Direkte blog fra Naturistkonference 27. oktober 2012

Her kan du følge dagens forløb på Hotel Nyborg Strand direkte online, hvor over 60 naturister er samlet for at drøfte naturisme.

 

Bloggen starter kl. ca. 10 og opdateres hele tiden igennem dagen...

Kl. 9:53: Vi afventer de sidste deltagere og der gøres klar til konferencestart. Her er dagens program:

Program for Naturistkonference den 27. oktober 2012 på Nyborg Strand

10.00 – 10.15: Jens Rasmussen, DNs formand, byder velkommen
10.15 – 10.45: Velkomst fra Mick Ayers, vicepræsident i INF
10.45 – 11.45: Learning from the best. The Dutch experience. Oplæg af Henk Jan Kamerbeek, Direktør, Naturisten Federatie Nederland
11.45 – 12.30: Perspektiver for camping i Danmark. Naturistcampingpladsernes placering heri. Oplæg fra Campingrådets direktør Poul Fejer Christiansen
12.30 – 12.45: Friluftsrådet og friluftslivet. Mette Bindesbøll Nørregaard, Friluftsrådet
12.45 – 13.00: Hurtige spørgsmål til de fire første oplægsholdere
13.00 – 14.00: Frokost
14.00 – 15.00: Visning af den engelske ungdomsnaturistfilm My Daughter The Teenage Nudist
15.00 – 15.30: Hvilke redskaber kan vi som naturistorganisation give vores medlemmer for at
de i højere grad kan optræde som ambassadører for naturismen? Oplæg ved Kim
Bindesbøll Andersen, tidligere formand for DN
15.30 – 16.30: Gruppearbejde inden for 7 tematiske grupper

1. Camping naturisme 1
2. Camping naturisme 2
3. Strandnaturisme
4. Wellness naturisme
5. Naturisme og internationalt samarbejde
6. Unge og naturismen
7. Naturismen i samspil med det øvrige samfund
16.30 – 17.00: Opsamling på gruppearbejdet i form af en udstilling, hvor man går rundt og ser på hinandens hovedbudskaber skrevet ned på plancher
17.00 – 17.30: Ordet er frit. Afslutningsdiskussion om hvordan vi videreudvikler naturismen. Vedtagelse af en udtalelse
17.30 – 17.40: Lukning af konference
17.40 – 18.30: Omklædning, socialt samvær
18.30 – ?: Middag og hygge

Kl. 10:08: Jens Rasmussen byder velkommen og åbner konferencen. Gæsteoplægsholdere præsenteres og dagen skitseres. Foreningens visioner tegnes op og Søren Kristensen får ordet for at fortælle om den nye mulighed for at kunne give gavebidrag til foreningen.
Kl. 10:14: Søren fortæller at bidrag går til foreningens udviklingsfond og opfordrer til at alle fremmødte støtter med et beskedent bidrag.
Kl. 10:15: Mick Ayers, vicepræcidenten for INF, dagens første gæsteoplægsholder, får ordet. Mick fortæller om hvad INF er og den internationale forenings historie. Mick skitserer målet og visionerne for det internationale samarbejde set fra INFs side.
Kl. 14:20 Mick fortæller at der er 4,5 million medlemmer af INF i hele verden p.t. – altså folk med INF-kort. Der er store forskelle på rettighederne fra land til land. Han fortæller om forskellige begreber som nudisme og naturisme og om den aldersbetingede udfordring der er i medlemsskaren generelt.
Kl. 10:24: Mick fortæller om hvilke udfordringer naturismen har og om at der er en stigende interesse fra de store nationale turistbureauer for at afsøge nye kundegrupper (herunder naturister) og markeder. INF ønsker at udvikle et certifikat for gode steder og arrangementer for naturister, der klart understøtter INFs definition af naturisme.
Kl 10:27: INF ønsker medlemsbidrag om arrangementer og ideer til fælles inspiration mellem landene. Der er ingen simple løsninger – vi skal bruge dét der virker for os og lade andre gribe det anderledes an – også ud fra kulturelle forskelle. Tolerance er nøgleordet.
Kl. 10:31: Mick Ayers runder af og tilbyder al sin assistance og ønsker os en fortsat god konference. Er der spørgsmål?
Kl. 10:32: Troels Panild (næstformand DN) spørger om Micks syn på kulturelle forskelle som Japan, Korea, Kina, Asien sammenlignet med Europa? Har naturisme overhovedet muligheden for at få fodfæste dér? Mick siger at der skam findes naturistforeninger også i disse lande, f.eks. i Thailand. Der er f.eks. tiltag der prøver at frigøre Thailands dårlige image som sexland til en mere afslappet feriemulighed også for naturister. Naturisme passer også meget bedre i forsøget på at udvikle en mere bæredygtig turisme, da vi ikke søger kæmpehoteller men mere diskrete og afslappede steder uden stort slid på miljøet. Det passer godt til behovet for bedre miljøbeskyttelse. DK bør også udvikle turismen mere for naturister. Alle steder bør udnytte deres særlige muligheder og kulturelle rum!
Kl. 10:39: En anden spørger om det ikke er målet at gøre os selv overflødig som forening? Mick svarer: Vi er stadig en minoritet. Der er brug for aktiv målrettet indsats for afslappet naturisme og nøgenhed. Hvis vi ikke holder fast, så mister vi rettigheder. Visse steder bliver naturisme modarbejdet meget aktivt. Vi må og skal gøre vores foreninger stærkere og skarpe i holdninger og synlighed. Ikke kun for vores egen skyld men for det samlede billede af naturisme i verden. Vi skal holde målet klart og være vedholdende.
10:43: Bifald til Mick Ayers og ny taler gør klar.

10:45: Nyt oplæg af Henk Jan Kamerbeek, Direktøren for Hollands NFN.
Holland har de bedste naturister, siger han med et smil. Han fortæller om foreningens ca. 50-årige historie. Holland arbejder meget professionelt med mange ansatte. Henk Jan fortæller om strukturen. Holland har mange underorganisationer. I Holland langt bedre kønsfordeling i bestyrelsen. Holland har 9 ansatte. Nu ialt ca. 65.000 medlemmer ialt. Henk ser NFN som ‘en borg’ men vil gerne udvikle en anden drøm.
Henk viser eksempler fra deres hjemmeside www.nfn.nl
Der arbejdes i Belgien med vandreture i skove – det arbejdes der også med i Holland. Henk viser deres naturistblad “UIT” – som kan ses i konferencens pause.
Kl. 10:57: Henk fortæller om udgivelse af bøger og rejseguides. NFN deltager i rejsemesser og viser naturistmuligheder for rejselystne hollændere. Men folk søger nu oftere rejseinfo på nettet. NFN annoncerer offentligt og bredt om nøgenhed og foreningen. Kæmpe billboards og masser af omtale og diskussioner/debat i offentligheden. Der afholdes en gang årligt “Åbent Hus” på naturistpladser også for påklædte som bare vil få indblik og mere af vide om naturisme. NFN er også synlige på strandene med info og materiale – men sommeren har de sidste 2 år været elendig så det har været svært at være synlige nok dér.
Kl. 11:01: NFN har udarbejdet et INF-godkendt ‘certifikat’ der kan tildeles steder og foreninger som særlig blåstempling for høj kvalitet. Henk fortæller om seksuelle problemer på offentlige strande og arbejdet for at modarbejde tendensen.
NFN har også haft succes med at leje et stort badeland for en hel dag, hvilket gav 1000 gæster i januar. Det bliver gentaget. Henk viser eksempler på deres mange foldere og info-materiale.
Kl. 11:05: NFN forsøger at fastholde et ungdomssekretariat, men det er svært at fastholde og udvikle. Der arbejdes med det.
Henk slår fast at online medier som FaceBook og Twitter er stærkt nødvendige som platform for information.
Kl. 11:07: Henk fortæller om markedsundersøgelser om holdninger til nøgenhed. I Holland er der 1,9 million indbyggere der godt kan lide at være nøgne på ferier eller camping – begrebet kaldes ‘nude recreation’. Men der er jo ‘kun’ 65.000 organiserede medlemmer. Noget må gøres! Analyse af hvem der er medlemmer og hvem der ikke er medlemmer og hvilke holdninger disse har, har gjort NFN klogere på mange ting.
Kl. 11:13: NFN vil være en platform i stedet for en borg. Der arbejdes med at udvikle et helt nyt begreb – en ny definition i stedet for naturisme eller nudisme? Man vil gerne fange flere ved at undgå en fastlås -isme-definition. Måske “Naturelle” (Natureller?, på dansk) en slags ‘naturisme light’
Kl. 11:17: Der arbejdes med nye steder for rum til nøgenhed – væk fra alfarvej.
Skal vi blive i borgen eller skal vi udvikle drømmen om en bredere platform? Henk runder af og beder om spørgsmål?
Kl. 11:20: Der spørges til årsagen til faldende medlemstal? Er det ‘naturlige årsager’ – at de gamle dør? Henk svarer delvist. Men det handler lige så meget om at der skal være udbytte af et medlemskab, ikke kun rabatmuligheder.
Kl. 11:21: Nyt spørgsmål: NFN har en ‘lobbyist’ ansat? Hvad laver denne person primært?
Henk fortæller at denne arbejder primært for at fastholde de mange nøgenstrande i Holland som åbne og med kvalitet. Lobbyisten er i dialog med kommuner og offentlige myndigheder om dette.
Kl. 11:24: Jens Rasmussen (DNs formand) spørger om -isme-definitionen virkelig er et væsentligt problem? Ja, svarer Henk – det viser deres undersøgelse klart. Vi tænker meget over det i Holland, siger Henk.
Kl. 11:26: Nyt spørgsmål om ord og definitioner. Henk forklarer at ord betyder noget forskelligt for os alle og at der er nogle forforståelser der låser begrebet fast. Handler det ikke mere om indhold, spørges der? Jo, også det, siger Henk.
Kl. 11:29: Birte fra Solbakken Camping spørger til problemet med at få unge i familier til at følge naturismens idealer – også som gæster på pladserne. Hun oplever at hollandske familier der besøger Solbakken er mere glade for nøgenhed hele familien. Hvad gør I?
Henk siger at problemet er det samme i hele verden og at ingen bør beordres til nøgenhed.
Kl. 11:29: Hvad er problemet med de unge, spørges der? Henk siger at de unge simpelthen ikke har tid til at sætte af til at arbejde målrettet med at organisere og tænke frem. Unge er også mere individuelle frem for de ældre naturister, der er mere fællesskabsorienterede. Unge vil være nøgne når det passer dem og ikke når det bliver dem tilbudt.
Kl. 11:34: Der stilles forslag om at kalde alle naturistpladser for “Edens Have” og dermed omgå alle problemer med ordet naturisme. Henk føler ikke at det nødvendigvis er et brugbart begreb, men vil tænke over det. Stort bifald og pause i konferencen.

Kl. 11:52: Poul Fejer Christiansen, formand for Campingrådet, introduceres og får ordet.
PFC siger tak for invitationen og fortæller at han har glædet sig til i dag. Camping og naturisme hænger jo sammen på flere måder, siger han. Camp-isme er et lidt dødt begreb og han mener også at -ismebegrebet er noget forældet. Camping er ingen trosretning men blot en ferie- og fritidsform – lidt lige som naturister.
Camping har forandret sig meget de seneste 10 år, fortæller han. Det går faktisk meget godt generelt. Nu fokus på udvikling, kvalitet og image frem for ‘kolonihavepræg’. Camping i dag er mere mobilitet frem for fast ophold.
Kl. 11:59: Kvalitet frem for alt – det har løftet indtrykket af camping i dag og bedret situationen og interessen. I DK 2012 er der nu 140.000 campingvogne (kun 100.000 i år 2000). Også stor stigning i familietelte – flere familier i det hele taget.
Antallet af overnatninger har steget indtil 2011 men markant fald i 2012 p.g.a. omkostningsniveauet i DK. Antallet af udenlandske overnatninger i DK er faldet med 1 mill. siden år 2000 – DK er for dyrt – det skal vi forholde os til.
Campinggæster bliver faktisk yngre gennemsnitligt i de seneste år – flere unge familier – positiv udvikling! Aktiviteter sammen med børn er afgørende for campingtilbuddet. Større beboelsesenheder er populære frem for det simple telt.
Kl. 12:08: Flere vil også bare leje en campingvogn eller mobilhome – nem adgang ønskes – det skal være let at være campinggæst. Større fleksibilitet og bekvemmelighed skal integreres. Der skal være liv og tilbud i nærhed af campingpladser. Oplevelser og mere luksus.
Kl. 12:19: Kortere ophold frem for lange ferier. Fremtidens campinggæst tager ikke kun på camping, men også på charterferie, storbyferie eller lejer feriehus fra tid til anden. Familiehygge, afslapning og naturoplevelser vil dog fortsat være nøglebegreber for campinggæster i fremtiden. Pris er vigtigt for udenlandske turister – miljøhensyn er stadig mere underordnet for turister udefra. Udlændinge sydfra vælge oftere vælge andre nordiske lande p.g.a. vores høje prisniveau. Tyske og hollandske turister sætter pris på cykelmuligheder og har ofte cykler med på taget af bilen. Booking via nettet skal fungere nemt og ubesværet. Autocampere er i stor stigning. Muligheder for at udleje fastliggeres vogne kunne være en god mulighed for at tiltrække nye gæster.
Kl. 12:32: PFC skitserer nye idéer for naturister og naturistpladser. Campingrådet arbejder for at sommerhusudlejningsregler også kan komme til at gælde for fastliggende campister der gerne vil udleje deres campingvogne. Også idé for naturistpladser. Flere tilbud på pladserne trækker også nye gæster til p.g.a. de gode historier! Tænk i pakkeløsninger, samarbejde på tværs med andre lokale seværdigheder, færgeforbindelser o.s.v.
Tyskerne har tradition for nøgenhed (FKK) – sats på markedsføring i Tyskland. Giv specialtilbud og inviter tyske journalister for naturistblade m.m. – vis både plads og omkringliggende seværdigheder frem! Gør plads for autocampere på pladserne – der er stor vækst i tyske autocampister. Der er stort potentiale for camping – også i fremtiden.
Kl. 12:37: PFC runder af og høster bifald.
Spørgsmål: Er der planer om at oprette flere naturistpladser i DK? PFC svarer nej – initiativet skal komme fra jer naturister. Men man vil gerne hjælpe fra Campingrådet.
Nyt spørgsmål omkring autocampister og medfølgende cykler. Der skal bedre koordinering med andre organisationer som f.eks. Cyklistforbundet og Friluftrådet.
Nyt spørgsmål: Kan man mon på eksisterende pladser give rum til naturisme på udvalgte tidspunkter og områder? PFC er meget positiv og vil gerne gå videre med idéen.
Nyt bifald!

Kl. 12:45: Ny oplægsholder Mette B. Nørregaard fra Friluftsrådet (som DN er medlem af). Siger tak for invitation og fortæller om Friluftsrådet – samt hvad man som underorganisation (DN er medlem af Friluftsrådet) kan få udbytte af som medlem. Friluftsrådet har omkring 90 medlemsorganisationer. Mette fortæller om projekter i 2012 og forskellige mærkningsordninger (f.eks. Blå Flag). Friluftrådet administrerer og fordeler Tips- og Lottopuljer til projekter for blandt andet medlemsorganisationer. Mange søger tilskud – omkring 1200 ansøgninger årligt og 2/3 får faktisk bevilget tilskud. Mette fortæller om de mange forskellige medlemsorganisationer der spænder vidt i størrelse og interesser. Danske Naturister kan bruge Friluftsrådet til politiske og konkrete projekter samt tilskud muligheder. Friluftsrådet har forstået at naturister ønsker vandrestier i skove og naturområder, hvilket de ikke umiddelbart havde haft evne til at forestille sig, men Friluftsrådet er efter overvejelse ganske positive. Der er vel ikke stor forskel på ridestier, skovcykelstier og så naturistvandrestier. Friluftsliv uden tøj skal der også være plads til. Initiativet skal komme fra os med konkrete forslag.
Kl. 12:56: MBN runder af og høster bifald. Spørgsmål?
Kl. 12:57: Spørgsmål fra Solbakken om det med at søge som campingplads til projekter, der oplever at det er besværligt både at være en forening og en campingplads. Rådet fra Mette er at ringe ind og få vejledning – der er gode muligheder.
Kl. 12:59: Hvordan med Skov- og Naturstyrelsen? Er der imødekommenhed i.f.t. naturistmuligheder, tror du? MBN svarer at det bør der bestemt være.
Kl. 13:00: Nyt spørgsmål: Det er lovligt at bade på alle strande i DK. Kan Friluftsrådet hjælpe med at sikre retten til naturistaktiviteter i andre områder? Ja, svarer Mette. Der sigtes altid på at mange forskellige brugergrupper kan bruge fælles områder på tværs af interesser. Det gælder også naturister! Mette høster bifald.
Kl. 13:02: Frokost indtil kl 14:00 (det var god mad :-))

Kl. 14:05: Der gøres klar til at vise filmen “My Daughter The Teenage Nudist” som også kan ses på dette link > > >

Kl. 15:02: Filmen er slut og tidligere formand for DN, Kim Bindesbøll gør klar til at holde oplæg om redskaber der kan gøre vores medlemmer bedre i stand til at optræde som ambassadører for naturismen. Søren Kristensen, DNs organisationskoordinator, gentager sin opfordring til at give tilskud til foreningen med tilkendegivelser på de omdelte kort.
Kl. 15:15: Kim B. indleder sit oplæg “Udfordringer for nøgenkultur”. Kim B. vil gerne øge vores troværdighed som naturister. Kim starter med at påstå at vi bør kunne have ca. 45.000 medlemmer i DK. Hvor farlig er naturisme, spørger Kim? Han supplerer med historier fra virkeligheden. Nogle gange kan nøgenhed synes meget farlig og andre gange aldeles udramatisk. Vi er selv med til at gøre nøgenhed til et drama eller noget naturligt. Ofte er vi som naturister selv skyld i at der bliver sat alt for stort fokus på det nøgne element. Ofte ‘forventer’ vi naturister nærmest at folk skal løfte øjenbrynene forarget og bliver næsten skuffet, hvis de er ligeglade. Kim afslører nu at nøgenhed slet ikke er farligt og at det er en hemmelighed vi naturister desværre helst vil holde for os selv. Et aldeles misforstået hensyn som naturister selvhøjtideligt fastholder indædt.
Kl. 15:29: Kim B. fortæller at nu er kropspolitiske initiativer meget oppe i tiden og nævner en række forskellige eksempler. Hvorfor er der så ikke flere naturister, når nu så mange faktisk er enige i vores holdninger? Vi er i en selvforskyldt reservat-naturisme som er skarpt afgrænset og ret låst for os.
Kl. 15:34: Vi skal skabe større fleksibilitet. Etiketter passer dårligt til moderne mennesker, der trives bedre med dynamik og udvikling. Folk vil ikke låses ned i kasser de ikke kan komme ud af igen. Naturistbegrebet er en unødvendig barriere for udbredelsen af nøgenkultur, siger Kim B.
Folk deler vores holdninger til nøgenhed, men begrebet står i vejen for at de vil være ‘med i klubben’. Væk fra fokus på etiketten og snak i stedet mere om det vi gør i praksis! Naturistsvømning bør kaldes nøgensvømning, naturiststrande bør kaldes nøgenbadestrande og så videre…
Kim B. slutter af med at begrunde med et sjovt regnestykke, hvor mange medlemmer han selv tænker at vi bør kunne mønstre. Kim B. runder af og høster muntert bifald!
Kl. 15:42: DNs nuværende formand spørger til, om det ikke er en falliterklæring at naturismen har det så svært når unge mennesker gør så mange andre grænseoverskridende ting? Det handler ikke så meget om selv at være nøgen, men om at acceptere nøgenhed generelt, mener Kim B.
Kl. 15:44: Nyt spørgsmål, der går på forventningen til øget nøgenkultur. Kim B. mener at nøgenkulturen er i fremgang og at naturismen skal knytte sig bedre til dette uden at trække vores “image” ned over hovedet på folk.
Kl. 15:45: Troels Panild nævner at der er en generel faldende tendens til at organisere sig og at vi derfor måske ikke bør arbejde primært på at blive flere men at få skabt større forståelse for holdningerne.
Kl. 15:46: Kim B. runder af med at understrege at de naturistiske værdier er fine nok, men at vi skal omformulere dem, så de bliver mindre dogmatiske og lettere at forstå for alle.
Stort bifald!
Kl. 15:49: Der gøres klar til frivilligt gruppearbejde i 7 selvvalgte grupper med følgende spørgeoplæg:

Spørgsmål til gruppearbejde

1. Camping Naturisme 1
a. Hvad kan naturistcampingpladserne gøre for at tiltrække flere?
b. Hvordan kan man håndtere en situation med en stor gruppe af fastliggere, der ønsker at beholde status quo, med en målsætning om at få nye medlemmer og turister?
c. Hvad gør campingpladserne godt med hensyn til at modtage nye besøgende/medlemmer, og hvor kunne man blive bedre?

2. Camping Naturisme 2
a. Hvordan er naturistcampingpladserne integreret i lokalområderne? Kunne det blive bedre?
b. Hvilke investeringer i campingpladserne er de vigtigste i forhold til at tiltrække flere medlemmer?
c. Hvilke konkrete projekter og fælles indsatser kan campingpladserne samarbejde om?

3. Strandnaturisme
a. Vi har den juridiske ret til at bade nøgen på strandene. Hvordan kan vi understøtte, at det også er social accepteret, at der finder nøgenbadning sted?
b. Skal vi have lavet en strategi for strande tæt på de store byer (fx skiltning)? Hvordan sikrer vi, at der i nærheden af alle de store byer i Danmark er mindst en naturiststrand?
c. Hvordan gør vi det attraktivt for strandnaturister at organisere sig? Kunne man forestille sig klubber af brugere på nogle af de meget faste naturiststrande?

4. Wellness naturisme
a. Mange af DNs lokalforeninger laver forskellige former for wellness arrangementer. Hvordan kan vi gøre dem bedre?
b. Hvordan kan vi dreje nogle af mainstream wellness arrangementer i naturistretning?
c. Mange danske praktiserer naturisme i vinterbadningssammenhæng. Hvordan får vi dem til at erkende at de er naturister?

5. Naturisme og internationalt samarbejde
a. Skal DN i højere grad prøve at promovere mellemfolkeligt samarbejde ved at lave ture til andre lande med besøg på deres naturistpladser?
b. Er der behov for mere vidensformidling om naturistmuligheder i udlandet? Skal vi prøve at få flere rejsearrangører til at være aktive på det danske marked?
c. Hvordan kan vi markedsføre Danmark som naturistland?

6. Unge og naturismen
a. Hvad er de største forhindringer i at rekruttere unge til naturismen?
b. Hvorfor er der så få børn af naturister, der bliver naturister?
c. Hvilke ting i den aktuelle ungdomskultur kan man slå på, hvis man skal få flere unge til at prøve naturismen?

7. Naturismen i samspil med det øvrige samfund
a. Hvad er det for holdninger vi støder på til naturismen i det øvrige samfund?
b. Find tre samarbejdsprojekter som naturistorganisationer kan samarbejde om med aktører/organisationer, der ikke er naturister.
c. Hvad er de tre væsentligste budskaber vi skal kommunikere om naturisme til det omgivende samfund?

Kl. 15:58: De fleste har fordelt sig på de grupper de bedst kan byde ind med meninger, idéer og holdninger til og gruppedrøftelser forventes afsluttet kl. ca. 16:30

Kl. 16:50: Grupperne har nu udfyldt plancher med nogle statements og svar på oplæggets spørgsmål.

Kl. 17:10: Visning af betaversion af lille film om Wellnessnaturisme optaget i Frederiksberg Svømmehal. Filmen bliver godt modtaget.
Kl. 17:13: Jens Rasmussen afrunder den egentlige talerække og giver ordet frit op inden konferencen forventes afrundet.
Kl. 17:14: Peter Klingenberg, medlemsadministrator, spørger til ideer, der kan fastholde vores medlemmer – for vi mister hvert år medlemmer selv om flere heldigvis kommer til og vi har en svag stigning i medlemstallet.
17:15: En svarer at vi ikke skal arbejde for at fastholde, vi skal udvikle og finde nye medlemmer og brugere hele tiden. En anden understreger at det er afdramatisering af nøgenhed der må være det primære fokus.
17:18: Jens Rasmussen taler om de fremmødte i dag – alle kan være med til at iværksætte nyt og kridte banen for nye initiativer. Dagen i dag skulle gerne formå at inspirere og motivere til fremadrettet aktivitet. Der skal være plads til mange måder at være naturist på – flere end vi har i dag.
17:20: Troels Panild taler for en dansk undersøgelse af holdninger til nøgenhed a la den Hollandske model, der kan afklare hvor vi er og hvad der findes af tolerance p.t.
17:22: En deltager siger at vi skal være mere imødekommende med smil og omsorg. Vi skal ud af kassetænkningen.
17:26: Kim B. taler for at vi også rummer badetøjsbrugere til naturistsvømning for at vise imødekommenhed.
17:31: Troels Panild fremlægger forslag til fælles udtalelse fra konferencen:

Udtalelse: Dansk naturisme i mange farver

Repræsentanter for alle organiserede danske naturister har afholdt konference på Nyborg Strand lørdag den 27. oktober 2012. Det er den første konference af sin art i Danmark. Der deltog repræsentanter fra 14 forskellige naturistforeninger, og var bl.a. oplæg af vicepræsidenten for den internationale naturistføderation Mick Ayers, direktøren for den hollandske naturistorganisation, Henk Jan Kamerbek, direktøren for Campingrådet Poul Fejer Christiansen og Mette Bindesbøll Nørregaard fra Friluftsrådet.

Konferencen har vedtaget følgende udtalelse.

Naturismen bygger på solide almene værdier som det enkelte menneskes frihed, den fundamentale lighed mellem mennesker, stærke fællesskaber, og glæden ved og respekten for naturen. Naturismen er baseret på en sund og afslappet kropsforståelse og udgør dermed et stærkt alternativ til de urealistiske forestillinger om hvordan kroppe skal se ud som vi bliver præsenteret for i medier og reklamer.

Der er mange måder at være naturist på i Danmark. Man kan være det på en af de 8
naturistcampingpladser i Danmark. Man kan bade nøgen ved de danske strande om sommeren eller i 8 danske svømmehaller om vinteren. Man kan også deltage i naturist wellness arrangementer 4-5 steder i landet, eller være medlem af en af de mange vinterbadeklubber som også praktisere naturisme. Vi vil gerne udvikle nye former for naturisme f.eks. nøgen-vandreture og forskellige former for naturistsport.

Der er for lille viden om naturismen i offentligheden og for mange myter. Det vil vi gerne lave om på. Vi vil derfor styrke oplysningsarbejdet om naturismen i den brede offentlighed. Vi vil arbejde for at flere naturister får lyst til at optræde som ambassadører over for deres omgivelser.

Vi vil gerne invitere til samarbejde med ikke-naturister om fælles projekter, f.eks. inden for områder som friluftsliv, naturoplevelse, wellness og sport.

Naturismen er en international bevægelse. Vi vil sikre, at den danske stemme lyder klart
internationalt. På nogle områder er der et behov for at modernisere den internationale bevægelse. Det arbejde deltager vi gerne i. Vi vil styrke det mellemfolkelige arbejde ved at lave direkte samarbejde med naturistforeninger i andre lande om konkrete aktiviteter.

Den danske naturisme rummer forskellige organisationer, der arbejder med forskellige aspekter af naturismen. Vi ser den mangfoldighed som en styrke, men vi vil også arbejde med at fremme samarbejde på tværs i den danske naturisme.

Kl. 17:35: Det foreslås at der laves en gennemskrivning af teksten for at fjerne så mange naturisme-ismer som muligt i henhold til tidligere oplæg og pointer. Tages til efterretning.

Kl. 17:37: Jens Rasmussen runder af og siger tak for hele dagens forløb og giver lidt gaver til de udenlandske oplægsholdere. Mick Ayers siger tak på deres fælles vegne.
Konferencen sluttes formelt kl. 17:39 og der gøres klar til aftenens festmiddag.

/KØ, Nyborg Strand

Efterfølgende er den fælles udtalelse blevet udsendt som pressemeddelelse. Læs her > >

 

Om Danske Naturister

Danske Naturister er Danmarks største naturistforening med omkring 1200 medlemmer. Foreningens hjemmeside er www.naturister.dk hvor alle kan finde uddybende information om naturisme og foreningens aktiviteter
Dette indlæg blev udgivet i Om naturisme. Bogmærk permalinket.

4 kommentarer til Direkte blog fra Naturistkonference 27. oktober 2012

 1. Anja Lysholm skriver:

  Fed ide med liveblogging så dem der ikke kan være der, kan følge med hjemmefra – eller i mit tilfælde fra s-toget :-)

 2. Jan Larsen skriver:

  Som campisme blev til camping kunne naturisme blive til naturing – ville sikkert score point på at blive udtalt på engelsk: næjtjurwing – det lyder da godt!

 3. Lasse skriver:

  Jeg synes at det var en meget interessant konference. Specielt modsætningen (?) mellem det at være “organiseret naturist” og “bare at gøre nøgne ting” er interessant, i henhold til det research som NFN havde gjort. Jeg ved ikke hvilket begreb man skal sætte i stedet, men det er en del nemmere at sige at man går til tekstilfri svømning end at man er en naturist, hvilket straks kræver en længere forklaring, og hvor man evt. skal afmontere de negative ting som folk forstår under ordet.

 4. Bo Frederiksen skriver:

  Citat fra bloggen:
  “Kl. 17:35: Det foreslås at der laves en gennemskrivning af teksten for at fjerne så mange naturisme-ismer som muligt i henhold til tidligere oplæg og pointer. Tages til efterretning.”

  Kunne tilføje:
  Kl. 17:35:30: Der lyder applaus fra salen umiddelbart efter forslaget.

  Efterskrift:
  “Taget til efterretning”, men ikke EFTERLEVET.
  OPLÆGGET er udsendt som om det blev VEDTAGET af de fremmødte….. gad vide, om andre sidder med en ubehagelig smag i munden. Den dårlige smag kan nok fordrives, hvis pressemeddelelser fra denne forening fremover tages med et gran salt

Skriv et svar

Din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

Disse HTML koder og attributter er tilladte: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>