Organisationskoordinator og Fundraiser… – hvad er nu det for en naturist?

Af: Søren Kristensen

Forhistorien
Medlemsskaren hos Danske Naturister har i de seneste år ikke udviklet sig nævneværdigt – medlemstallet har hængt fast i et magisk tal på lige omkring 1.000 medlemmer.

Da der kun har været kontingentet fra medlemmerne til at ”betale gildet” var der forståeligt nok heller ikke plads til de store armsving.

Der var derfor en i den tidligere bestyrelse (mig), der bed sig fast i en gammel idé om at søge Kulturministeriet om driftsstøtte fra Tips- & Lottomidlerne – en opgave, der viste sig at kræve væsentlig mere struktur og koordinering end hvad den dengang noget autonome forening Danske Naturister var vant til; der skulle foreligge underskrevne referater, regnskaberne skulle være revideret af statsautoriseret revisor og vi skulle dokumentere afholdte aktiviteter i mindst 3 regioner for at kunne opnå tilskud – og det var altså ud over det at være landsdækkende.

Resultatet udeblev heldigvis heller ikke, og vi har de sidste 2 år opnået tilskud på lige under 60.000 kr. årligt fra disse puljer.

Det var nu slut med ”at vende hver krone” og bestyrelsen besluttede derfor at professionalisere bestyrelsesarbejdet ved at ansætte en Kommunikationskoordinator

Denne funktion skulle løfte et mangeårigt ønske om at Danske Naturister, og ikke mindst landsforeningen, blev mere synlig. Såvel over for lokalforeningerne som medlemmerne, hvilket jeg synes er lykkedes ganske godt.

En naturlig følge af denne succes var at fortsætte professionaliseringen for på den måde at sikre den fortsatte udvikling af foreningen. Pr. 1. april 2012 ansatte bestyrelsen derfor mig som Organisationskoordinator og Fundraiser – og nej, det var ikke en aprilsnar!

Arbejdsopgaverne blev fastlagt af bestyrelsen ud fra en vurdering af, hvor foreningsarbejdet især havde behov for at blive styrket.
Opgaverne kan deles op i 3 grupper; en udadvendt (mod lokalforeningerne og andre samarbejdspartnere), en indadvendt (hjælp til bestyrelsen med nye styringsredskaber og forbedringer af eksisterende) og måske den vigtigste: som Fundraiser.

Den udadvendte opgave vil i første omgang koncentrere sig om de nære samarbejdspartnere, hvor lokalforeningerne får en naturlig, stor plads.

Jeg tror at mange misforståelser kan forhindres, hvis bare vi ”bare” er i dialog om hvad der er det fælles mål og rammer for samarbejdet – mål og rammer, som i nogen grad er beskrevet i de eksisterende samarbejdsaftaler, der er indgået mellem landsforeningen og alle lokalforeningerne.

Desværre er jeg bange for, at ikke alle bestyrelser kender de allerede indgåede aftaler, ligesom disse heller ikke er særlig præcise omkring forventningerne til hinanden.
Den første store opgave bliver derfor at kigge på samarbejdsaftalerne; at få disse synliggjort og præciseret, sådan at vi i fællesskab kan arbejde frem mod et fælles mål.

En anden opgave bliver en tilsvarende gennemgang af samarbejdsaftaler med øvrige partnere, for at disse bekræftet, præciseret og opdateret, samt at ”samle” nye samarbejdspartnere op undervejs.

Den indadvendte opgave er noget mere diffus. Den handler i det store hele om at sikre, at bestyrelsen har de rigtige styringsinstrumenter, til at træffe de mest fornuftige og rigtige beslutninger. De beslutninger der kommer af handleplaner, samt de ønsker og behov, der opstår i løbet af året bl.a. fra lokalforeninger og medlemmerne.

Fundraising er nok den vigtigste opgave.
Opgaven handler dels om at sikre, at vi fortsat opnår og får lov til at beholde de tilskud som vi i dag får gennem Kulturministeriet…
Der skal kun én enkelt overskreden frist til, for at vi ikke opnår et tilskud, eller manglende rettidig regnskabsaflæggelse, som kan gøre at vi skal tilbagebetale et tilskud – og 60.000 kr. årligt er jo altså også en slags penge!

Desuden skal der følges op på, om vi modtager aftalte tilskud fra andre samarbejdspartnere, som f.eks. Rassol og Tysmosen. Og om vi selv leverer det vi har lovet!?

Desuden skal der tænkes nye tanker for at afdække om der er nye muligheder for at opnå støtte gennem andre fonde eller privat sponsorering til drift eller aktiviteter og her vil jeg gerne pege på nogle ret vigtige forhold der gør sig gældende:

Penge til drift er noget nær umuligt at opnå, hvorimod penge til aktiviteter er noget nemmere.

Generelt gælder det, at der ikke gives tilskud til allerede gennemførte eller igangsatte aktiviteter, ligesom ophold og forplejningsudgifter ikke er nemt at få dækket. Der gives normalt heller ikke 100 % tilskud.

Derimod er der gode muligheder for at opnå tilskud til nyskabende aktiviteter, aktiviteter rettet mod børn og unge, aktiviteter der når ud over egne rækker, integration og lignende.

Da landsforeningen mest handler om drift, er der her en virkelig god mulighed for lokalforeningerne og andre aktive medlemmer til at trække på min viden på området, for derigennem at opnå et tilskud til et beskrevet projekt eller en aktivitet.

Der kan aldrig gives garantier for at der opnås tilskud, men langtidsplanlægning og tålmodighed er vigtigt, da tilsagnet skal være givet før projektet/aktiviteten påbegyndes. Desuden er der hos mange fonde faste ansøgningsterminer og en sagsbehandlingstid på 4-5 måneder er slet ikke usædvanlig.

TØV IKKE med at skrive til soren@naturister.dk, hvis du/I har en god idé, men mangler penge til at gennemføre den. Det skader ikke at søge – det værste der kan ske er et NEJ (men så har vi lært noget) og i BEDSTE FALD opnår man et tilskud der billiggør projektet/aktiviteten.

Jeg håber med min indsats at være med til at styrke samarbejdet på kryds og tværs til alle grene i Danske Naturister. Uden lokale initiativer kommer vi ikke langt! Men sammen kan vi skabe nye sjove og vigtige resultater for naturismen i hele Danmark.

Søren Kristensen
- nyansat Organisationskoordinator og Fundraiser.
soren@naturister.dk

Om Danske Naturister

Danske Naturister er Danmarks største naturistforening med omkring 1200 medlemmer. Foreningens hjemmeside er www.naturister.dk hvor alle kan finde uddybende information om naturisme og foreningens aktiviteter
Dette indlæg blev udgivet i Om naturisme. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

Disse HTML koder og attributter er tilladte: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>