismen i samspil med det øvrige samfund
a. Hvad er det for holdninger vi støder på til naturismen i det øvrige samfund?
b. Find tre samarbejdsprojekter som naturistorganisationer kan samarbejde om med aktører/organisationer, der ikke er naturister.
c. Hvad er de tre væsentligste budskaber vi skal kommunikere om naturisme til det omgivende samfund?

Kl. 15:58: De fleste har fordelt sig på de grupper de bedst kan byde ind med meninger, idéer og holdninger til og gruppedrøftelser forventes afsluttet kl. ca. 16:30

Kl. 16:50: Grupperne har nu udfyldt plancher med nogle statements og svar på oplæggets spørgsmål.

Kl. 17:10: Visning af betaversion af lille film om Wellnessnaturisme optaget i Frederiksberg Svømmehal. Filmen bliver godt modtaget.
Kl. 17:13: Jens Rasmussen afrunder den egentlige talerække og giver ordet frit op inden konferencen forventes afrundet.
Kl. 17:14: Peter Klingenberg, medlemsadministrator, spørger til ideer, der kan fastholde vores medlemmer – for vi mister hvert år medlemmer selv om flere heldigvis kommer til og vi har en svag stigning i medlemstallet.
17:15: En svarer at vi ikke skal arbejde for at fastholde, vi skal udvikle og finde nye medlemmer og brugere hele tiden. En anden understreger at det er afdramatisering af nøgenhed der må være det primære fokus.
17:18: Jens Rasmussen taler om de fremmødte i dag – alle kan være med til at iværksætte nyt og kridte banen for nye initiativer. Dagen i dag skulle gerne formå at inspirere og motivere til fremadrettet aktivitet. Der skal være plads til mange måder at være naturist på – flere end vi har i dag.
17:20: Troels Panild taler for en dansk undersøgelse af holdninger til nøgenhed a la den Hollandske model, der kan afklare hvor vi er og hvad der findes af tolerance p.t.
17:22: En deltager siger at vi skal være mere imødekommende med smil og omsorg. Vi skal ud af kassetænkningen.
17:26: Kim B. taler for at vi også rummer badetøjsbrugere til naturistsvømning for at vise imødekommenhed.
17:31: Troels Panild fremlægger forslag til fælles udtalelse fra konferencen:

Udtalelse: Dansk naturisme i mange farver

Repræsentanter for alle organiserede danske naturister har afholdt konference på Nyborg Strand lørdag den 27. oktober 2012. Det er den første konference af sin art i Danmark. Der deltog repræsentanter fra 14 forskellige naturistforeninger, og var bl.a. oplæg af vicepræsidenten for den internationale naturistføderation Mick Ayers, direktøren for den hollandske naturistorganisation, Henk Jan Kamerbek, direktøren for Campingrådet Poul Fejer Christiansen og Mette Bindesbøll Nørregaard fra Friluftsrådet.

Konferencen har vedtaget følgende udtalelse.

Naturismen bygger på solide almene værdier som det enkelte menneskes frihed, den fundamentale lighed mellem mennesker, stærke fællesskaber, og glæden ved og respekten for naturen. Naturismen er baseret på en sund og afslappet kropsforståelse og udgør dermed et stærkt alternativ til de urealistiske forestillinger om hvordan kroppe skal se ud som vi bliver præsenteret for i medier og reklamer.

Der er mange måder at være naturist på i Danmark. Man kan være det på en af de 8
naturistcampingpladser i Danmark. Man kan bade nøgen ved de danske strande om sommeren eller i 8 danske svømmehaller om vinteren. Man kan også deltage i naturist wellness arrangementer 4-5 steder i landet, eller være medlem af en af de mange vinterbadeklubber som også praktisere naturisme. Vi vil gerne udvikle nye former for naturisme f.eks. nøgen-vandreture og forskellige former for naturistsport.

Der er for lille viden om naturismen i offentligheden og for mange myter. Det vil vi gerne lave om på. Vi vil derfor styrke oplysningsarbejdet om naturismen i den brede offentlighed. Vi vil arbejde for at flere naturister får lyst til at optræde som ambassadører over for deres omgivelser.

Vi vil gerne invitere til samarbejde med ikke-naturister om fælles projekter, f.eks. inden for områder som friluftsliv, naturoplevelse, wellness og sport.

Naturismen er en international bevægelse. Vi vil sikre, at den danske stemme lyder klart
internationalt. På nogle områder er der et behov for at modernisere den internationale bevægelse. Det arbejde deltager vi gerne i. Vi vil styrke det mellemfolkelige arbejde ved at lave direkte samarbejde med naturistforeninger i andre lande om konkrete aktiviteter.

Den danske naturisme rummer forskellige organisationer, der arbejder med forskellige aspekter af naturismen. Vi ser den mangfoldighed som en styrke, men vi vil også arbejde med at fremme samarbejde på tværs i den danske naturisme.

Kl. 17:35: Det foreslås at der laves en gennemskrivning af teksten for at fjerne så mange naturisme-ismer som muligt i henhold til tidligere oplæg og pointer. Tages til efterretning.

Kl. 17:37: Jens Rasmussen runder af og siger tak for hele dagens forløb og giver lidt gaver til de udenlandske oplægsholdere. Mick Ayers siger tak på deres fælles vegne.
Konferencen sluttes formelt kl. 17:39 og der gøres klar til aftenens festmiddag.

/KØ, Nyborg Strand

Efterfølgende er den fælles udtalelse blevet udsendt som pressemeddelelse. Læs her > >

 

Udgivet i Om naturisme | 4 kommentarer

Indtryk undervejs fra INF-kongres i Kroatien september 2012

Danske Naturisters Internationale sekretær, Thomas Frisendal og foreningens kommunikationskoordinator Kim Øverup mødtes i Kastrup Lufthavn kl. 09:20 for sammen at drage til Kroatien.

For første gang er Danske Naturister – i kraft af vores i foråret erhvervede ekstraordinære medlemskab af INF – blevet inviteret med til den årlige internationale naturistkongres og vi glæder os til at mødes med, lytte til og lære af andre naturister fra nær og fjern. Kongressen afholdes dette år på Koversada i Kroatien, så dér skal vi nu ned.

Den skarpe kommunikationskoordinator glimrer efter check-in med at opdage, at alle vores til lejligheden nytrykte visitkort er glemt derhjemme :-( Surt!
Vi håber dog at få lejlighed til at gøre et indtryk dernede alligevel.

Turen går fint – alt klapper med flyskift og kl. 16 står vi af sidste flyver i Pula og stiger ud i 29 graders sol og varme. I lufthavnen møder vi to andre deltagere, fra Irland og England, som vi følges med til pladsen, der ligger ½ times kørsel med taxi fra lufthavnen.

Koversada er en kæmpe naturistplads, viser det sig. 1.000.000 m2 eller velsagtens godt og vel 1 km2. Måske ca. 1,5 km x 1 km i formatet så der er nok at se og færdes i. Vi ankommer til pladsen kl. 17:20 og indkvarteres i en lille lejlighed, hvor vist nok stort set alle deltagere til kongressen bor i nærheden af hinanden.

Vandring rundt på pladsen – alene turen til restaurant er en større opgave. Vi overvejer at leje cykler (det kan man nemlig) hvilket ville spare en del tid, men vælger alligevel at gå rundt. Utroligt stort sted, der får sidste års besøg på hollandske Flevo-Natuur til at fremstå som lettere klaustrofobisk. Og til sammenligning med Flevo Natuur, så kunne en dansk campingplads som Solbakken alt inklusiv ligge på deres tilhørende parkeringsplads.

Flevo Natuur var stort (set med danske øjne) men Koversada er intet mindre end gigantisk. Her er lejligheder, villas, campingvogne, teltarealer, flere restauranter, 2 supermarkeder og barer og utallige badesteder langs Middelhavet. Og her er smukt og rent.

Vi bruger tiden på at opleve pladsen og rammerne inden selve kongressen skydes i gang torsdag kl. 15 med en pressekonference og åbningstale af INFs præsident Sieglinde Ivo. Det bliver spændende!
Vi har inviteret DNUs repræsentanter (der endnu ikke er dukket op hernede) på frokost inden åbningen i morgen kl. 13 og det har de takket ja til. Vi ser frem til en god uformel drøftelse inden de mere alvorlige løjer begynder.
Som nye ekstraordinære medlemmer af INF har vi hverken stemmeret eller egentlig taletid. Men vi glæder os til at lytte og netværke i alle de retninger der giver godt afsæt for at udvikle naturismen bedst muligt.

Vi har badet flere steder – vi har spist og drukket – og vi har frem for alt suget indtryk til os undervejs. Mærkeligt nok oplever vi at der flere steder er beklædningsPÅBUD på denne naturistplads?! Man er altså som naturlig naturist i fuld sol nødt til at medbringe shorts og trøje for at kunne få adgang til eksempelvis restauranter, reception og supermarked. Det morer vi os en del over, selv om det helt grundlæggende er virkelig trist. Nøgenhed er altså ikke naturligt alle steder på denne plads. Hmmm… Men vi nyder vejret og forventningen og tillader os bare en vis undren…:

(fortsættes og opdateres torsdag 13/9)

TORSDAG D. 13/9

I aftes brød uvejret løs. Masser af regn, bulder og brag. Klokken 24 forsvandt al strøm og den kom først tilbage igen her til morgen torsdag kl. 10.
Heldigvis havde vi lidt spiseligt i lejligheden mens vi kiggede fra mørket indenfor ud på regnen der trøstesløst silede ned udenfor hele formiddagen med. Det klarede op ved middagstid, men var stadig køligt i vejret, så det var i ret påklædt tilstand at vi gik ned til receptionen for at mødes med vores frokostgæster fra DNU. Men fordelen ved at være så påklædte var jo, at så behøvede vi ikke at slæbe rundt på så meget kluns ;-/

Vi mødte Søren Frank og Frank Pedersen (DNUs udsendte repræsentanter) som aftalt kl. 13 og gik i samlet flok ned til en lille frokostpizzarestaurant, hvor vi for øvrigt også havde spist dagen før.

Det blev til en rigtig fin snak over maden og et krus øl, hvor vi i en god stemning med fremadrettet sigte fik vendt og drejet mange knudepunkter og eventuelle brugbare modeller for fremtidens samarbejde. Vi oplever, at Frank og Søren er meget løsningsorienterede, så måske bliver dette møde i Kroatien det første afsæt for en bedret samlet indsats for naturismen i Danmark?!

Klokken 15 indfandt vi os ved den indledende pressekonference, hvor alting var lidt forsinket og forvirret p.g.a. nattens strømsvigt. Der blev budt velkommen på 3 sprog (engelsk, fransk og tysk) af både Sieglinde Ivo (præsidenten) og Mick Ayers (vicepræsidenten) og efter indledningen kom en længere intro af en tysk professor. Det blev lige vel langt og akademisk langhåret, men pointen kan grundlæggende koges ned til at naturisme giver grobund for et bedre og sundere liv med en langt bedre mellemmenneskelig kontakt. At tøj er distraherende og at klæder IKKE skaber folk – men kun støj på linjen. Alt i alt lidt banalt og langtrukkent, men sagen er, at vi naturister har fat i den lange ende og at vi skal fastholde tillid og trivsel som bærende menneskelige egenskaber. Det er svært at være uenig.

Sjovt nok kom vi ved introen til at sidde ved siden af en mørk fyr fra USA, der egenhændigt var draget til Kroatien i det forsøg at finde mulighed for at få USA med i det internationale naturistsamarbejde. Fyren var Ton Dou, som også står bag forskellige musikvideoer med naturistbudskaber om sund nøgenhed.

Vi spottede også og hilste på Stéphane Deschênes fra Canada, som står bag The Naturist Living Show – et glimrende podcast om naturisme, der er meget anbefalelsesværdigt.

Søren og Frank bor ovre på den anden side af fjorden på pladsen Valalta (en plads som de for øvrigt roste til skyerne, selv om der også dér er præcis de samme sære tøjrestriktioner med påbud her og forbud der). Så efter den afsluttende pindemad og et glas vin tog de tilbage til Valalta og vi aftalte at mødes igen sammen til den egentlige første konferencedag i morgen fredag kl. 9 nul dut. Vi er fulde af forventning – ikke mindst til at det gode vejr i nogen grad skulle vende tilbage fra fredag :-)

(fortsættes og opdateres fredag d. 14/9)

Fredag d. 14/9

i går mødte vi for øvrigt et dansk ægtepar (Erik og Helle Mortensen) som Kim kendte bl.a. fra Albuenturen. De var meget glade for at vide, at vi var repræsenteret hernede på kongressen sammen med DNU og da vi tilfældigt løb på dem igen efter aftensmaden fik vi en kort snak om hvilke væsentlige indsatsområder de fandt måtte have førsteprioritet for INF og alle naturister som sådan. Det er altid rart at få individuelle synspunkter og indspark til vores arbejde og vi var f.eks. meget enige om at der ligger en stor fare i at mange pladser og steder i stigende grad indfører disse sære tekstilpåbud på såkaldte fristeder for naturisme. Vi tog naturligvis deres input med os.

I dag startede så kongressen for alvor. Vejret tegnede markant bedre da vi stod op, så vi nåede lige en morgensvømmedyppetur inden vi kampklare mødte frem kl. 9 til kongresstart.

22 lande er repræsenteret med delegerede på årets kongres. En længere dagsorden var blevet fremsendt i god tid, men ikke desto mindre var oplevelsen, at maskineriet i INF er utroligt gammeldags og tungt. Alt bliver oversat af tolke til 3 sprog (engelsk, fransk og tysk) og store udgifter ligger naturligvis begravet i at oversætte alt fysisk materiale til 3 sprog og ikke mindst aflønne tolke til en kongres som denne. Teknikken skal også spille med, hvilket den ikke altid gjorde. Ting tager med andre ord en hel del tid. Der er ligeledes et gevaldigt fokus på form, rammer og teknikaliteter så de dybere holdningsmæssige drøftelser og idéer lod vente på sig. Et forsigtigt skud herfra lyder, at 70 % af tiden i dag gik med afklaring af rammer, deadlines og ret ligegyldigt regelrytteri…

Men… når det er sagt så var der bestemt også gode takter og fine pointer at hente. Det siger sig selv at det vil være lidt omfattende at få det hele med på denne blog, men det er i hvert fald værd at notere sig at vi lyttede opmærksomt og fik noget med hjem, her nogle eksempler listet i tilfældig rækkefølge :

INFs ledelse efterspørger langt større udveksling af erfaringer og historier mellem medlemmerne. Både gode som dårlige/mindre gode. Opfordring til at bruge INFs hjemmeside til at synliggøre arrangementer. INF får snart splinterny hjemmeside – vi fik et prøvekig og der er skam tale om en klar bedret visuel opdatering og nye muligheder for at arbejde dynamisk med information.
Der blev snakket deltagelse i rejsemesser og en højere grad af synlighed i den bredere offentlighed (også udenfor naturistmiljøet). Behovet for bedre statistik og analyser samlet set i organisationen – hvilket kræver at finde fælles fodslaw om kriterierne.
Kritik af INF for at føre for få kampagner, hvilket igen skyldes at de utilfredse lande faktisk ikke selv spiller med i processen med eksempler og engagement. Vi er alle sammen INF og vi har alle et ansvar for at løfte organisationen. Vi skal da samarbejde og medvirke langt mere!

INF arbejder også målrettet for nogle fælles retningslinjer for ‘certificering’ af pladser, feriesteder og arrangementer. Spændende med muligheden for international entydig blåstempling og kvalitetssikring.

Problematikken med stigende blufærdighed opleves overalt, mange af vores slogans giver ikke mening for den modtagergruppe vi måske helst vil have fat på (de unge). Måske en større vægt på idealisme og rummelighed frem for ideologi og filosofiske betragtninger omkring hvad en rigtig naturist er. Hollands organisation markerede sig flot og professionelt med stort fokus på den brede målgruppe og med sans for og plads til mange facetter af afslappet nøgenhed.
Der var en lang og gammel drøftelse af definitioner på naturisme, nudisme, nude recreation og ligeledes mange røster der talte for at kaste dem på bålet. Især Holland fremdrog behovet for at undlade patenter på ‘sandheden’. Nogen mente at naturister alle er nudister med et særligt værdisæt i tillæg til nudismen. Tjaaa…

New Zealands hjemmeside for naturisme blev fremdraget som værd at lægge mærke til i opbygning og indhold. New Zealands feriecenter Katikati for naturister har for øvrigt også i år vundet en flot pris som bedste miljø- og naturmæssige resort i landet.
Der blev drøftet støtte/lånemuligheder til lande med økonomiske problemer – men penge er nu ikke oftest det største problem. Den største problematik er nødvendigheden og begrænsningen i frivillighed – altså mennesker der kan og vil løfte opgaverne. Det kan ikke undre at Holland, som arbejder utroligt professionelt med flere aflønnede medarbejdere er nået så langt og stadig har et skarpt nuanceret fokus. Frivillighed er godt, men dilemmaet er jo, at man ikke i fornøden grad kan stille krav til frivillige ;-/

Vi nåede ikke meget af den lange dagsorden i dag og da vi sluttede lidt over 17:30 er der meget tilbage til morgendagen.
Det er spændende at være med som lyttende på sidelinjen og vi fik snakket lidt med forskellige andre deltagere, blandt andet Spanien, England, Canada og New Zealand i de korte kaffepauser.

Lidt stift og trægt går det overordnet – især undrer det at man iværksætter så stort et arrangement med betydelige udgifter (især tolke) uden at visualisere program, dagsorden og indlæg med billedmæssigt indhold på stort lærred med en projektor. Helt absurd virker det at give en mundtligt præsentation af noget så vigtigt som en splinterny hjemmeside uden storskærmspræsentation!
I det hele taget virker formen meget gammeldags og der ville virkelig kunne spares megen unødig tid med en mere visuel tilgang… Og det hele ville blive mere levende, vedkommende, motiverende og medrivende.

Vi fik også snakket lidt mere med DNUs repræsentanter og håber at kunne finde afsæt for et konkret fælles projekt vi med gensidig anerkendelse kan give hinanden hånd på inden vi drager hjem igen på søndag.
Det ville alt sammen give god mening!

(fortsættes og opdateres lørdag d. 15/9)

Lørdag d. 15/9 – 2. kongresdag

Igen nåede vi en morgendukkert ved nærmeste havpunkt inden vi drog til kongreslokalet og sidste del af dagsordenen. Med oplevelsen fra gårsdagen var vi godt nok lidt usikre på om man ville nå gennem hele programmet. Det kan dog afsløres at vi overraskende nok nåede i mål til tiden, dvs. 17:15. Men inden da skulle vi mangt og meget igennem ;-)

Så nu skal I bare høre, med løs hånd og i løs rækkefølge:

Igen byder dagen på mange teknikaliteter og spørgsmålet om korrekte eller fejlbehæftede oversættelser af dit og dat fylder meget i dagens debat. Nogle leverer både forslag til dagsordenen i sidste øjeblik før kongressen eller over deadline og ofte også i rædsomme google translate-versioner der hverken giver mening eller forståelse. En stor tidsrøver.

INF benytter faktisk både begrebet nudisme og naturisme uden at gå i detaljer med en eventuel forskel. Set med INFøjne er begreberne lige meget værd og kulturbestemte logikker og INF afviser alle former for diskrimination.

Efter lang og grundig gennemgang af forslag til tilføjelser og præciseringer af foreningens vedtægter, bliver den samlede vedtægtspakke vedtaget med stort flertal. DK (DNU) og Sverige stemmer blankt, Norge er for.

Vi har en god snak med den norske repræsentant på kongressen Combee Leendert (som oprindelig er hollænder, for øvrigt) og Hollands Henk Smeeman. Ved samme lejlighed fik vi rost Holland for Henks indlæg og argumentation ved gårsdagens møde omkring definitioner og behovet for en bredere forståelse.

Den globale kommunikation er den store udfordring og som nævnt en af de ting der gør INF langsommelig og tung.

Det bliver på et tidspunkt drøftet, at vi ikke altid behøver at understrege at vi som naturister er en minoritet. Vi bør langt oftere insistere på at nøgenhed bør være en menneskeret.

BN (England) fremlægger forslag om præcis strategi og ønske om værktøjer til at måle, veje, justere og bedømme resultaterne undervejs. Det bliver vedtaget at BN fremlægger et mere konkret forslag til hvordan det kan gribes an, måske i den europæiske EUNAT-organisation (en del af INF) allerede forår 2013.

Sverige fremsætter forslag om at de enkelte landes individuelle personer skal kunne vælge at blive optaget direkte i INF uden om landets officielle forening. Et sært forslag, som begrundes af den svenske repræsentant Eirik Isene med at han godt forstår at nogle vægrer sig med at erkende at de er naturister lokalt. Yderligere argumentation er, at så slipper landets primære organisation også for besværet/arbejdet, men kan blot få returbetaling pr. medlem fra INF som tak for at slippe for besværet. Og disse mennesker skal så kun blive godkendt hvis landets primære INF-organisation godkender at de kan blive medlem uden om selvsamme organisation. Meget svært at forstå.
Men DK (DNU) stemmer for forslaget sammen med Sverige – mens Norge stemmer blankt.
Forslaget bliver dog forkastet samlet set med 38 for og 124 stemmer imod.

Alle ordinære medlemmer af INF får rejsegodtgørelse til kongressen, omtrent kr. 500 Euro pr. delegeret. Det gælder ikke ekstraordinære medlemmer som os. Blandt andet Irland, som for øvrigt skal afholde kongressen i 2014, er glade for at høre, at de som ganske lille forening får rejsegodtgørelse.
Flere informationer, som burde være kendt, viser sig for nogle deltagere at være nyt/ukendt, selv om alle informationer kan hentes på INFs hjemmeside. Igen – kommunikation, der desværre tager tid.

God snak om stigende censur på nettet. England fremhæver at mange naturistsider er klassificeret og stemplet uretmæssigt som pornografi. Stort problem, som kræver handling og modsigelse fra INF og alle landes foreninger, når de opdager den slags. Det fremhæves også som meget vigtigt at vi får USA’s naturistbevægelser med i det internationale samarbejde igen. De har trukket sig ud for nogle år siden, grundet især økonomiske besværligheder. Google, Yahoo og sociale fora som FaceBook dikterer en censur som vi må og skal modarbejde. Biblioteker skal fjerne eventuelle filtre der gør det suspekt at søge på naturisme. Problematik omkring private firmaer og offentlige instanser – vi bør målrette vores frustration på de offentlige, hvis de tillader sig at lukke naturistsider ned.

Australien fremlægger forslag om at alle deltagere i en INF-kongres skal kunne være nøgne overalt hvis de ønsker det. Tydeligvis udløst også af oplevelser som den vi har her på Koversada med tøjkrav i butikker og restaurationer. Det fremføres fra INFs side at man tilsigter dette, men at vi ikke kan diktere på en kommenciel plads eller et hotel om de vil tillade det. Der er behov for en pragmatisk tilgang for så store arrangementer som en INF-kongres – det lader sig ikke altid gøre at kræve retten til nøgenhed, men INF har et princip om at ønske det.
Nogen taler om ‘meningsfuld naturisme’ og Østrig siger ligefrem at det ikke er ‘normalt’ f.eks. at ville handle ind og spise nøgen. Så der er langt mellem landenes indbyrdes definitioner af hvornår noget er naturligt og meningsfuldt ;-)

Frankrig fremhæver sit arbejde med at brande naturisme med naturbeskyttelse og miljøhensyn. Hertil et helsefokus, som ikke alle deler.

Løs snak om forskelle på landenes muligheder og ret til naturisme. Ønske igen om større erfaringsdeling og udveksling.

Vi bør som naturister synliggøre os mere som foreninger på sociale fora som FaceBook,Twitter og blogs hvilket igen kræver tid og overblik, opsyn, en ansvarlig person for oprydning og opslag o.s.v.

Snak om manglen på unge (det skal indskydes at stort set alle delegerede er minimum 50+ og oftest af hankøn.) En vis desperation kan mærkes og en fortvivlelse over at det ikke flytter sig nok.

Der blev valgt folk til de centrale poster – Sieglinde Ivo blev blandt andet genvalgt med applaus for nye 4 år og alle øvrige poster blev besat eller genbesat som skitseret.

Brasilien havde kongressen i 2008 og oplever at der er en stigende tilgang og interesse for naturisme. I dag udveksler de erfaring med andre sydamerikanske lande så som Chile, Uruguay og Argentina. Lufter ønske om at huse kongressen igen i 2016 (kongressen afholdes hvert andet år).

Dagens program kom i mål og set fra sidelinjen kan man tænke sig flere ting anderledes. Men interessant har det alligevel bestemt været. Selv små ting tager tid og kræver en afstemt beslutning. Man kunne nok tænke sig et større ‘autonomt’ samarbejde ‘ad hoc’ mellem forskellige lande om konkrete ting – partnerskaber på kryds og tværs er nødvendige og vil være velkomne.

Vi spiste forøvrigt frokost med vores danske delegerede i kongressen og snakkede om løst og fast under maden.

Vi forlod dagens møde med mange indtryk og tog derpå afsked med Søren Frank og Frank Pedersen, der drog tilbage til Valalta. Vi aftalte at de endelig bare skal kontakte os, hvis de får afklaring hjemmefra på vores konkrete snak om et fælles projekt sammen.

I aften er der aftensmad og senere drinks og musik til den fælles afslutningsaften. Mere herom i et afrundende indlæg om kongressen i morgen søndag…

 (afsluttes og afrundes imorgen søndag…)

Søndag d. 16/9 – hjemrejsedag
 

Vi stod som forventet op til en flot dag som lover masser af sol. På sin vis den bedste situation at tage afsked med Koversada på – at se pladsen fra sin smukkeste side og tage det minde med sig hjem. Vejret matchede også fornemmelsen af at have opnået en hel del i de forløbne dage.

Thomas formåede at lave lidt ‘minglende’ benarbejde i går aftes ved afslutningsfesten og snakket med en del. Her var der også fri bar og en del takketaler fra deltagere og arrangører. Imens fik Kim skrevet vores daglige blog og opdateret denne. For øvrigt dukkede Søren Frank (med kone og 3 børn) og Frank Pedersen alligevel overraskende op til afslutningsarrangementet, selv om de tidligere havde meddelt at de ikke ville deltage om aftenen. Vi fik dog stadig ingen afklaring på muligheder for samarbejde med DNU.

Søndag blev der pakket sammen og gjort klart til hjemrejse om morgenen. Vi gik ned til restauranten og spiste morgenmad og gik derefter en tur ud ‘på øen’ hvor vi badede og lå lidt i solskinnet. Dernæst travede vi så vidt muligt langs vandkanten hele vejen rundt og tilbage mod vores lejlighed. Sidste stop ved stranden blev der også dyppet i havet og her fik vi lige øje på den norske delegerede, som vi igen fik en fin og perspektivrig snak med.

Så gik turen til lejligheden hvor det sidste blev pakket sammen og efter at have betalt regning i receptionen og behørigt checket ud, efterlod vi tasker og kufferter i receptionen og gik dernæst ned for at spise en afsluttende frokost på det nærmeste pizzaria.

Vi er enige om, at turen har været både interessant og vigtig. Vi mangler stadig afklaring på flere ting, men gode skibe er søsat og vi forventer at flere brikker vil falde på plads i den nærmeste tid.

Nu skrives dette afrundende indlæg mens vi venter på taxien der skal fragte os til Pula Airport, hvor vi skal have flyveren mod Zagreb kl. 16:30. Turen går derfra videre til München og derfra igen videre nordpå til Kastrup. Lidt besværlig hjemtur – vi er derfor først hjemme lige før midnat i aften, men vi skal nok flyve pænt :-)

Tak til alle der har læst med!

Udgivet i Om naturisme | 2 kommentarer

Skærgårdsnaturisme på Stora Idskär – en lille paradis-ø tæt på Stockholm

Konklusionen er klar – så lad os bare starte med den:
Stora Idskär er et lille paradis for naturisme! En ø med forbløffende bekvemmeligheder, både hvad angår naturen og de mere praktiske materielle behov. Selve øen var overraskende lille, måske nok kun ca. 100 x 150 meter på de bredeste steder, men alt andet end spartansk og primitiv. Her er hytter og indkvartering nok til mindst 30 personer, solid elforsyning, velfungerende vandforsyning (renset havvand der også kan drikkes uden problemer), gode toiletforhold med træk/slip, bruserum, petanquebane, pejsestue, kiosk med pænt udvalg, stor sauna med plads til ca 16 personer, badebro, kanoer til fri brug, udsigtsterrasse og ikke mindst et utroligt flot veludstyret køkken med alle fornødenheder. Og så var vi så heldige at vi oplevede øen i det dejligste sensommervejr på denne tur.
Det er ikke et sted man sådan lige kommer forbi som dansker, men det er dog langt fra umuligt at komme dertil. Vi var i alt 11 voksne og 6 børn der tog afsted på denne tur. Forud var gået en del mailkorrespondance mellem de danske initiativtagere Martin og Mette Duekilde og øens naturistforening, Stockholms Naturvenner (NSNV).

En del af os valgte en løsning som betød at vi hoppede søvngængeragtigt på et tog i Kastrup Lufthavn kl. 04:26 torsdag d. 9. august. I Malmö skiftede vi til Stockholmsekspressen der nåede målet kl. 09:50. På banegården i Stockholm mødte vi endnu to deltagere, hvoraf den ene var fløjet til byen dagen før. Sammen gik vi igennem Gamla Stan til Slussen, som er et trafikknudepunkt for busser/metro og letbane. Her blev der indædt provianteret i et større supermarked før vi tog bussen videre til Norre Lagnö, hvor vi forventeligt ville blive samlet op af Stora Idskärs egen båd. Vi havde ikke noget klart billede af hvad vi kunne forvente på øen, så vi var tungt bevæbnet med store indkøbsposer ved opsamlingsstedet, hvor endnu et par deltagere + børn stødte til. De var kørt i egen bil hele vejen gennem Sverige.

Øens egen båd dukkede planmæssigt op og af to omgange blev vi nu fragtet med oppakning til øen, en lille sejltur på ca. 15 minutter. Vejret tegnede lovende og øen åbenbarede sig i solskinnet kl. ca. 13:30 og som afsløret i indledningen: et lille paradis! Vi fik en fantastisk modtagelse oven på en lang men fin tur. Øens tilstedeværende befolkning var ved ankomst 5 faste medlemmer af Stockholms Naturvänner (NSNV).

Al indkvartering var planlagt i forvejen og alle fik hytter eller værelser som det nu var aftalt. Vi fik lidt information om øen og muligheder og ellers frie hænder til at gøre hvad vi havde lyst til. Der dukkede et par stykker mere op fra øens naturistforening om aftenen og dagen efter yderligere 3-4 stykker, nogle i egen båd.
Det blev nogle uforglemmelige dage, hvor alt gik op i en højere enhed. Vi havde fået indkøbt ganske fornuftigt, så alle dage spiste og drak vi ganske fortrinligt, supplerende øl/vand og is købte vi i kiosken der nærmest var åben når vi bad om det. Vi sejlede en hel del i øens 2 kanoer samt en lille kajak og en robåd omkring øen og til nærmeste ubeboede øer, især ”Kungerna” – to noget større øer mod syd hvor vi frit kunne vandre omkring, bade og udforske med eller uden tøj. Der blev spillet nogle herlige petanquedyste med smuk, smuk havudsigt i alle retninger fra banen. Vi daskede i solen, vi læste, snakkede, hyggede, der blev sunget og trallet, der blev bagt vafler på medbragt vaffeljern, der blev høstet blåbær på naboøen til dessert, vi badede en hel del, bagte os selv om aftenen i den store fine sauna med udsigtsvindue til skærgård og solnedgang. Vi hang ud i pejsestuen, der blev grillet – kroppe i solen og mad på trækul. Vi spottede havørne og endnu oftere kæmpemæssige krydstogtskibe, der passerer relativt nær på øen. Livet var skønt!

Når vejret var med os på bedste vis, så gik dagene alt for hurtigt. Vi ankom torsdag over middag og skulle hjem søndag ved middagstid. Vores værter var utroligt glade for vores besøg og håber meget på at vi eller nogle andre kommer dertil igen.

Stedet havde i sin storhedstid for 50 år siden over 500 medlemmer – i dag er de kun ca. 35-40 stykker, stort set alle 50+. Så alvoren lurer og noget må gøres. Det ville være en katastrofe hvis ikke denne naturistperle fik nye og yngre medlemmer, der oplever hvor skønt og ukompliceret livet kan være!

Vi tog afsked med vore imødekommende værter ved båden kl ca. 12 og blev igen i to portioner fragtet til fastlandet, hvor bussen skulle indlede hjemturen. I modsat rækkefølge drog vi nu hjemad mod Danmark og nåede Kastrup kl. lidt over 20 søndag aften.

Det havde været en forrygende tur med en meget velfungerende gruppe mennesker, der alle bidrog til at vi fik en optimal oplevelse sammen. Tak til alle der tog med, tak til arrangørerne og STOR TAK til Görel, Tom, Erling, Hans, Margrete og hvad I ellers hedder derude på øen. Sikke en modtagelse. Sikke en oplevelse.
Vi kommer gerne igen. De kan sgu noget med natur, derovre i den svenske skærgård!

Med den varmeste anbefaling /Kim Øverup

 

Udgivet i Om naturisme | 4 kommentarer

Danske Naturister nu også medlem af INF-FNI

Formand Jens Rasmussen blogger her om perspektiverne
i den nyvundne internationale anerkendelse:

Danske Naturister er blevet ekstraordinært medlem af INF – den Internationale Naturist Føderation. Dette betyder, at vores eksistens og berettigelse nu også er anerkendt i udlandet.
Vi ser frem til at leve op til dette ved fortsat at styrke internationale relationer og udvikle naturismen såvel i Danmark som udenfor landets grænser.

Visionen om at udbrede den danske naturisme har for mig længe gået hånd i hånd med et ønske om at skue ud over landets grænser. Vi har i det meste af foreningens levetid været opmærksomme på danske naturisters rejselyst, så feriemål i udlandet har naturligvis været i kikkerten for den enkelte.

Imidlertid er direkte samarbejde med organisationer i udlandet en oplagt måde at komme videre på: lære af hinanden, udveksle erfaringer, styrke relationer mellem såvel foreninger som enkeltpersoner…

INF har hele tiden haft vedtægter, som begrænser hvert land til en enkelt forening som repræsentant. I Danmark har dette været Dansk Naturist Union (DNU), som dermed har haft monopol på det velkendte INF-mærke, som visse landes campingpladser og feriecentre kræver forevist. DN har nu også mulighed for at udstede INF-kort, og medlemmer vil konstatere, at det allerede nu er muligt at få tilsendt det fysiske mærke som en etiket på et papkort. Dette er dog blot en overgangsløsning, idet vi ønsker en løsning, der er integreret med vores nydelige plastkort, som netop for nylig er blevet redesignet for at se mere attraktivt ud og øge troværdigheden i udlandet. Derfor vil kort udstedt allerede senere i år -gældende ind i 2013 -blive forsynet med INF-logoet i tillæg til vort eget logo. Det er naturligvis vores håb og forventning, at medlemmerne tager godt imod denne forbedring. At det IKKE koster ekstra, vil de fleste vel også hilse velkomment.

For god ordens skyld vil jeg godt understrege, at vi stadig er åbne for samarbejde med DNU. Vores dør står åben!

At kunne udstede et INF-mærke er dog slet ikke det, vi ser det største perspektiv i. Internationale kontakter samt bred anerkendelse i hjemlandet er også en klar forventning. Således vil INF være repræsenteret på naturistkonferencen i oktober og forhåbentlig inspirere jer, kære medlemmer, til nye tanker og ønsker om fremtidens muligheder for naturisme. DNU-medlemmer er naturligvis velkomne på konferencen, som netop handler om at samle og styrke naturismen.

Det er helt sikkert, at udlandsbesøg har banet vej for denne positive kontakt med INF. Besøget hos British Naturism (Storbritannien) i 2010 førte til en inspirerende gæsteoptræden på vores generalforsamling, og besøget i 2011 hos NFN (Hollands naturistorganisation) gav endnu en betydelig inspiration, som ledte til den modige udmelding om at blive “20 i 20” – tyve tusind medlemmer af DN i år 2020.

Naturligvis er dette ikke en tør fremskrivning fra bogholderi /medlemsadministration, men en udmelding, der skal fremkalde visioner og fjerne mentale barrierer. Mit mål er, at alle medlemmer tænker i spændende muligheder og ønsker, og ikke i begrænsninger dikteret at den nuværende situation. Således ser jeg det ikke som et luftkastel, men blot en styrkelse af eksempelvis punkt E i visionsplanen fra 2010, som taler om at fremme den mellemfolkelige kontakt mellem naturister, herunder at Danmark bliver kendt som et godt turistmål for naturister. Vi er godt på vej, og der er skabt kontakter til svenske, norske, britiske, canadiske og hollandske naturister – og sikkert flere endnu. Disse bånd skal styrkes. Vi vil klart opfordre til, at medlemmerne kontakter turistbureauer, rejsecentre osv. i udlandet. På denne måde bliver det tydeligt, at naturisterne er en købedygtig og seriøs gruppe.

Vi skal være åbne. Vi skal fortælle omverdenen, at vi er naturister for at udrydde fordomme om hvad naturisme er. Derfor: fortæl dine omgivelser, at du er naturist og ikke mindst hvad det betyder.

Kun derved kan vi komme fordommene til livs. Ved selv at møde omverdenen med et åbent sind, kan vi komme videre, også udover Danmarks grænser.

Med venlig hilsen
Jens Rasmussen
Formand for Danske Naturister

 

Udgivet i Om naturisme | Skriv en kommentar

Dagbog fra Årets Naturist Ø-tur 2012 til Albuen 1.-3. juni

Foromtaler i medierne:
Læs artiklen fra ExtraPosten, lokalbladet i Nakskov:
Naturister holder deres årlige Ø-tur på Albuen
Lyt til radiointerview fra Radio Sydhavsøerne fra torsdag d. 31. maj, dagen før det gik løs

Dagbog fredag d. 1. juni på Albuen.

Det var med nervøs bæven at vi flere gange tjekkede vejrudsigt for Nakskov og omegn, inden vi kørte ud af døren og satte kursen mod Albuen på Lollands sydvestlige hjørne. Men den så, trods kølighed og blæst, tør og solfyldt ud. Så vi kørte forventningsfulde afsted mod målet og nåede frem til pladsen kl 15. Der var en strid blæst, men der var skam sol og tørvejr som lovet.

Flere andre var allerede dukket op. Vi fandt vores hytte og pakkede ud og gik så i gang med at hilse på de øvrige, der var kommet. Enkelte havde allerede indlogeret sig torsdag og så kunne vi høre historie om et fortelt der var blæst afsted natten til fredag.

Allerede torsdag havde Jens Frederiksen kørt sin netop færdigbyggede mobilsauna til Albuen, så den stod klar til brug og skulle bare tændes op. Med den blæst så det bestemt også ud til at vi vil få brug for den og det fine saunatelt som også var inkluderet i planerne for weekendens tilbud.
Den mobile sauna er utrolig flot og vi fik hurtigt sat gang i en optænding af brændeovnen, så den kunne blive varm. I løbet af en god halv time var der 90 grader i saunaen, som rummer plads til ca. 12-13 personer ad gangen. Virkeligt flot bygget, den sauna!

Efterhånden dukkede flere og flere op og der var heldigvis både nye og gamle bekendtskaber i årets ø-tur. Alle virkede muntre trods det drilagtige vejr og ”naturistområdet” på pladsen samt alle hytterne blev hurtigt fyldt godt op.

Saunaselskabets formand Michael ankom sidst på eftermiddagen med saunateltet, som blev rejst og tøjret i blæsten med store pløkke. I det hele taget var det for de fleste en lidt besværlig opgave at få rejst telte eller montere fortelt. Men det kom hurtigt til at ligne en rigtig lejr.

Vi fik spist lidt mad ved at afprøve en af grillområdets 3 griller. Planen var i dag at alle sørgede for mad selv og uafhængigt af andre, så vi havde medbragt nogle hjemmelavede burgere. Samtidig var receptionen åbnet på pladsen og Carina, vores søde og imødekommende lejrchef, havde travlt med at checke alle folk ind i systemet.

Da maden var spist, var klokken netop ved at blive 19:30 – det planlagte tidspunkt for velkomsttale.
Ved saunaerne kunne vi så konstatere, at det trods vejr og vind var lykkedes at samle 57 personer til dette års Naturist Ø-tur og alle fik et glas vin til en fælles skål i aftenkulden. Carina havde også et par praktiske og venlige beskeder til os og understregede igen hvor glad hun var for at have os på besøg.
Og så gik der ellers sauna i den: Alle småkolde eller storfrysende deltagere kunne heldigvis finde varmen i de to saunaer, der blev flittigt brugt med stor glæde. Hvor er det godt at de er med på turen!!

Og så kom dagens streg i regningen: Arvid, et af børnene på turen, var faldet uheldigt ned fra en klatrevæg på pladsen fine legeområde og måtte afsted til skadestue p.g.a. Den ene fod, som var blevet vredet grimt om. Hans forældre Martin og Mette blev kørt afsted sammen med Arvid af Brian hele vejen til Nykøbing Falster Sygehus, en tur på godt 65 km. Det viste sig at foden var brækket rent i anklen og klokken cirka 1 om natten var de tilbage på pladsen med Arvids fod behørigt indpakket i gips. 6 uger på krykker :-( Øv!

I morgen håber vi at vinden har lagt sig bare lidt, så vi kan gennemføre den planlagte vandretur ude på naturområdet Albuen. Det er nok alt for meget at kunne håbe på at vandre nøgen derude i sol og sommervejr, men mindre kan også gøre det. Vi får se!!

Dagbogsskribent fredag Kim Øverup

Billeder af Carsten M. Pedersen.

Dagbogsberetning for lørdag 2. juni

Den brækkede ankel forhindrede selvfølgelig Arvid i at deltage på dagens travetur, men med en bog og en gameboy havde han intet ønske om at nogen skulle blive hjemme og holde ham med selskab.

Så næsten alle begav sig afsted ud på den lange, smalle sandtange, der udgør Lollands ”underkæbe”. Seks vindomsuste kilometer ud til fyret (vinden havde dog lagt sig en del siden gårsdagen), og lige så langt tilbage igen blev gennemført næsten uden at nogen faldt fra undervejs. Enkelte forlængede endda turen og gik endnu længere ud, idet der fra Albuen fortsætter en landtange yderligere nogle kilometer mod nord. Ved fyret kunne der findes et enkelt sted med læ for vinden, hvor man i et øjeblik kunne sidde afslappet med regnjakken knappet lidt op.

Der var også et lille antal personer, som badede på hjemturen; muligvis mere af princip end fornøjelse. Det ville dog blive for lang en vandring til søs hvis man skulle blive våd på mere end anklerne, da Nakskov Fjord er meget lavvandet.

Tilbage på campingpladsen ved 14-tiden blev det efterhånden rigtig behageligt varmt til afslapning på græsplænen, lidt hjulpet på vej af de to varme saunaer, som til stadighed blev flittigt benyttet. Op til 16 personer lykkedes det på eet tidspunkt at være samtidig i Jens Frederiksens fine mobilsauna – men så kom man også hinanden ved! Og teltsaunaen blev ligeså flittigt benyttet…

Campingpladsens store, overdækkede grillområde passede lige i størrelsen til at vi alle kunne være der, så det var en ideel ramme om aftensmåltidet. Med tre store griller på fuldt blus lykkedes det også de fleste at få kokkereret samtidig. Der blev uropført Kims nye tekst ”Samvær nede på Albuen” på melodien ”Somewhere over the rainbow”, og desuden også sunget et par andre sange.

Saunaselskabets formand Michael havde i løbet af eftermiddagen inspiceret og vurderet Den Mobile Sauna efter alle selskabets regler og måleparametre og Jens Frederiksen fik overrakt en ægte birkekvist samt et fuldt fortjent certifikat fra Det Danske Saunaselskab.
Se hele bedømmelsen ved at klikke her > >  

Vi havde fået lov til om aftenen at benytte pladsens svømmebassin som fribad, hvilket mange benyttede sig af. Vi var godt nok nogle stykker, som fik en overraskelse da vi i optimistisk forventning omkring vandets temperatur sprang frisk på hovedet i – og fik en meget erkendelse af, at denne temperaturforventning var stærkt overvurderet. Men så var det bare at komme tilbage i saunaen igen; det blev for nogle til flere løbeture frem og tilbage.

En god og vellykket dag, helt forskånet for de lovede regnbyger. Aftenen forløb med sauna og fælleshygge i større og mindre grupper.

Lørdagsskibent Martin Duekilde

Billeder af Carsten M. Pedersen.

Dagbog søndag d. 3. juni

Søndag er sidste dag i Årets Naturist Ø-tur og i dag skal halvdelen af selskabet på sejltur til Enehøje, den største lille ø i Nakskov Fjord, der tæller ret mange småøer.

Derfor var det med stor glæde at vi stod op til endnu en tør dag med solskin og konstaterede at vinden igen var aftaget og blevet betydelig mildere stemt over for os.

Vi drog afsted til Nakskov Havn med madpakker og varm beklædning. Vi var ved postbåden Vesta kl. lidt i 10, hvor hele selskabet fyldte stort set hele båden. Her hilste vi på Skipper Otto og vores naturvejleder Klaus, som tog os med ud på fjorden, hvor han med stor indlevelse fortalte og guidede undervejs.
Det blev en kold udtur og et frysende selskab gik i land på Enehøje omkring kl. 11. Her nød vi at der var læ og solen skinnede faktisk ned på os nu, så mens vi tøede op igen tog Klaus os på tur rundt på den dejlige ubeboede ø. Vi fik alle sammen opdateret vores viden om øens særlige natur og ikke mindst spændende historie. Et dejligt sted med oplagt plads til ubekymret naturisme!
Vi nåede toppen af øen (16 meter højt) hvor en af øens væsentligste historiske personer, Peter Freuchen, havde markeret stedet med et ”hvalkæbe-lysthus”. Ved dette mindetegn sad vi i solskinnet og nød de medbragte madpakker. Det var faktisk lige ved at være varmt nok til afklædt naturisme, da der var helt læ. Men den nøgne vandretur på øen må vi desværre have til gode. En fantastisk ø, som for øvrigt også har en shelter og mulighed for teltovernatning. Måske skulle man lave en ny tur dertil i højsommeren?
Efter maden drog vi målrettede om på øens vestlige side hvor en skøn badestrand åbenbarede sig for os. Nu havde arrangøren jo skitseret at det var en badetur på Enehøje, der var planlagt, så han var nødt til at hoppe i vandet, venligt bakket op af kun én deltager mere. Friskt!

Så gik turen tilbage til båden. Nu havde vinden stort set lagt sig helt, så tilbageturen til Nakskov Havn blev faktisk helt skøn og behagelig. Men som sagt – nøgen sejlads og nøgenvandring, det lod vejrudsigten os desværre ikke få lejlighed til i denne omgang. Men absolut en god oplevelse at se Enehøje som en særlig ”bonus-ø” på dette års tur.

Vi takkede for en dejlig tur og gik i land, hvor vi sagde farvel til nogle af deltagerne, mens andre kørte tilbage til pladsen for at runde turen af der.

Det viste sig at de øvrige deltagere også havde nydt dagen på pladsen i stilfærdighed med god frokost, sauna og nøgen solbadning i ”naturistområdet”. Vi gik rundt og sagde pænt farvel til så mange som muligt og alle viste tegn på en dejlig Årets Naturist Ø-tur.

At vi har haft de to fine saunaer med til Albuen har været et uvurderligt plus for Årets tur. Uden disse sociale og varme samlingspunkter var turen ikke blevet den succes, som vi sammen lykkedes at få gjort den til.
At det lykkedes at få hele 57 deltagere til dette års Naturist Ø-tur er virkelig flot. Det regnede slet ikke undervejs, vi fik faktisk en del sol og solbadning i bar figur. Det blev ikke den store badeferie og den nøgne vandretur gav den kraftige vind heller ikke mulighed for. Men ”programmet” blev gennemført og på så mange andre måder blev det en fin succes. Tak til alle!

At turen fik tilskud fra hele 3 lokalforeninger er også glædeligt og hermed stor tak til både DN KBH, DN Nord og DN Holbæk for at sikre både økonomi og deltagelse i Årets Tur. Der bliver muligvis et mindre overskud, der naturligvis vil blive kanaliseret videre til arrangørerne af næste Års Naturist Ø-tur 2013. Den er der nemlig allerede spirende planer for.

Vi har fået skabt en god tradition med disse ture til danske øer. Vi kunne nok ikke have valgt et bedre sted til dette års Naturist Ø-tur end Albuen. Sluttelig stor tak til Carina Gade og Albuen Strand Camping for de fine rammer og den venlige modtagelse.

Selv var vi tilbage i København klokken lidt over 18, men flere blev hængende på pladsen og enkelte valgte at blive en overnatning mere.
Hvis vi ikke ses før, så ses vi forhåbentlig igen til næste års Naturist Ø-tur 2013.
Og alle jer, der ikke var med – tag med næste år!

Søndagsskibent Kim Øverup

Billeder af Carsten M. Pedersen.

Udgivet i Om naturisme | Skriv en kommentar

Organisationskoordinator og Fundraiser… – hvad er nu det for en naturist?

Af: Søren Kristensen

Forhistorien
Medlemsskaren hos Danske Naturister har i de seneste år ikke udviklet sig nævneværdigt – medlemstallet har hængt fast i et magisk tal på lige omkring 1.000 medlemmer.

Da der kun har været kontingentet fra medlemmerne til at ”betale gildet” var der forståeligt nok heller ikke plads til de store armsving.

Der var derfor en i den tidligere bestyrelse (mig), der bed sig fast i en gammel idé om at søge Kulturministeriet om driftsstøtte fra Tips- & Lottomidlerne – en opgave, der viste sig at kræve væsentlig mere struktur og koordinering end hvad den dengang noget autonome forening Danske Naturister var vant til; der skulle foreligge underskrevne referater, regnskaberne skulle være revideret af statsautoriseret revisor og vi skulle dokumentere afholdte aktiviteter i mindst 3 regioner for at kunne opnå tilskud – og det var altså ud over det at være landsdækkende.

Resultatet udeblev heldigvis heller ikke, og vi har de sidste 2 år opnået tilskud på lige under 60.000 kr. årligt fra disse puljer.

Det var nu slut med ”at vende hver krone” og bestyrelsen besluttede derfor at professionalisere bestyrelsesarbejdet ved at ansætte en Kommunikationskoordinator

Denne funktion skulle løfte et mangeårigt ønske om at Danske Naturister, og ikke mindst landsforeningen, blev mere synlig. Såvel over for lokalforeningerne som medlemmerne, hvilket jeg synes er lykkedes ganske godt.

En naturlig følge af denne succes var at fortsætte professionaliseringen for på den måde at sikre den fortsatte udvikling af foreningen. Pr. 1. april 2012 ansatte bestyrelsen derfor mig som Organisationskoordinator og Fundraiser – og nej, det var ikke en aprilsnar!

Arbejdsopgaverne blev fastlagt af bestyrelsen ud fra en vurdering af, hvor foreningsarbejdet især havde behov for at blive styrket.
Opgaverne kan deles op i 3 grupper; en udadvendt (mod lokalforeningerne og andre samarbejdspartnere), en indadvendt (hjælp til bestyrelsen med nye styringsredskaber og forbedringer af eksisterende) og måske den vigtigste: som Fundraiser.

Den udadvendte opgave vil i første omgang koncentrere sig om de nære samarbejdspartnere, hvor lokalforeningerne får en naturlig, stor plads.

Jeg tror at mange misforståelser kan forhindres, hvis bare vi ”bare” er i dialog om hvad der er det fælles mål og rammer for samarbejdet – mål og rammer, som i nogen grad er beskrevet i de eksisterende samarbejdsaftaler, der er indgået mellem landsforeningen og alle lokalforeningerne.

Desværre er jeg bange for, at ikke alle bestyrelser kender de allerede indgåede aftaler, ligesom disse heller ikke er særlig præcise omkring forventningerne til hinanden.
Den første store opgave bliver derfor at kigge på samarbejdsaftalerne; at få disse synliggjort og præciseret, sådan at vi i fællesskab kan arbejde frem mod et fælles mål.

En anden opgave bliver en tilsvarende gennemgang af samarbejdsaftaler med øvrige partnere, for at disse bekræftet, præciseret og opdateret, samt at ”samle” nye samarbejdspartnere op undervejs.

Den indadvendte opgave er noget mere diffus. Den handler i det store hele om at sikre, at bestyrelsen har de rigtige styringsinstrumenter, til at træffe de mest fornuftige og rigtige beslutninger. De beslutninger der kommer af handleplaner, samt de ønsker og behov, der opstår i løbet af året bl.a. fra lokalforeninger og medlemmerne.

Fundraising er nok den vigtigste opgave.
Opgaven handler dels om at sikre, at vi fortsat opnår og får lov til at beholde de tilskud som vi i dag får gennem Kulturministeriet…
Der skal kun én enkelt overskreden frist til, for at vi ikke opnår et tilskud, eller manglende rettidig regnskabsaflæggelse, som kan gøre at vi skal tilbagebetale et tilskud – og 60.000 kr. årligt er jo altså også en slags penge!

Desuden skal der følges op på, om vi modtager aftalte tilskud fra andre samarbejdspartnere, som f.eks. Rassol og Tysmosen. Og om vi selv leverer det vi har lovet!?

Desuden skal der tænkes nye tanker for at afdække om der er nye muligheder for at opnå støtte gennem andre fonde eller privat sponsorering til drift eller aktiviteter og her vil jeg gerne pege på nogle ret vigtige forhold der gør sig gældende:

Penge til drift er noget nær umuligt at opnå, hvorimod penge til aktiviteter er noget nemmere.

Generelt gælder det, at der ikke gives tilskud til allerede gennemførte eller igangsatte aktiviteter, ligesom ophold og forplejningsudgifter ikke er nemt at få dækket. Der gives normalt heller ikke 100 % tilskud.

Derimod er der gode muligheder for at opnå tilskud til nyskabende aktiviteter, aktiviteter rettet mod børn og unge, aktiviteter der når ud over egne rækker, integration og lignende.

Da landsforeningen mest handler om drift, er der her en virkelig god mulighed for lokalforeningerne og andre aktive medlemmer til at trække på min viden på området, for derigennem at opnå et tilskud til et beskrevet projekt eller en aktivitet.

Der kan aldrig gives garantier for at der opnås tilskud, men langtidsplanlægning og tålmodighed er vigtigt, da tilsagnet skal være givet før projektet/aktiviteten påbegyndes. Desuden er der hos mange fonde faste ansøgningsterminer og en sagsbehandlingstid på 4-5 måneder er slet ikke usædvanlig.

TØV IKKE med at skrive til soren@naturister.dk, hvis du/I har en god idé, men mangler penge til at gennemføre den. Det skader ikke at søge – det værste der kan ske er et NEJ (men så har vi lært noget) og i BEDSTE FALD opnår man et tilskud der billiggør projektet/aktiviteten.

Jeg håber med min indsats at være med til at styrke samarbejdet på kryds og tværs til alle grene i Danske Naturister. Uden lokale initiativer kommer vi ikke langt! Men sammen kan vi skabe nye sjove og vigtige resultater for naturismen i hele Danmark.

Søren Kristensen
- nyansat Organisationskoordinator og Fundraiser.
soren@naturister.dk

Udgivet i Om naturisme | Skriv en kommentar