Hvad kan vi lære af Hollands naturister?

Af: Jens Rasmussen

Danske Naturister besøgte Hollands naturistorganisation NFN.

I overraskende godt sensommervejr var hele bestyrelsen for Danske Naturister på tur til Holland over en weekend lige i starten af oktober måned. Formålet var at møde repræsentanter for den hollandske naturistorganisation NFN (Naturisten Federatie Nederland) og at få tid sammen til at komme noget mere i dybden med diskussioner af fremtidsvisioner end et bestyrelsesmøde lige giver mulighed for.

NFNs hovedkvarter i Amersfoort

Fredag eftermiddag, den 30. september, mødte vi op hos NFN i Amersfoort. Det tog desværre sin tid at komme frem i fredagsmyldretiden, men vi nåede det og havde et par særdeles udbytterige timer hos de imødekommende værter. Masser af inspirationen tog vi med os herfra og drøftede på resten af turen. Mere herom kan du læse nedenfor.

Uden mad og drikke...

Efter afskeden med NFN-repræsentanterne tog vi til Naturistenpark Flevo-Natuur i Zeewolde, godt 25 km derfra. En stor plads, hvor vi blev indlogeret i ?re velvoksne hytter. Vi havde på forhånd bestilt bord og aftensmad i deres restaurant, hvor vi spiste sammen både fredag og lørdag aften. Morgenmaden lørdag og søndag blev købt i deres marked og indtaget ved hytterne. Vejret var godt, så vi var heldige at kunne sidde in natura og nyde morgensolen.

Bestyrelsen for Danske Naturister

Om søndagen tog vi de godt 60 km retur via Amsterdam, hvor vi nåede en ?n solskinstur rundt i byens mange kanaler. Herefter var det afsted til Shippol Lufthavn med toget, og om aftenen landede vi igen planmæssigt i Danmark, 7 i øst og 2 i vest. Jeg er ikke i tvivl om, at vi efter denne tur kender hinanden noget bedre, med hvad deraf følger af lettere kommuni-kation og indbyrdes forståelse.

Der blev også tid til et par petanquekampe

Hele turen forløb i pragtfuldt varmt solskinsvejr og konstante spændende drøftelser på kryds og tværs omkring naturisme og Danske Naturisters opgaver!

Solskinsmøde

 

 

 

Hovedpunkter fra mødet med NFN

Jeg vil i det følgende forsøge at sammenfatte vore noter og diskussioner fra NFN-besøget, og relatere det til Vision 2015, som blev bragt i Naturisten # 6 fra maj 2010. Visionsplanen fra 2010 udstikker overordnede rammer for arbejdet med at udbrede naturismen i Danmark.

Nederlandene har 16.677.469 indbyggere [kilde: Wikipedia]. Det spændende er, at NFN har 63.500 medlemmer, for det betyder, at 3,8 promille af alle hollændere er medlemmer af NFN, og dermed burde vi, med det samme forholdstal, have over 20.000 medlemmer. Det gav stof til eftertanke!

I NFN er ikke alle dog direkte medlemmer, da man har en struktur med repræsentation af underforeninger, hvilket tæller 14.000 personer, og de resterende 49.500 er direkte medlemmer af NFN.

NFN regner med, at der er omkring to millioner mennesker, som ynder “nude recreation”. En lov fra 1986 tillader nøgenhed på stranden, i skoven og andre steder hvor det er “passende”. Loven betød i øvrigt, at nøgne borgere i værste fald kan idømmes en bøde, hvor de førhen kunne risikere at blive stemplet som sexforbrydere.

Åbenhed og udadvendthed giver resultater. NFN har således med succes kørt en kampagne, hvor man brugte kendte navne med et glimt i øjet – forestil dig teksten: “Helle ville hellere være nøgen” eller “385 KMD-ansatte er naturister” (mit eget hypotetiske eksempel). Udgangspunktet var, at 1 ud af 8 hollændere er naturister.

Udveksling af billeder var en konkret idé, der blev bragt på banen. Ligesom British Naturism (BN) og DN har de nemlig svært ved at skaffe billeder til medlemsbladet. Mange ønsker ikke at blive genkendt af en nabo eller kollega. Mit forslag er derfor, at vi opretter en billedbank eller lignende, hvor foreningerne gensidigt kan udveksle billeder. Hertil kræves blot et seriøst netværk af modeller og fotografer.

Danske Naturisters Vision for 2015

Herunder  først målsætningerne og derunder min tanker og kommentarer til hvert punkt…

Danske Naturister arbejder frem mod 2015  for:

A. at et ?ertal af befolkningen opfatter naturisme som et normalt livsstils-valg
Det kan være lidt svært at måle. Min egen opfattelse er dog, at hvis man ser bort fra tv-reklamer, reality-show og andet pop, så er der faktisk en ægte anerkendelse af naturisme som valg af livsstil. Barrieren ligger mest i os selv. Ved at fokusere på, hvad andre dog må tænke, fremmaner vi ofte grundløse forestillinger. Flere gange har jeg i hvert fald hørt venner give udtryk for, at det er et modigt valg, som de ønskede, at de selv turde træffe. Jeg vil gerne være med til at fremme, at et DN-medlemskab er lige så naturligt at tale om som medlemskab af den lokale badmintonklub.

Endvidere kan foredrag være med til at åbne omverdenens øjne; ?ere af vore medlemmer har allerede fortalt omverdenen om naturist-aktiviteter.

B. at antallet af naturister øges væsentligt, også i de yngre årgange
På bl.a. Kulturnatten 2010 kunne vi se en interesse i naturismen fra mange yngre mennesker. Det er jo også især børnefamilier, typisk omkring de 30 år, der har en stor fordel af naturisme i praksis. Landets forskellige tilbud giver børnefamilierne en mulighed for at klæde om sammen, uden kunstig opdeling. Denne fordel skal vi lægge betydelig vægt på.

C. at mulighederne for naturisme udbredes til andre dele af det offentlige rum (udover strandene og svømmehallerne)
Når vi er kommet nærmere opfyldelsen af punkt A, kan jeg forestille mig, at nøgenhed i offentlige sammenhænge bliver mere normalt. Fra min egen bopæl skal jeg ikke langt for at ?nde eksempler på dette: So?ebadet på Christianshavn har eksempelvis gæster, der foretrækker at trække i badetøj, samtidig med, at vi andre kan være fri, uden at nogen føler ubehag. Badehuset på Christiania har også nøgenheden som den naturlige norm. Om jeg en dag kan gå nøgen ud på gaden? Det sker nok ikke særlig snart, men solbadning i parker burde være en mulighed, der kunne etableres uden de store problemer. Måske skulle et par af 70′ernes unge på banen og fortælle om den tids normer og visioner?

D. at offentlige myndigheder (fx kommunerne) tager hensyn til naturisterne i deres planlægning og i deres tilbud til befolkningen
Et ?nt langsigtet mål, men vi er desværre stadig langtfra er medlemmer nok til at fylde noget væsentligt i debatten om den offentlige planlægning.

E. at fremme den mellemfolkelige kontakt mellem naturister, herunder at Danmark bliver kendt som et godt turistmål for naturister
I forlængelse af NFN-besøget har vi talt meget om turisme og kendskabet til andre landes muligheder. Vi er godt på vej, og der er skabt kontakter til svenske, norske, britiske, canadiske og hollandske naturister – og sikkert ?ere endnu. Disse bånd skal styrkes. Vi vil klart opfordre til, at medlemmerne kontakter turistbureauer, rejsecentre osv. i udlandet. På denne måde bliver det tydeligt, at naturisterne er en købedygtig og seriøs gruppe. Ture til andre lande i forskelligt regi har allerede været hverdag i mange år. Om det er Therme-ture til Tyskland eller private rejser til Spanien eller Kroatien, så kan det internationale udsyn være med til at forme vores holdning til naturismen i Danmark. At se hvordan det fungerer i udlandet kan være en inspiration til hvordan vi skal agere i hjemlandet. NFN var meget interesseret i vores strandguide, og vi formidler al mulig information, der kan være til nytte, så hollandske naturister i endnu højere grad kan opleve Danmark.

F. at natur- og miljøhensyn indgår aktivt i dansk naturisme
Thomas F. omtalte ved besøget, at man på strandguiden opfordrer gæster på strandene til at holde naturen ren. Samarbejde med andre organisationer kan være en andet indgang til at komme mere i kontakt med naturen og andre brugere heraf.

G. at Danske Naturister udvikler foreningens aktiviteter til nye områder
En stor opfordring til at komme med indlæg til nyhedsbrevet, så vi kan diskutere, hvor naturismen bør bevæge sig hen. Et eksempel, som NFN også nævnte, er World Naked Bike Ride, som de ikke of?cielt har deltaget i. DN har haft samme holdning. Men derfor kan medlemmerne naturligvis deltage i privat regi. Foreningens aktiviteter kan sagtens udvides, men det kræver aktiv medlemsdeltagelse, og naturligvis skal der være en fornuftig og bred opbakning i foreningen, så vi ikke knopskyder i for mange retninger.

H. at Danske Naturister systematisk arbejder med at motivere ?ere til at blive aktive i DN
Arbejde er i gang på at forenkle processen, når medlemmer gerne vil stable en aktivitet på benene. Det har desværre været sådan, at man som initiativtager bliver mødt med noget, der minder om mistro. Naturligvis skal der være styr på budgetmidler, men det må være et mål, at aktive medlemmer kan koncentrere sig om at lave den bedst mulige aktivitet, og medlemmer, der har kompetencer på områder som økonomi og skriftlig formidling vil så kunne hjælpe med disse områder. Tiltro til initiativtageres sunde fornuft vil fremover præge processen langt mere. Så kom gerne på banen og præg din egen forening. Og er der noget, der burde være anderledes, så tøv ikke med at kontakte et bestyrelsesmedlem direkte. DN er en medlemsforening!

Mit mål: 20 i 20

Besøget i NFN og den efterfølgende diskussion i bestyrelsen fyldte mig med glæde og visioner. Jeg har længe tænkt over, hvad der kendetegner udmærkede foreninger som Danske Ølentusiaster og FDM, da man jo heller ikke behøver en forening for at drikke øl eller eje en bil. Svaret har jeg ikke, men jeg ved, at vi ikke bør stagnere på 1.000 medlemmer. Vi har potentiale til langt mere. Derfor tør jeg godt dele min entusiasme og den tanke, at DN skal vokse sig til en stærk og udadvendt organisation.
Jeg ønsker, at vi i år 2020 har rundet de 20.000 medlemmer!

Læs igen ovenfor, hvordan det ser ud i Holland – og de har ikke særlige forudsætninger og fordele, som vi ikke har i Danmark: vejret er det samme, og befolkningens holdning er nogenlunde sammenlignelig. Naturligvis har de en professionelt drevet hovedforening med 9 ansatte, der bl.a. har marketing-baggrund. Jeg ser ingen grund til, at vi ikke kan udvikle os i den retning. Og vi vil gerne lære af såvel briter som hollændere, så det er igen kun vore egne begrænsninger, der forhindrer os i at komme langt videre og bredere ud.

Konklusion

Dette er mit beskedne forsøg som formand på at tydeliggøre diskussionerne i bestyrelsen om den retning, som tjener dansk naturisme bedst muligt, helst sat i et internationalt perspektiv. Jeg håber, at denne artikel, blandt andre kilder, har øget din lyst til at indgå i en visionær debat og drømme om et DN, der ikke kæmper for at fastholde tusind medlemmer som en stille minoritet, men som glad og stolt styrer mod de 20.000 aktive naturister, og endnu ?ere sympatisører, som fordomsfrit opfatter naturismen som et forståeligt livsstilsvalg!

Skriv gerne en kommentar eller et indspark!
På gensyn til generalforsamlingen, om ikke før.

Med venlig hilsen
Jens Rasmussen
Konstitueret formand for Danske Naturister
jra@naturister.dk

Om Danske Naturister

Danske Naturister er Danmarks største naturistforening med omkring 1200 medlemmer. Foreningens hjemmeside er www.naturister.dk hvor alle kan finde uddybende information om naturisme og foreningens aktiviteter
Dette indlæg blev udgivet i Om naturisme, Rejser. Bogmærk permalinket.

10 kommentarer til Hvad kan vi lære af Hollands naturister?

 1. Jørgen Nielsen skriver:

  Meget interessant læsning om turen til Holland, jeg vidste godt at der er mange hollændere der er naturister, men de er jo også ca. 3 gange så mange som os danskere, men at vi er så langt bagefter var jeg ikke klar over, så der er virkelig noget at rette op på. Syntes også det er smaddergodt vi har fået en engageret deltid medarbejder ansat, syntes allerede der er sket noget, og information er rigtig godt, så os menige kan følge med i hvad der rør sig i naturistkredse.
  Næsten alt hvad man rører ved koster penge, så jeg/vi er nogen af dem der med stor glæde betaler vores beskedne bidrag for medlemskabet af Danske Naturister.

  Kender godt den holdning at hvorfor skal jeg betale for noget der er gratis, nemlig at smide tøjet og bade fra en strand, men hvis man er seriøs naturist og ønsker at vi igen skal blive flere på vores strande, som tilbage i 80′erne, så meld jer ind i fællesskabet, sæt foto på jeres profil og vær åbne om at I er naturister, deltag i nogen af de mange aktiviteter, tag et par venner eller naboer med og vær med til at gøre en forskel, det koster kun småpenge for den enkelte, men i flok er vi stærke!

  Ser frem til at Danske Naturister får opfyldt en stor del af “Visionsplan 2015″

  Lad os løfte i flok!
  Jørgen Nielsen

 2. Jens Rasmussen skriver:

  Tak for de gode og konstruktive ord, Jørgen.

  Jeg sad netop og tænkte på, om nogen havde lyst til at uddele flyers om svømning i deres lokalområde. Man kan supplere med en generel folder om naturisme.
  Der er flere muligheder
  - læg nogle stykker på biblioteket; tal gerne med bibliotekaren først
  - tag nogle stykker med, når du går til gymnastik, kor etc.
  - uddel eller ophæng på dit uddannelsessted eller arbejdsplads.

  Med venlig hilsen
  Jens Rasmussen

 3. Kim Øverup skriver:

  Det er værd at lægge mærke til at Holland stort set er på størrelse med Danmark (som man kan se i faktaboksen). Det betyder at de har en generel befolkningstæthed der er 3 gange større end hos os. Alligevel formår de at have en langt større rummelighed over for naturisme, hvilket afspejler sig i langt flere aktiviteter, pladser og arrangementer.
  At vi til sammenligning har meget mere fysisk plads til den enkelte gør (desværre) ikke at vi er meget mere rummelige :-/

  Jeg synes at den bedste pointe i Jens Rasmussens fine indlæg er den, at vi naturister mest fastholder os selv i en masse begrænsninger. At vi selvvalgt binder os selv fast på forestillingen om, at det “at være nøgen” forarger. Vi er vores egen værste fjende.
  I stedet for at klandre omverdenen for, at vi ikke er kommet videre, bør vi langt hellere løse knuderne i os selv og rette energien mod at realisere vores drømme og idéer sammen som naturister.

  Tillid og forventning – og lysten til at være med! Dét er mit bud på hvad der skal til!

 4. Vi skal være åbne. Vi skal fortælle omverdenen, at vi er naturister. Der er alt for mange fordomme fra personer, der ikke ved hvad naturisme er.

  Derfor fortæl dine omgivelser, at du er naturist og ikke mindst hvad det er og ikke er. Kun derved kan vi komme fordommene til livs.

  Som medlemsadministrator har jeg og bestyrelsen derfor besluttet, at al post sendt fra mig, sendes med angivelse af, at det er sendt fra Danske Naturister.

 5. Torben Jensen, DN-Nord skriver:

  Vi skal have mange flere medlemmer, men det tager tid og det tager lang tid at ændre folks holdninger. De ligger dybt forankret. Jeg kender det bare fra min egen familie. Jeg har snart brugt 1 år på at gøre min kone så nysgerrig at hun vælger at tage med til f.eks. kurbad. Det er ikke lykkedes endnu. Jeg ved at mange har det på samme måde, og det er jo den opgave vi arbejder på, bare i et meget større perspektiv. Vi skal turde sige på arbejdspladsen, blandt venner og familie, ”vil I ikke med til det næste naturistkurbad”. Det skaber nysgerrighed og flere medlemmer.

  Og vi skal have flere medlemmer, men også synliggjort naturismen yderligere. Der sker allerede en masse aktiviteter rundt om i landet. Vandreture, Samsøtur og Fjordens dag og meget andet, og det glæder at så mange deltager. Til det seneste kurbad i Nørresundby var ca. 1/3 ikke medlem af Danske Naturister. Det skal vi lave om på. Derfor er det godt at vi udsender nyhedsbreve, men nyhedsbrevene skal også ud blandt andre. Det kunne evt. ske i samarbejde med andre foreninger, campingpladser m.m. Det er gennem nyhedsbrevene informationerne skal komme. Derfor er det vigtigt at man inde på naturister.dk kan tilmelde sig nyhedsbrevene uanset om man er medlem eller ej. Jeg har lige i dag modtaget min billet til Kurbadet i Kolding, og da jeg skal aflevere billetten igen kunne det da være en go´ idé hvis der var plads til et felt ”tilmeld nyhedsbrev” og så en mailadresse.

  Medlemmerne skal nok komme, om det så er 20000 eller mindre betyder mindre. Bare at der sker en positiv udvikling. Vi skal fokusere på indsatsen for at få nye medlemmer, så kommer de af sig selv.

  Go´ idé med at sende breve ud fra Danske Naturister. Det kunne evt. gøres i samarbejde med Det Danske Sauna Selskab, Tysmosen eller andre som deler den samme interesse. Man kunne sagtens forestille sig kuverter med forskellige logoer på. Vi skal skabe relationer mellem landene, men også på tværs af andre foreninger. Vi skal nå ”VISION 2015” i fællesskab.

  Blot nogen af mine tanker…..

 6. Ragnar Sira skriver:

  Jeg synes det er vanskelig å kommentere. Naturister er ikke en ensartet gruppe og det vil sikkert være ulike oppfatninger. Noen vil gjerne løpe linen ut, mens andre vil nok være tilfreds med et opplegg med åpne strender og ulike arrangementer i DN regi. Et godt forslag var å gjøre Danmark kjent som en turistdestinasjon for naturister. Da forteller jo også andre at det ikke alltid er nødvendig å beholde klærne på…

  Ragnar Sira

 7. Gert Christensen skriver:

  Et rigtigt godt tiltag, med jeres besøg i Holland…og en god debat herinde.

  Det ville være fint med mange flere medlemmer og mere synlighed af DN i offentligheden. Senest har DN tildelt Medina “Årets naturistpris” og det er en alletiders ide! Mon hun vil modtage den?
  Der er kommet gode og konstruktive forslag med at gøre mere reklame for naturismen i Danmark…bla. ved at at fortælle sine kollegaer/famile mm om arrangementer. Ideen er god, men vi skal bredere ud, efter min mening. Bliver der annonceret i lokale/landsdækkende aviser om div. arrangementer?

  DN er nu kommet på FaceBook, hvilket jeg ser som et skridt i den rigtige retning, men et problem, som jeg ser det, er at man skal opsøge de fleste informationer i naturistkredse, hvis man har interesse i naturismen. Vi kommer ikke bredt nok ud. Der findes en hel del gode naturistinformationer på nettet, bla strandguiden, men igen er der desværre også mange hjemmesider, der sætter lighedstegn mellem naturisme og sex. Det er i mine øjne det store problem. Man støder på problematikken mange steder, når det drejer sig om naturisme/nøgenhed (heldigvis ikke i de “rigtige” naturist-arrangementer vi har deltaget i via DN og på naturistcampingpladserne), nemlig at folk (mest mænd) ikke ved hvad naturisme egentlig er…og IKKE er. På de offentlige naturiststrande, ses der ofte personer, der misforstår budskabet og “ødelægger” alt det, vi i DN prøver at bygge op, nemlig at nøgenhed er naturligt og ikke behøver at have seksuelle undertoner eller hensigter. Når disse ting foregår ude på strandene, får vi naturister hurtigt et dårligt ry i offentligheden og ikke-naturister tager afstand fra naturisme generelt. Tag feks de strande, som DN selv henviser til i deres strandguide…der foregår også seksuelle udskejelser, nogle mere “kendte” og brugte end andre. Der er desværre deciderede “naturiststrande”, der udelukkende bliver brugt til den slags. Igen dårlig reklame for naturismen, mener jeg.

  Hvis vi skal tiltrække flere mennesker, og meget gerne børnefamilier, til vores naturist-campingpladser ( feks. NFJ), skal der ske fornyelse. Der er ikke mange børnefamilier, der kan stilles med et klatrestativ og en hoppepude i dagens Danmark. Se blot på, hvad de populære og store pladser har af tilbud. Tjek feks naturistpladserne i Kroatien, her er der tilbud og udfoldelsesmuligheder for alle.
  Måske vi kunne køre med på wellnes-bølgen og tilbyde disse ting på pladserne; swimmingpool, sauna, spa, fælles motionsløb eller andre sportsaktiviteter, boblebad – gerne udendørs, alt sammen uden at ødelægge muligheden for at kunne slappe af og selvfølgelig i harmoni med naturen.
  Gratis Wi-Fi? Udlejning af kano/båd/cykler? Alt afhænger jo af økonomi, men skal der flere (og gerne yngre) kunder i butikken, skal der ske nye tiltag og dermed investeringer.

 8. Jens skriver:

  Hvis der skal ændres attitude blandt den danske befolkning, så kræver det at man tager små tiltag rundt om i landet. Jeg kan huske at der var fælles sauna i Lalandia i min tid i gymnasiet. Men det forsvandt… I dag er der mange som er imod at man som forælder tager sit barn med ind i omklædningen, og der kunne man måske arbejde for fællesomklædning i sportshaller/svømmehaller etc. Det kunne være et overkommeligt skub i den rigtige retning.. Og med fællesomklædning mener jeg et valgfrit sted, hvor der både er kønsopdelt og fælles omklædning. Det kunne være med til at åbne øjnene for de uindviede.

  • Jens Rasmussen skriver:

   Rigtig god pointe, Jens.

   Ang. svømmehaller, så ville det hjælpe, hvis vi alle tog kontakt til den lokale og sagde vores mening. En “aktionsgruppe” med dette formål ville være meget velkommen.

   Med venlig hilsen
   Jens Rasmussen

 9. Pingback: Danske Naturister nu også medlem af INF-FNI | blog.naturister.dk

Skriv et svar

Din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

Disse HTML koder og attributter er tilladte: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>